Bản án 06/2007/DSST ngày 21/05/2007 về yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà và chia di sản thừa kế giữa Phạm Văn Trung và Phạm Văn Phụng

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

BẢN ÁN 06/2007/DSST NGÀY 21/05/2007 VỀ VỤ ÁN DÂN SỰ YÊU CẦU HỦY HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ VÀ CHIA DI SẢN THỪA KẾ GIỮA NGUYÊN ĐƠN ÔNG PHẠM VĂN TRUNG VÀ BỊ ĐƠN ÔNG PHẠM VĂN PHỤNG 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

103
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 06/2007/DSST ngày 21/05/2007 về yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà và chia di sản thừa kế giữa Phạm Văn Trung và Phạm Văn Phụng

Số hiệu:06/2007/DSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Khánh Hoà
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:21/05/2007
Là nguồn của án lệ
  Bản án/Quyết định sơ thẩm
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về