Bản án 05/2020/HC-ST ngày 22/09/2020 về khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

BẢN ÁN 05/2020/HC-ST NGÀY 22/09/2020 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

21
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 05/2020/HC-ST ngày 22/09/2020 về khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

    Số hiệu:05/2020/HC-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Ninh Thuận
    Lĩnh vực:Hành chính
    Ngày ban hành:22/09/2020
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về