Bản án 05/2009/KDTM-PT ngày 11/08/2009 về tranh chấp hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 05/2009/KDTM-PT NGÀY 11/08/2009 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

281
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 05/2009/KDTM-PT ngày 11/08/2009 về tranh chấp hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

Số hiệu:05/2009/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Vĩnh Long
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 11/08/2009
Án lệ được căn cứ
 
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về