Bản án 05/2019/DS-ST ngày 22/11/2019 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A L, TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢN ÁN 05/2019/DS-ST NGÀY 22/11/2019 VỀ TRANH CHẤP YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

19
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 05/2019/DS-ST ngày 22/11/2019 về tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

    Số hiệu:05/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện An Lão - Bình Định
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:22/11/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về