Bản án 04/2020/HSST ngày 12/02/2020 về tội đánh bạc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

BẢN ÁN 04/2020/HSST NGÀY 12/02/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 12 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 01/2020/TLST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2020 đối với các bị cáo:

1. Dương Đức T, sinh ngày 16/5/1993; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dương Đức H và bà Dương Thị H; Vợ Khà Thị L, con có 2 con, con lớn sinh năm 2013 con nhỏ sinh năm 2017; Tiền án: Ngày 30/11/2017 Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” Ngày 28/10/2019 chấp hành xong bản án; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Dương Quang H, sinh năm 1962; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 10/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Dương Quang Kh (đã chết) và bà Dương Thị L; Vợ Bùi Thị L, con có 4 con, con lớn nhất sinh năm 1985 con nhỏ nhất sinh năm 1995; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3. Vũ Mạnh H, sinh ngày 24/01/1990; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vũ Xuân H và bà Trịnh Thị Th; Vợ Phạm Thị Hương L, con có 2 con, con lớn sinh năm 2014 con nhỏ sinh năm 2015; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

4. Phạm Kim C, sinh ngày 01/10/1982; Nơi sinh Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 2, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Kim Th và bà Phạm Thị V; Vợ Phạm Thị Huyền L, con có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2007 con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: không; Tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 24/6/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng về tội “ đánh bạc” ngày 14/8/2015 bị cáo chấp hành xong bản án. Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

5. Bùi Đình Q, sinh ngày 09/10/1989; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 2, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Đình Q và bà Vũ Thị H; Vợ Trịnh Thị L, con có 2 con, con lớn sinh năm 2016 con nhỏ sinh năm 2018; Tiền án: không; Tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 21/4/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng về tội “ đánh bạc” ngày 05/6/2017 bị cáo chấp hành xong bản án. Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

6. Lã Đăng Q, sinh ngày 27/7/1981; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 8, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lã Đăng Th và bà Trịnh Thị H; Vợ Nguyễn Thị H, con có 2 con, con lớn sinh năm 2009 con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

7. Lã Phú H, sinh ngày 4/9/1982; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 8, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lã Phú Đ (đã chết) và bà Trịnh Thị Nh; Vợ Vũ Thị B, con có 2 con, con lớn sinh năm 2006 con nhỏ sinh năm 2012; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

8. Vũ Quang Nh, sinh ngày 23/12/1990; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 4, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Vũ Quang D và bà Lã Thị H; Vợ Lã Thị O, con có 3 con, con lớn nhất sinh năm 2013 con nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: không; Tiền sự: Ngày 13/01/2014 Công an huyện Yên Mô xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 2.250.000đồng về hành vi “ Cố ý gây thương tích” ngày 03/12/2019 Vũ Quang Nhã nộp tiền phạt; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

9. Lã Hữu Đ, sinh ngày 23/5/1981; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 3, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lã Hữu G và bà Dương Thị N; Vợ, con chưa có; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

10. Bùi Đình H, sinh ngày 08/4/1970; Nơi sinh: Ninh Bình; Nơi ĐKNKTT: Xóm 3, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Bùi Đình Ch (đã chết) và bà Phạm Thị Nh; Vợ Dương Thị L, con có 3 con, con lớn nhất sinh năm 1995 con nhỏ nhất sinh năm 2005; Tiền án: không; Tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 24/6/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng về tội “ đánh bạc” ngày 14/8/2015 bị cáo chấp hành xong bản án. Bị cáo bị bắt quả tang tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo đang thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa:

+ Bà Bùi Thị Thanh Tâm, trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Ninh Bình, bào chữa cho bị cáo Dương Đức T.

+ Ông Vũ Ngọc Hùng, trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà Nước tỉnh Ninh Bình, bào chữa cho bị cáo Dương Quang H.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Do có mối quen biết nhau, tối ngày 10/11/2019, Dương Đức T, Lã Đăng Q, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ, Dương Quang H, Phạm Kim C, Bùi Đình H và Vũ Mạnh H đến nhà anh Dương Đức M trú tại xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô để ăn mừng tân gia nhà anh M. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày sau khi ăn xong T, Q, và Lã Đăng Q đi lên tầng 2 nhà anh M chơi uống nước. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang ngồi chơi T thấy bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đang để sẵn ở nền nhà gần cửa gian phòng thờ của gia đình anh M, nên T nói “ anh em làm tý liêng” Q và Lã Đăng Q đồng ý. Q thống nhất hình thức chơi gà 10.000đồng, phạt tối đa 50.000đồng, T và đồng ý. Ba người ngồi xuống chơi đánh bạc tại gian phòng thờ nhà anh Mạnh. Khi cả 3 đang chơi đến 22 giờ 15 phút cùng ngày thì Phạm Kim C và Lã Hữu Đ đi lên tầng 2 thấy T Q và Lã Đăng Q đang chơi bạc nên cùng vào chơi, sau đó lần lượt thêm H, H, Nh, H và H. Khi C vào tham gia chơi thì hình thức chơi của nhóm vẫn không thay đổi. Tất cả 10 người chơi đánh bạc đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 11/11/2019 thì bị Công an huyện Yên Mô phát hiện bắt quả tang và lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng bao gồm 52 quân bài và số tiền 18.660.000đồng (bao gồm tiền giữa chiếu bạc 100.000đồng, tiền trên nền nhà trước mặt các đối tượng là 7.660.000đồng; tiền trong người Dương Quang H là 10.900.000đồng) Tại bản cáo trạng số: 03/CT-VKS ngày 31 tháng 12 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô đã truy tố bị can: Dương Đức T cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân huyện Yên Mô để xét xử về tội: “Đánh bạc” theo khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa hôm nay Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Tuyên bố các bị cáo: Dương Đức T, Lã Đăng Q, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ, Dương Quang H, Phạm Kim C, Bùi Đình H và Vũ Mạnh H phạm tội “ đánh bạc”.

Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Dương Đức T từ 6 đến 9 tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án được trừ đi 3 ngày tạm giữ;

Áp dụng khoản 1,3 Điều 321; điểm s khoản 1 điều 51(áp dụng thêm điểm i khoản 1 điều 51 với bị cáo Nh; khoản 2 Điều 51 đối với H); Điều 36 Bộ luật hình sự để áp dụng đối với các bị cáo: Bùi Đình Q, Bùi Đình H, Phạm Kim C và Vũ Quang Nh mỗi bị cáo từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày = 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan tổ chức giao giám sát giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. Khấu trừ thu nhập từ 5 đến 10% thu nhập đối với Nh, C, Q và H. Giao các bị cáo cho UBND xã Khánh Thịnh giám sát, giáo dục, gia đình các bị cáo có trách nhiệm phối hợp với UBND xã trong việc giám sát giáo dục đối với các bị cáo. Phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51 (áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với bị cáo H); Điều 35 Bộ luật hình sự để áp dụng đối với các bị cáo Dương Quang H, Vũ Mạnh H từ 22 đến 25 triệu đồng.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51, Điều 35 BLHS xử phạt Lã Đăng Q, Lã Phú H, Lã Hữu Đ từ 20 đến 22 triệu đồng Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật hình sự tịch thu sung NSNN số tiền 7.760.000đồng; tịch thu tiêu hủy bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài; Trả lại cho Dương Quang H số tiền 10.900.000đồng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6, Điều 23 (áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 đối với Tú và H) của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án. Buộc các bị cáo Lã Đăng Q, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ, Phạm Kim C, Bùi Đình H và Vũ Mạnh H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Miễn án phí hình sự cho bị cáo Dương Đức T và Dương Quang H do bị cáo là hộ cận nghèo.

Người bào chữa cho bị cáo Dương Đức T trình bày: Bị cáo T trong quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, gia đình bị cáo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn đang nuôi con nhỏ, bị cáo là lao động chính trong gia đình vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt mức hình phạt thấp nhất. bị cáo là hộ cận nghèo nên đề nghị HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo; bị cáo là hộ cận nghèo nên áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án để miễn án phí đối với bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo Dương Quang H trình bày: Bị cáo Dương Quang H có nhân thân tốt phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra thành khẩn khai báo đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tịa điển i, s khoản 1 Điều 51 BLHS; Dương Quang H có mẹ tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen nên H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vợ bị cáo bị bệnh gia đình là hộ cận nghèo nên miễn án phí cho bị cáo. Đề nghị HĐXX cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất của khung hình phạt Các bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội và đề nghị được hưởng mức án nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: [1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mô, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, biên bản phạm tội quả tang cũng như vật chứng được thu giữ có đủ căn cứ để xác định. Vào khoảng 22 giờ ngày 10/11/2019, tại tầng 2 của gia đình anh Dương Đức M thuộc xóm 1, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, Dương Đức T, Lã Đăng Q, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ, Dương Quang H, Phạm Kim C, Bùi Đình H và Vũ Mạnh H đã dùng bộ bài tú lơ khơ, để đánh bạc trái phép được thua bằng tiền, bằng hình thức chơi “ Liêng”. đánh đến 1 giờ 30 phút ngày 11/11/2019, thì bị Công an huyện Yên Mô bắt quả tang. Thu giữ tổng số tiền các bị cáo sử dụng vào đánh bạc là 7.760.000đồng Hành vi trên của Dương Đức T, Lã Đăng Q, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ, Dương Quang H, Phạm Kim C, Bùi Đình H và Vũ Mạnh H thực hiện, đã phạm tội đánh bạc, tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.

Tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật hình sự quy định “ Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc vi phạm quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm” Khoản 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 50.000.000 đồng”

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trị an ở địa phương. Do đó cần phải xử phạt nghiêm minh với mức hình phạt nghiêm khắc có như vậy mới nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung trên địa bàn.

[4] Về vị trí vai trò: Trong vụ án các bị cáo cùng nhau đánh bạc khi được T rủ, nên có đồng phạm nhưng là đồng phạm giản đơn. T là người khởi xướng rủ các bị cáo tham gia đánh bạc; Lã Đăng Q là người quy định cách chơi, Dương Quang H và Vũ Mạnh H, sau đó lần lượt đến Phạm Kim C, Bùi Đình Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh, Lã Hữu Đ và Bùi Đình H.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các bị cáo Dương Đức T, Bùi Đình Q, Phạm Kim C và Bùi Đình H tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đinh tại s khoản 1 Điều 51 Bộ Hình sự. (Bùi Đình H có bố là người có công trong cuộc kháng chiến cứu nước được tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự) Các bị cáo Dương Quang H, Vũ Mạnh H, Vũ Quang Nh, Lã Đăng Q, Lã Phú H, Vũ Quang Nh và Lã Hữu Đ đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay thành khẩn khai báo, ăn năm hối cải nên các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy đinh tại i, s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự. (Dương Quang H có mẹ tham gia kháng chiến chống Thực dân Pháp được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen nên H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.) [6] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Dương Đức T. Ngày 30/11/2017 Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” Ngày 28/10/2019 chấp hành xong bản án. Tính đến ngày phạm tội chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo còn lại không có tình tiết tăng nặng.

[7] Nhân thân:

Trong vụ án có Bùi Đình Q là người có nhân thân xấu. Ngày 21/4/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng và 200.000 đồng án phí về tội Đánh bạc, chấp hành xong toàn bộ bản án vào ngày 05/6/2017.

Bị cáo Bùi Đình H, ngày 24/6/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng và 200.000 đồng án phí về tội Đánh bạc, chấp hành xong toàn bộ bản án vào ngày 14/8/2015.

Bị cáo Phạm Kim C, ngày 24/6/2015 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Mô xử phạt 5.000.000đồng và 200.000 đồng án phí về tội Đánh bạc, chấp hành xong toàn bộ bản án vào ngày 14/8/2015.

Bị cáo Vũ Quang Nh ngày 13/01/2014 bị công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 2.250.000đồng về hành vi “ Cố ý gây thương tích”, bị cáo chấp hành xong ngày 13/11/2019.

[8] Bị cáo Dương Đức T là người có tiền án về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” bị Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn xử phạt 30 tháng tù. Ngày 28/10/2019 chấp hành xong bản án. Bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án, bị cáo là người người khởi xướng rủ các bị cáo khác đánh bạc. Để giáo dục bị cáo trở thảnh công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội thì cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian nhất định, để bị cáo có thời gian suy nghĩ lại việc làm của mình có hướng sửa chữa. Đối với hình phạt bổ sung, do bị cáo là hộ cận nghèo, bị cáo có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với T.

Đi với Bùi Đình Q, Bùi Đình H, Phạm Kim C là những người tham gia với vai trò tích cực, các bị cáo là người có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về tội đánh bạc; bị cáo Vũ Quang Nh là người có tiền sự, bị xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Để cải tạo các bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội. Xét thấy chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà để các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có thể giáo dục các bị cáo trở thành người tốt, cần áp dụng bằng hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ để các bị cáo nhận ra lỗi lầm của mình. Các bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/11/2017 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày, thời gian tạm giữ được trừ đi theo quy đổi 1 ngày tạm giữ bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ như vậy thời gian này được trừ đi 9 ngày cải tạo không giam giữ.

Do bị các bị cáo đánh bạc nhằm thu lợi bất chính nên cần áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với các bị cáo, khẩu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành hình phạt.

Đi với các bị cáo Dương Quang H, Vũ Mạnh H, Lã Đăng Q, Lã Phú H và Lã Hữu Đ đều chưa có tiền án, tiền sự phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, số tiền dùng vào việc đánh bạc ít hơn so với các bị cáo khác, để cải tạo các bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội chưa cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội mà để các bị cáo cải tạo tại địa phương cũng có thể giáo dục các bị cáo trở thành người tốt, cần áp dụng hình phạt ít nghiêm khắc với hình phạt chính bằng phạt tiền cũng đủ sức dăn đe đối với các bị cáo.

[9] Trong vụ án có anh Dương Đức M là chủ nhà, các bị cáo tự lên tầng hai để đánh bạc khi anh M đang ngủ ở tầng một, do đó anh M hoàn toàn không biết việc các bị cáo chơi bạc tại nhà mình, do đó anh Dương Đức M không vi phạm pháp luật.

Đi với số tiền 10.900.000đồng thu trong người của bị cáo Dương Quang H, quá trình điều tra xác định số tiền trên H không dùng vào việc đánh bạc. Do đó trả lại số tiền trên cho bị cáo.

[10] Đối với số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định Dương Quang H sử dụng số tiền 1.860.000 đồng; Vũ Mạnh H sử dụng số tiền 1.500.000đồng; Phạm Kim C sử dụng số tiền 1.000.000đồng; Bùi Đình Q sử dụng số tiền 910.000đồng; Lã Đăng Q sử dụng số tiền 700.000 đồng; Lã Phú H sử dụng số tiền 490.000đồng; Bùi Đình H sử dụng số tiền 400.000đồng; Dương Đức T sử dụng số tiền 300.000đồng và Lã Hữu Đ sử dụng số tiền 200.000đồng. Tổng số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc 7.760.000 đồng cần tịch thu nộp ngân sách Nhà Nước.

[11] Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp: Đối với 1 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đã qua sử dụng là vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Trả lại cho Dương Quang H số tiền 10.900.000đồng, nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 46; Điều 47 BLHS; điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[12] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án. Miễn án phí hình sự cho các bị cáo Dương Đức T , Dương Quang H do các bị cáo là hộ cận nghèo (căn cứ Điểm đ khoản 1 Điều 12 nghị quyết 326/2016 /UBTVQH14)

[13] Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về áp dụng điều luật:

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Dương Đức T.

Áp dụng khoản 1,3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51(áp dụng thêm điểm i khoản 1 điều 51 với bị cáo Nhã; khoản 2 Điều 51 đối với H); Điều 36 Bộ luật hình sự để áp dụng đối với các bị cáo: Bùi Đình Q, Bùi Đình H, Phạm Kim C và Vũ Quang Nh.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 điều 51(áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 đối với bị cáo H); Điều 35 Bộ luật hình sự để áp dụng đối với các bị cáo Dương Quang H, Vũ Mạnh H, Lã Đăng Q, Lã Phú H và Lã Hữu Đ.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; Điều 47 BLHS; các điểm a,b,c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 6, Điều 23 (áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 đối với T và H) của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án.

Tuyên bố các bị cáo: Dương Đức T, Bùi Đình Q, Bùi Đình H, Phạm Kim C, Vũ Quang Nh, Dương Quang H, Vũ Mạnh H, Lã Đăng Q, Lã Phú H và Lã Hữu Đ phạm tội “ đánh bạc”.

2. Về hình phạt:

2.1: Xử phạt Dương Đức T 06 (sáu) tháng tù, thời gian phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ đi 3 ngày tạm giữ (từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019).

2.2 Xử phạt Bùi Đình Q 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày = 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Bùi Đình Q .

Giao bị cáo Bùi Đình Q cho Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Bùi Đình Q thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ; trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ(thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần).

2.3: Xử phạt Phạm Kim C 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày = 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Phạm Kim C .

Giao bị cáo Phạm Kim C cho Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Phạm Kim C thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ; trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ(thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần).

2.4: Xử phạt Vũ Quang Nh 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày = 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Vũ Quang Nh .

Giao bị cáo Vũ Quang Nh cho Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Vũ Quang Nh thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ; trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ(thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần).

2.5: Xử phạt bị cáo Bùi Đình H 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ, được trừ đi thời gian bị tạm giữ từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/11/2019 là 3 ngày = 09 ngày cải tạo không giam giữ, thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án đối với Bùi Đình Hưng .

Giao bị cáo Bùi Đình H cho Uỷ ban nhân dân xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nơi bị cáo Bùi Đình H thường trú để giám sát, giáo dục bị cáo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Bị cáo phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự

+ Phạt bổ sung 10.000.000đồng (mười triệu đồng).

+ Khấu trừ 5% thu nhập trong thời gian chấp hành án cải tạo không giam giữ; trường hợp bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ(thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần).

2.6: Xử phạt bị cáo Dương Quang H số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2.7: Xử phạt bị cáo Vũ Mạnh H số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2.8: Xử phạt bị cáo Lã Đăng Q số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2.9: Xử phạt bị cáo Lã Phú H số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

2.10. Xử phạt bị cáo Lã Hữu Đ số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng và áp dụng biện pháp tư pháp:

3.1 Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 7.760.000 (Bẩy triệu bẩy trăm sáu mươi nghìn đồng)

3.2 Trả lại cho Dương Quang H số tiền 10.900.000đồng (Mười triệu chín trăm nghìn đồng) nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

3.3 Tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài đã qua sử dụng (Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 01 năm 2020 và ủy nhiệm chi lập ngày 08/01/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mô và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mô).

4.Về án phí hình sự sơ thẩm: buộc các bị cáo: Bùi Đình Q, Bùi Đình H, Phạm Kim C, Vũ Quang Nh, Vũ Mạnh H, Lã Đăng Q, Lã Phú H và Lã Hữu Đ nỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Miễn án phí hình sự cho bị cáo Dương Đức T và Dương Quang H do bị cáo là hộ cận nghèo.

Án xử công khai sơ thẩm báo để các bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.


6
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 04/2020/HSST ngày 12/02/2020 về tội đánh bạc

Số hiệu:04/2020/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Yên Mô - Ninh Bình
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành: 12/02/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về