Bản án 05/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

BẢN ÁN 05/2018/HSST NGÀY 15/01/2018 VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

330
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 05/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

    Số hiệu:05/2018/HSST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Giang
    Lĩnh vực:Hình sự
    Ngày ban hành:15/01/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về