Bản án 02/2019/DS-ST ngày 18/01/2019 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, bồi thường thiệt hại và tranh chấp hợp đồng vay tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG

BẢN ÁN 02/2019/DS-ST NGÀY 18/01/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT, HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

76
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2019/DS-ST ngày 18/01/2019 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, bồi thường thiệt hại và tranh chấp hợp đồng vay tài sản

    Số hiệu:02/2019/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Long Hồ - Vĩnh Long
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:18/01/2019
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về