Bản án 05/2020/HNGĐ-ST ngày 10/06/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

BẢN ÁN 05/2020/HNGĐ-ST NGÀY 10/06/2020 VỀ LY HÔN, TRANH CHẤP NUÔI CON

Ngày 10 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng xét xử công khai vụ án thụ lý số 09/2020/TLST - HNGĐ ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc " Ly hôn, tranh chấp về nuôi con" theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2020/QĐST - HNGĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 giữa:

Nguyên đơn: Chị Vương Thị Th, sinh năm 1975 Địa chỉ: Thôn Đ, xã HT, huyện HL, tỉnh Quảng Trị. Bị đơn: Anh Trương Khánh H, sinh năm 1977 Địa chỉ: Thôn Đ, xã HT, huyện HL, tỉnh Quảng Trị.

Chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H đều có đơn đề nghi Tòa án xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Trong đơn khởi kiện đề ngày 13/01/2020, bản tự khai ngày 07/02/2020, nguyên đơn chị Vương Thị Th trình bày:

- Về quan hệ hôn nhân: Chị và anh Trương Khánh H đăng ký kết hôn tại UBND xã HT, huyện HL, tỉnh Quảng Trị vào năm 2000. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống hạnh phúc tại nhà chồng, đến tháng 11 năm 2018 thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do tính tình không hòa hợp, anh H không chăm lo cuộc sống gia đình, chị đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không có kết quả, do đó, làm cho cuộc sống vợ chồng ngày càng mâu thuẫn trầm trọng, đến tháng 3/2020 anh H bỏ nhà đi và hai bên sống ly thân từ đó cho đến nay, trong quá trình sống ly thân, hai bên không liên lạc gì với nhau, không có trách nhiệm gì đối với gia đình, tình cảm vợ chồng nay không còn, mục đích hôn nhân không đạt được nên chị yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với anh Trương Khánh H.

-Về con chung: Có 02 con chung là cháu Trương Thị Trà M, sinh ngày 29/3/2003 và cháu Trương Khánh Th, sinh ngày 10/02/2009, nguyện vọng của chị Th được nuôi hai con và không yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con.

- Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tại bản tự khai ngày 07/02/2020, Biên bản làm việc ngày 06/4/2020, anh Trương Khánh H trình bày: Theo lời trình bày về tình trạng hôn nhân, nguyên nhân mâu thuẫn như chị Th trình bày anh đều nhất trí, cuộc sống hai bên có mâu thuẫn do tính tình không hòa hợp và có cãi vã. Nay, chị Th có đơn yêu cầu giải quyết ly hôn anh xin được đoàn tụ gia đình, nhưng nếu chị Th kiên quyết xin ly hôn thì anh cũng đồng ý.

-Về con chung: Có 02 con chung là cháu Trương Thị Trà M, sinh ngày 29/3/2003 và cháu Trương Khánh Th, sinh ngày 10/02/2009, anh có nguyện vọng giao hai con cho chị Th chăm sóc, nuôi dưỡng và khi có thu nhập thì anh sẽ cấp dưỡng nuôi con.

- Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã tiến hành xác minh, tống đạt các văn bản tố tụng, tiến hành hòa giải nhưng anh H có đơn xin vắng mặt tại các phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vì vậy, không tiến hành hòa giải được.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật: Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ tại các Điều 28, 35, 97, 177, 195, 196, 203, 208, 220 của Bộ luật tố tụng dân sự, cụ thể: Xác định đúng quan hệ tranh chấp và tư cách tố tụng của người tham gia tố tụng, thực hiện việc tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, tiến hành xác minh tình trạng hôn nhân, nguyên nhân, mâu thuẫn giữa chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H, tham khảo ý kiến của Hội liên hiệp phụ nữ xã, tống đạt Quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập đương sự đến phiên tòa, tuân thủ quy định của pháp luật về thời hạn thụ lý vụ án, thời hạn chuẩn bị xét xử và thực hiện việc chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát trước khi tham gia phiên tòa theo đúng quy định.

Vic tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký tại phiên tòa: Hội đồng xét xử, Thư ký đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án. Nguyên đơn chị Vương Thị Th và bị đơn anh Trương Khánh H đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 70, 71, 227 và Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự và có đơn xin xét xử vắng mặt; Vì vậy, căn cứ vào khoản 1 Điều 228, Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vắng mặt nguyên đơn và bị đơn.

Về quan hệ hôn nhân, tranh chấp về nuôi con: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân gia đình năm 2014, chấp nhận yêu cầu khởi kiện cho chị Vương Thị Th được ly hôn anh Trương Khánh H; về con chung: giao cháu Trương Thị Trà M, sinh ngày 29/3/2003 và cháu Trương Khánh Th, sinh ngày 10/02/2009 cho chị Th chăm sóc, nuôi dưỡng, anh Trương Khánh H không phải cấp dưỡng nuôi con.

- Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết, nên không xem xét.

- Về án phí: Chị Vương Thị Th phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]- Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Sau khi xem xét yêu cầu của nguyên đơn, Tòa án xác định là vụ án “Ly hôn và tranh chấp về nuôi con”, căn cứ khoản 1 Điều 28 và khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự thì yêu cầu giải quyết của nguyên đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

[2]- Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt thông báo thụ lý vụ án, thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử đúng trình tự thủ tục tố tụng cho nguyên đơn chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H. chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, chị Th và anh H đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Vì vậy, áp dụng khoản 1 Điều 228, Điều 238 của Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H.

[3]- Về quan hệ hôn nhân: Theo đơn khởi kiện ngày 13/01/2020 của chị Vương Thị Th, bản tự khai của chị Th và bản tự khai của anh H ngày 07/02/2020, Biên bản làm việc ngày 06/4/2020, biên bản xác minh ngày 11/5/2020 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy: Chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H có đăng ký kết hôn vào năm 2000, tại UBND xã HT, huyện HL, tỉnh Quảng Trị. Sau khi kết hôn, vợ chồng sống hạnh phúc, đến tháng 11/2018 thì phát sinh mâu thuẫn, do tính tình không hòa hợp, anh H không chăm lo cuộc sống gia đình, bỏ nhà đi từ tháng 3/2020 nên vợ chồng sống ly thân từ đó cho đến nay và hai bên không có quan hệ gì với nhau. Xét thấy mục đích hôn nhân giữa chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H không đạt được, cuộc sống chung không thể kéo dài nên cần chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Vương Thị Th.

[4]- Về con chung: Có 02 con chung gồm cháu Trương Thị Trà M, sinh ngày 29/3/2003 và cháu Trương Khánh Th, sinh ngày 10/02/2009, các cháu đều có nguyện vọng ở với mẹ, nên giao cho chị Th nuôi dưỡng, anh Trương Khánh H không phải cấp dưỡng nuôi con.

[5]- Về tài sản chung, nợ chung: không yêu cầu Tòa án giải quyết.

[6]- Về án phí: Căn sứ Điều 147 của Bộ luất tố tụng dân sự và Điều 27 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án: Buộc chị Vương Thị Th phải chịu án phí ly hôn sơ thâm theo quy đinh cua phap luât.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 56, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 1 Điều 28, điểm a, khoản 1 Điều 35, Điều 147, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, Điều 238, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xử:

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Vương Thị Th được ly hôn anh Trương Khánh H.

- Về nuôi con chung: Giao cháu Trương Thị Trà M, sinh ngày 29/3/2003 và cháu Trương Khánh Th, sinh ngày 10/02/2009 cho chị Vương Thị Th trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, anh Trương Khánh H không phải cấp dưỡng nuôi con.

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

- Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết

- Về án phí: Chị Vương Thị Th phải chịu 300.000 đông (Ba trăm nghin đông) án phí ly hôn sơ thẩm , nhưng đươc trư v ào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thâm đa nôp la 300.000 đông theo biên lai sô AA2018/0002096 ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Chi cuc Thi hanh an dân sư huyện Hải Lăng, chị Vương Thị Th đa nôp đu án phí dân sự sơ thẩm.

Chị Vương Thị Th và anh Trương Khánh H có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết hợp lệ.


13
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2020/HNGĐ-ST ngày 10/06/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con

Số hiệu:05/2020/HNGĐ-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 10/06/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về