Bản án 02/2017/LĐ-ST ngày 16/11/2017 về tranh chấp lao động tiền lương và bồi thường thiệt hại

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ G, TỈNH ĐẮK NÔNG

BẢN ÁN 02/2017/LĐ-ST NGÀY 16/11/2017 VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

350
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 02/2017/LĐ-ST ngày 16/11/2017 về tranh chấp lao động tiền lương và bồi thường thiệt hại

    Số hiệu:02/2017/LĐ-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Gia Nghĩa - Đăk Nông
    Lĩnh vực:Lao động
    Ngày ban hành:16/11/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Án lệ được căn cứ
        
       Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
        Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về