Bản án 03/2017/DS-ST ngày 27/04/2017 về yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng thuê khoán vườn cây cà phê

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LA G, TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 03/2017/DS-ST NGÀY 27/04/2017 VỀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN VƯỜN CÂY VÀ PHÊ

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

94
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 03/2017/DS-ST ngày 27/04/2017 về yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng thuê khoán vườn cây cà phê

    Số hiệu:03/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện La Gi - Bình Thuận
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:27/04/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về