Bản án 02/2018/KDTM-ST ngày 24/08/2018 về tranh chấp nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng xây dựng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN A, TỈNH HÀ TĨNH

BẢN ÁN 02/2018/KDTM-ST NGÀY 24/08/2018 VỀ TRANH CHẤP NGHĨA VỤ THANH TOÁN THEO HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

149
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2018/KDTM-ST ngày 24/08/2018 về tranh chấp nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng xây dựng

    Số hiệu:02/2018/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:24/08/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về