Bản án 03/2019/HS-ST ngày 04/01/2019 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG

BẢN ÁN 03/2019/HS-ST NGÀY 04/01/2019 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 32/2018/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2018/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 12 năm 2018 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo Đặng Văn P, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1991

Nơi sinh: Xã S, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú: Xóm TN, xã S, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Đặng Văn U sinh năm 1946 (đã chết) và Hoàng Thị M sinh năm 1940; Vợ: Triệu Thị Ph sinh năm 1988; Con: Bị cáo có 02 (Hai) con, con cả sinh năm 2010, con út sinh năm 2011

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa).

2. Bị cáo Đặng Văn Tr, tên gọi khác: Đặng Văn Ch, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1986

Nơi sinh: Xã S, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú: Xóm TN, xã S, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Đặng Văn U sinh năm 1946 (đã chết) và Hoàng Thị M sinh năm 1940; Vợ: Đặng Thị Đ sinh năm 1986; Con: Bị cáo có 02 (Hai) con, con cả sinh năm 2005, con út sinh năm 2007

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa)

3. Bị cáo Triệu Văn Ph, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1988

Nơi sinh: Xã S, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú: Xóm TN, xã S, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Tin Lành; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Triệu Văn Ch sinh năm 1968 và Đặng Thị Kh sinh năm 1970; Vợ: Đặng Thị M sinh năm 1988; Con: Bị cáo có 02 (Hai) con, con cả sinh năm 2005, con út sinh năm 2010

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa)

4. Bị cáo Nông Văn Th, tên gọi khác: Nông Văn T, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1979

Nơi sinh: Xã S, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú Xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: 03/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Nông Văn T sinh năm 1949 (đã chết) và Triệu Thị P sinh năm 1950;

Vợ: Triệu Thị Ph sinh năm 1983; Con: Bị cáo có 04 (Bốn) con, con cả sinh năm 2000, con út sinh năm 2011

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa)

5. Bị cáo Đặng Văn V, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1978

Nơi sinh: Xã SL, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú: Xóm B, xã S, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: Mù chữ; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Đặng Văn L (Đã chết) và Phùng Thị P (Đã chết); Vợ: Triệu Thị Ph sinh năm 1976; Con: Bị cáo có 04 (Bốn) con, con cả sinh năm 1995, con út sinh năm 2017

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa)

6. Bị cáo Đặng Văn T, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1970

Nơi sinh: Xã LT, huyện TN, tỉnh C

Nơi cư trú: Xóm TN, xã S, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: Mù chữ; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Đặng Văn U sinh năm 1946 (đã chết) và Hoàng Thị M sinh năm1940; Vợ: Triệu Thị Ph sinh năm 1972; Con: Bị cáo có 04 (Bốn) con, con cả sinh năm 1992, con út sinh năm 2000

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giữ, sau đó là tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 27/9/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa).

7. Bị cáo Nông Văn C, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1983

Nơi sinh: Xã SL, huyện B, tỉnh C

Nơi cư trú Xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: 02/12; Dân tộc: Dao; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam

Con ông Nông Văn T sinh năm 1949 (đã chết) và Triệu Thị P sinh năm 1950;

Vợ: Hoàng Thị Ph sinh năm 1982; Con: Bị cáo có 03 (Ba) con, con cả sinh năm 2000, con út sinh năm 2004

Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Không

Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng từ ngày 11/10/2018 đến nay (Có mặt tại phiên tòa).

* Người bào chữa cho các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph: Bà Đoàn Thị Tâm - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng (Có mặt tại phiên tòa).

* Người bào chữa cho các bị cáo Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C: Bà Hà Thị Hạnh - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng (Có mặt tại phiên tòa).

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Đặng Thị PH, sinh năm 1991; Nơi cư trú: Xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C (Có mặt tại phiên tòa).

* Người làm chứng: Ông Triệu Văn B, sinh năm 1997; Nơi cư trú: Xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C (Có mặt tại phiên tòa).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 Tổ công tác Công an huyện Bảo Lạc đang làm nhiệm vụ tại xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C phát hiện, bắt quả tang tại nhà ở của bà Đặng Thị PH có một nhóm các đối tượng đang có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa gồm: Đặng Văn V sinh năm 1978 trú tại xóm B, xã S, huyện B, tỉnh C; Đặng Văn T sinh năm 1970, Triệu Văn Ph sinh năm 1988, Đặng Văn P sinh năm 1991, Đặng Văn Tr sinh năm 1986 cùng trú tại xóm TN, xã S, huyện B, tỉnh C; Nông Văn Th sinh năm 1979, Nông Văn C sinh năm 1983 cùng trú tại xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C. Các đối tượng cùng chơi và quy định: Dùng 04 (Bốn) quân bài bằng tre hình vuông có một mặt đen một mặt trắng, 01 (Một) cái bát và 01 (Một) cái đĩa để xóc. Khi chơi cho 04 (Bốn) quân bài vào bộ bát đĩa để xóc lên, người chơi chọn một trong hai cửa là chẵn hoặc lẻ. Khi mở bát úp ra nếu thấy số mặt đen hoặc trắng xuất hiện chẵn hoặc lẻ trùng với số chẵn hoặc lẻ mà người chơi đã đặt cược thì thắng và được tiền. Khi chơi chỉ có một người cầm bộ bát đĩa để xóc, sau đó mọi người đặt tiền xuống ô chẵn hoặc lẻ, mọi người thay nhau cầm cái. Mỗi ván người chơi đặt cược từ 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) đến 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Tổ công tác Công an huyện Bảo Lạc đã lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ những tài sản sau: Số tiền trên chiếu bạc là 9.152.000 đồng (Chín triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng), 01 (Một) cái bát, 01 (Một) cái đĩa, 04 (Bốn) quân bài bằng tre hình vuông có một mặt đen một mặt trắng. Thu giữ của Nông Văn C số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). Thu giữ của Triệu Văn Ph: số tiền 77.000 đồng (Bảy mươi bảy nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu Masstel A265, màu đen, đã qua sử dụng, số Imei1 869571015692890, số Imei2 869571015692908; 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave α màu xanh dương, biển kiểm soát 97B1-65369, số khung RLHHC1258FY292497, số máy HC12E7292540, xe đã qua sử dụng. Thu giữ của Đặng Văn Tr: 01 (Một) chiếc ví bên trong có 207.000 đồng (Hai trăm linh bảy nghìn đồng); 01 (Một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo A37fw, màu vàng trắng, đã qua sử dụng, có số Imei1 866346032502296, số Imei2 86634603250228801; (Một) giấy chứng minh nhân dân và 01 (Một) giấy phép lái xe đều mang tên Đặng Văn Tr. Thu giữ của Đặng Văn V: 01 (Một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Masstel N435, màu đen, đã qua sử dụng, có số Imei1 867157005742671, số Imei2 867157005742689; 01 (Một) giấy chứng minh nhân dân và 01 (Một) giấy phép lái xe đều mang tên Đặng Văn V. Thu giữ của Đặng Văn T: 01 (Một) điện thoại di động, loại bàn phím, nhãn hiệu Masstel, màu xanh đen, đã qua sử dụng, có số Imei1 352121082191709, số Imei2 352121082191717. Thu giữ của Đặng Văn P: 01 (Một) điện thoại di động, màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo F1s, màu vàng trắng, đã qua sử dụng, có số Imei1 864239099226481, số Imei2 864239099226499; 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh, biển kiểm soát 97F4-2281, số khung HHC090X4Y373891, số máy HC09E3073826, đã qua sử dụng. Thu giữ của Nông Văn Th: 01 (Một) điện thoại di động, loại bàn phím, nhãn hiệu Foxfone F112i, màu đỏ đen, có số Imei1 352121086221122, số Imei2 352121086221130, đã qua sử dụng.

Trong quá trình giải quyết vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã trả lại 02 (Hai) xe máy, 01 (Một) cái ví, 06 (Sáu) cái điện thoại di động, 02 (Hai) giấy chứng minh nhân dân, 02 (Hai) giấy phép lái xe cho chủ sở hữu vì không liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đêm 26/9/2018 các bị cáo: Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C cùng nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại nhà bà Đặng Thị PH thuộc xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C. Đến 0 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 thì bị Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt quả tang, số tiền trên chiếu bạc là 9.152.000 đồng (Chín triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng). Các bị cáo Nông Văn C, Triệu Văn Ph, Đặng Văn Tr khai nhận số tiền thu của các bị cáo dùng vào mục đích đánh bạc.

Tại bản Cáo trạng số 32/CT-VKSBL ngày 29/11/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã truy tố các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo theo như bản Cáo trạng đã nêu. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017: Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C phạm tội "Đánh bạc". Xử phạt mỗi bị cáo từ 09 (Chín) đến 12 (Mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 (Mười tám) đến 24 (Hai mươi tư) tháng.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Đề nghị hội đồng xét xử tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.152.000 đồng (Chín triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng) thu trên chiếu bạc và 484.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bốn nghìn đồng) thu giữ của các bị cáo C, Ph, Tr dùng vào mục đích đánh bạc; Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) cái bát, 01 (Một) cái đĩa, 04 (Bốn) quân bài bằng tre hình vuông có một mặt đen một mặt trắng.

Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 buộc các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph trình bày quan điểm: Nhất trí với bản Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố đối với các bị cáo về tội "Đánh bạc". Tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo là người sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhận thức về pháp luật còn có phần hạn chế, số tiền đánh bạc không lớn, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo.

Người bào chữa cho các bị cáo Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C trình bày quan điểm: Nhất trí với tội danh của Viện kiểm sát đã truy tố. Các bị cáo bị truy tố tội ít nghiêm trọng căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 9 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội do bộc phát, không có sự bàn bạc, không có tính chất chuyên nghiệp. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo với mức thấp nhất của khung hình phạt.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Đặng Thị PH trình bày: Tối 26/9/2018 bà thấy Nông Văn Th, Nông Văn C cùng một số người lạ đánh bạc ăn thua bằng tiền tại nhà của bà. Bà có ngăn cản, không cho đánh bạc tại nhà bà. Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc bắt quả tang các đối tượng về hành vi đánh bạc đã tạm giữ số tiền 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) của bà để ở dưới chiếu nơi giường ngủ. Hiện nay bà đã nhận lại số tiền này, bà không có yêu cầu gì thêm.

* Người làm chứng ông Triệu Văn B trình bày: Tối 26/9/2018 tại nhà ở của chị dâu là bà Đặng Thị PH có Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C xóc đĩa được thua bằng tiền. Bà Đặng Thị PH có ngăn cản, không đồng ý cho những người này đánh bạc tại nhà bà nhưng những người này không nghe. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 các đối tượng bị Công an bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C nhận thấy hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C đều thừa nhận bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là đúng. Hội đồng xét xử xét thấy lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với vật chứng thu giữ được và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi do mình gây ra. Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Từ tối 26/9/2018 đến 0 giờ 30 phút ngày 27/9/2018 các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C đã thực hiện hành vi đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại nhà ở của bà Đặng Thị PH thuộc xóm BR, xã SL, huyện B, tỉnh C. Số tiền thu giữ được trên chiếu bạc là 9.152.000 đồng (Chín triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng) và tổng số tiền là 484.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng) thu giữ trên người các bị cáo Nông Văn C, Triệu Văn Ph, Đặng Văn Tr dùng vào mục đích đánh bạc. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội được pháp luật bảo vệ. Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định: "Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm".

Như vậy hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Đánh bạc". Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C về tội "Đánh bạc" theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Nhân thân các bị cáo:

Các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Đặng Văn V, Đặng Văn T sinh sống tại xã S, huyện B, tỉnh C. Các bị cáo Nông Văn Th, Nông Văn C sinh sống tại xã SL, huyện B, tỉnh C. Các bị cáo đều có sức khỏe, được sống trong môi trường xã hội lành mạnh nhưng không tu dưỡng rèn luyện đạo đức. Chỉ vì ham muốn lợi ích trước mắt, không làm chủ được bản thân mình nên đã dấn thân vào con đường phạm tội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn bất chấp thực hiện. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần đưa ra một mức án phù hợp để giám sát giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với vật chứng: Số tiền thu trên chiếu bạc là 9.152.000 đồng (Chín triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng) và số tiền 484.000 đồng (Bốn trăm tám mươi tư nghìn đồng) thu giữ trên người các bị cáo Nông Văn C, Triệu Văn Ph, Đặng Văn Tr; Tổng số tiền là 9.636.000 đồng (Chín triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng), Hội đồng xét xử xét thấy: Đây là phương tiện phạm tội nên cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với vật chứng là: 01 (Một) cái bát, 01 (Một) cái đĩa, 04 (Bốn) quân bài bằng tre hình vuông có một mặt đen một mặt trắng đây là công cụ phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy.

Toàn bộ vật chứng của vụ án đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án huyện Bảo Lạc theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04/12/2018

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của Pháp luật. Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017: Tuyên bố các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C phạm tội "Đánh bạc".

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Căn cứ vào Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Xử phạt các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C mỗi bị cáo 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (hai mươi tư) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Đặng Văn V, Đặng Văn T cho Ủy ban nhân dân xã S, huyện B, tỉnh C giám sát, giáo dục. Giao các bị cáo Nông Văn Th, Nông Văn C cho Ủy ban nhân dân xã SL, huyện B, tỉnh C giám sát, giáo dục.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trả tự do cho các bị cáo nếu các bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 9.636.000 đồng (Chín triệu sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) cái bát, 01 (Một) cái đĩa, 04 (Bốn) quân bài bằng tre hình vuông có một mặt đen một mặt trắng.

Toàn bộ vật chứng của vụ án đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án huyện Bảo Lạc theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 04/12/2018.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Đặng Văn P, Đặng Văn Tr, Triệu Văn Ph, Nông Văn Th, Đặng Văn V, Đặng Văn T, Nông Văn C mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Án xử sơ thẩm có mặt các bị cáo, người bào chữa, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.


129
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về