Bản án 06/2016/DSST ngày 01/06/2016 về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

BẢN ÁN 06/2016/DSST NGÀY 01/06/2016 VỀ TRANH CHẤP THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

164
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 06/2016/DSST ngày 01/06/2016 về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

    Số hiệu:06/2016/DSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Trà Vinh
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:01/06/2016
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về