Bản án 04/2019/DS-ST ngày 27/06/2019 về kiện đòi tài sản; yêu cầu trả tiền công gìn giữ, tôn tạo tài sản và tiền công nuôi dưỡng

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

BẢN ÁN 04/2019/DS-ST NGÀY 27/06/2019 VỀ KIỆN ĐÒI TÀI SẢN; YÊU CẦU TRẢ TIỀN CÔNG GÌN GIỮ, TÔN TẠO TÀI SẢN VÀ TIỀN CÔNG NUÔI DƯỠNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

47
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2019/DS-ST ngày 27/06/2019 về kiện đòi tài sản; yêu cầu trả tiền công gìn giữ, tôn tạo tài sản và tiền công nuôi dưỡng

    Số hiệu:04/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Điện Biên - Điện Biên
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/06/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về