Bản án 03/2018/DS-ST ngày 07/05/2018 về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền và bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH GIA LAI

BẢN ÁN 03/2018/DS-ST NGÀY 07/05/2018 VỀ YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

376
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 03/2018/DS-ST ngày 07/05/2018 về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền và bồi thường thiệt hại do hợp đồng vô hiệu

Số hiệu:03/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện KBang - Gia Lai
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:07/05/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về