Bản án 04/2017/DS-ST ngày 20/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi bồi thường thiệt hại tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 04/2017/DS-ST NGÀY 20/06/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

91
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2017/DS-ST ngày 20/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi bồi thường thiệt hại tài sản

    Số hiệu:04/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:20/06/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về