Bản án 06/2017/DS-ST ngày 29/09/2017 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MĐ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 06/2017/DS-ST NGÀY 29/09/2017 VỀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VÔ HIỆU VÀ HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

353
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2017/DS-ST ngày 29/09/2017 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Số hiệu:06/2017/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:29/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về