Bản án 05/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

BẢN ÁN 05/2018/HSST NGÀY 15/01/2018 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

Bản án đang cập nhật nội dung

103
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Số hiệu:05/2018/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Giang
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 15/01/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về