Bản án 02/2018/DS-ST ngày 05/09/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại tài sản bị xâm phạm)

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN LÃNG, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 02/2018/DS-ST NGÀY 05/09/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN BỊ XÂM PHẠM)

 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

684
Bản án/Quyết định được xét lại
 
Văn bản được dẫn chiếu
 
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2018/DS-ST ngày 05/09/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm, bồi thường thiệt hại tài sản bị xâm phạm)

Số hiệu:02/2018/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành: 05/09/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về