Bản án 02/2011/DS-ST ngày 20/06/2011 về việc tranh chấp việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

BẢN ÁN 02/2011/DS-ST NGÀY 20/06/2011 VỀ VIỆC TRANH CHẤP THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ 

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

192
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 02/2011/DS-ST ngày 20/06/2011 về việc tranh chấp việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Số hiệu:02/2011/DS-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Kạn - Bắc Kạn
Lĩnh vực:Dân sự
Ngày ban hành:20/06/2011
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về