Bản án 01/2020/KDTM-PT ngày 16/01/2020 về tranh chấp hợp đồng gia công

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

BẢN ÁN 01/2020/KDTM-PT NGÀY 16/01/2020 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 37/2019/TLPT-KDTM ngày 13 tháng 12 năm 2019về việc: “Tranh chấp hợp đồng gia công”.

Do bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2019/KDTM-ST ngày 12/09/2019 của Tòa án nhân dân thành phố K bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 42/2019/QĐ-PT ngày 30/12/2019, giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Trần Thị Mỹ N – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L.

Đa chỉ: Số 714/3, khu phố 1, phường X, thành phố k, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Hồng H, sinh năm: 1969.

Đa chỉ: 31 Lý Thái Tổ, khu phố M, thị trấn H, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

(Có mặt) - Bị đơn: Công ty TNHH H Việt Nam.

Đa chỉ: QL1 – KM81, phường X, thành phố k, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hwang Ho S.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Phạm Thị Ánh M, sinh năm: 1990.

Đa chỉ: Ấp Hòa Bình, xã B, huyện X, tỉnh Đồng Nai. (Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Thiêm Diên Th, Trưởng Văn phòng Luật sư Thiêm Diên Th thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) Người kháng cáo: Công ty TNHH H Việt Nam.

NỘI DUNG VỤ ÁN

-Theo đơn khởi kiện, trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, đại diện nguyên đơn trình bày:

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L có hợp đồng gia công bán thành phẩm ví da với Công ty TNHH H Việt Nam cụ thể như sau:

Ngày 03/3/2017, ký hợp đồng số GCHHL/HL0317, trị giá hợp đồng gia công là 361.282.200 đồng.

Ngày 03/4/2017, ký hợp đồng số GCHHL/HL0417, trị giá hợp đồng gia công là 516.043.000 đồng.

Ngày 03/7/2017, ký hợp đồng số GCHHL/HL0717, trị giá hợp đồng gia công là 110.643.500 đồng.

Ngày 03/9/2017, ký hợp đồng số GCHHL/HL0817, trị giá hợp đồng gia công là 649.572.000 đồng.

Ngày 03/10/2017, ký hợp đồng số GCHHL/HL0917, trị giá hợp đồng gia công là 295.548.000 đồng, đối với hợp đồng này đã trả được 14.339.900 đồng, còn lại 281.208.100 đồng Sau khi ký hợp đồng, Công ty H đã giao vật liệu cho Hoàng Hải L và Hoàng Hải L đã thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết và Hoàng Hải L đã hoàn tất các hợp đồng giao sản phẩm cho Công ty H, Công ty H đã nhận thành phẩm đầy đủ theo hợp đồng, không có ý kiến gì.

Theo hợp đồng, Công ty Hphải thanh toán tiền gia công cho Hoàng Hải L trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty Hnhận được sản phẩm, tuy nhiên Hoàng Hải L đã thực hiện và giao sản phẩm Công ty Hcho đến nay Công ty Hvẫn chưa thanh toán tiền gia công cho Hoàng Hải L.

Nay Hoàng Hải L yêu cầu Tòa án buộc Công ty HViệt Nam thanh toán cho Hoàng Hải L số tiền công là 1.918.752.800 đồng và tiền lãi chậm trả là 15%/tháng theo từng hợp đồng đến ngày 20/8/2019 là 550.062.226 đồng, tổng cộng là 2.468.815.026 đồng.

Tài liệu, chứng cứ đảm bảo cho yêu cầu khởi kiện là 05 hợp đồng gia công, bản mail xác nhận nợ của kế toán H Việt Nam, các phiếu xuất kho nguyên liệu của Công ty H Việt Nam, các phiếu nhập kho hàng hóa của H Việt Nam.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử, đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:

Công ty TNHH H Việt Nam thừa nhận có ký 05 hợp đồng gia công bán thành phẩm với Hoàng Hải L, thời gian, giá trị hợp đồng đúng như Hoàng Hải L trình bày. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan nên các bên không thực hiện được 05 hợp đồng nêu trên, cụ thể Công ty TNHH H Việt Nam chưa giao nguyên liệu cho Hoàng Hải L thực hiện gia công. Do đó, Hoàng Hải L yêu cầu Công ty TNHH H Việt Nam thanh toán tiền công theo hợp đồng là không có căn cứ, Công ty TNHH H Việt Nam không chấp nhận yêu cầu của Hoàng Hải L.

Tại bản án sơ thẩm số 02/2019/KDTM-ST ngày 12/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Khánh đã căn cứ vào các Điều 542, 544, 550 Bộ luật dân sự năm 2015 ; Các điều 30, 35, 39, 87, 147, 227, 264, 266, 271 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự ; Điều 306 Luật thương mại; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP, ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L đối với Công ty TNHH H Việt Nam.

- Công ty TNHH H Việt Nam có trách nhiệm thanh toán cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L số tiền nợ 2.468.815.026 đồng (Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm mười lăm ngàn, không trăm hai mươi sáu đồng), trong đó số tiền gốc là 1.918.752.800 đồng (Một tỷ, chín trăm mười tám triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm đồng) và tiền lãi là 550.062.226 đồng (Năm trăm năm mươi triệu, không trăm sáu mươi hai ngàn, hai trăm hai mươi sáu đồng).

2. Về án phí :

- Công ty TNHH H Việt Nam phải chịu 81.376.300 đồng (Tám mươi mốt triệu, ba trăm bảy mươi sáu ngàn, ba trăm đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm.

- Hoàn trả cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L số tiền 34.996.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 009476, ngày 07/03/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Kh.

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền nêu trên, thì còn phải chịu thêm khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 25/9/2019, Công ty TNHH H Việt Nam kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm số 02/2019/KDTM-ST ngày 12/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố kánhyêu cầu hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Ý kiến Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử vắng mặt bị đơn là không đúng, không chấp nhận cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn tham gia tố tụng tại phiên tòa là không đúng vì Luật sư đã nộp thủ tục để tham gia tố tụng đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bị đơn. Việc thu thập, đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, khách quan. Nguyên đơn chưa xuất hóa đơn, chưa đủ điều kiện khởi kiện. Tòa án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và thụ lý vụ án khi nguyên đơn chưa đủ điều kiện khởi kiện nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: Về việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung kháng cáo: Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13 tháng 12 năm 2019, ông Thiêm Diên Th đã xuất trình giấy yêu cầu luật sư của bị đơn, thẻ Luật sư, giấy giới thiệu của Văn phòng Luật sư và đơn đề nghị hoãn phiên tòa của Luật sư. Lẽ ra, Tòa án cấp sơ thẩm phải hoãn phiên tòa, làm thủ tục chấp nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn, tạo điều kiện cho Luật sư nghiên cứu hồ sơ và tham gia tố tụng trong vụ án nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại không chấp nhận ông Thiêm Diên Th là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam và vẫn tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án không có sự tham gia của ông Thiêm Diên Th là trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH H Việt Nam, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam trong hạn luật định, công ty đã nộp tiền tạm ứng án phí đúng quy định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về tư cách đương sự: Tòa án cấp sơ thẩm xác định nguyên đơn Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L là không đúng, cần phải xác định nguyên đơn trong vụ án này là bà Trần Thị Mỹ N – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L.

[3] Về nội dung kháng cáo:

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố kánhmở phiên tòa xét xử vụ án. Tại phiên tòa, ông Thiêm Diên Th đã xuất trình các giấy tờ gồm: Đơn yêu cầu luật sư, thẻ Luật sư, giấy giới thiệu của Văn phòng Luật sư và đơn đề nghị hoãn phiên tòa của Luật sư nhưng Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm không chấp nhận tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam của ông Thiêm Diên Th và vẫn tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án không có sự tham gia của ông Thiêm Diên Th. Việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận ông Thiêm Diên Th là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam (Biên bản thảo luận – BL 106) là trái quy định tại Điều 75 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vì ông Thiêm Diên Th đã xuất trình cho Tòa án đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật luật sư để được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam.

Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định: “Đương sự có quyền, nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham gia tố tụng, đương sự có quyền, nghĩa vụ sau đây:

...

13. Tự bảo vệ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình;...” Như vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm không chấp ông Thiêm Diên Th là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH H Việt Nam và tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án không có sự tham gia của ông Thiêm Diên Th đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH H Việt Nam. Do đó, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Công ty TNHH H Việt Nam, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

[4] Về án phí phúc thẩm: Công ty TNHH H Việt Nam không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

[5] Ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai về đường lối giải quyết vụ án phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, nhận định của Hội đồng xét xử và quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Hủy bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2019/KDTM-ST ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh về vụ án “Tranh chấp hợp đồng gia công” giữa nguyên đơn bà Trần Thị Mỹ N – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải L với bị đơn Công ty TNHH H Việt Nam.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.

3. Về án phí: Công ty TNHH H Việt Nam không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Hoàn trả cho Công ty TNHH H Việt Nam số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 009996 ngày 02/10/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lonh Khánh.

Số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đương sự đã nộp sẽ được quyết định khi vụ án được giải quyết lại.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

415
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2020/KDTM-PT ngày 16/01/2020 về tranh chấp hợp đồng gia công

Số hiệu:01/2020/KDTM-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Đồng Nai
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 16/01/2020
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về