Bản án 01/KDTM-ST ngày 29/05/2006 về việc tranh chấp trong kinh doanh thương mại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY

BẢN ÁN 01/KDTM-ST NGÀY 29/05/2006 VỀ VIỆC TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

655
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/KDTM-ST ngày 29/05/2006 về việc tranh chấp trong kinh doanh thương mại

Số hiệu:01/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hà Tây (cũ)
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 29/05/2006
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về