Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 29/01/2018 về tranh chấp giữa các thành viên của công ty phần vốn góp và yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vô hiệu

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN ÁN 01/2018/KDTM-ST NGÀY 29/01/2018 VỀ TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY PHẦN VỐN GÓP VÀ YÊU CẦU TUYÊN BỐ GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP VÔ HIỆU

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

213
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 29/01/2018 về tranh chấp giữa các thành viên của công ty phần vốn góp và yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp vô hiệu

    Số hiệu:01/2018/KDTM-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Quảng Ngãi
    Lĩnh vực:Kinh tế
    Ngày ban hành:29/01/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về