Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 09/02/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ N, TỈNH QUẢNG N

BẢN ÁN 01/2018/KDTM-ST NGÀY 09/02/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

Ngày 9 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú N, tỉnh Quảng N xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 02/2017/TLST-KDTM ngày 30 tháng 11 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2017/QĐXXST-DS ngày 22 tháng 01 năm 2018, giữa các đương sự:

1/ Nguyên đơn: Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr.

Địa chỉ: 506-508 Hùng Vương, phường An S, thành phố Tam K, tỉnh Quảng N.

Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Quang Th; Chức vụ: Giám đốc.

Địa chỉ: Khối phố 7, phường Trường X, thành phố Tam K, tỉnh Quảng N.

Đại diện theo ủy quyền của ông Th có ông Nguyễn Văn D; Chức vụ: Phụ trách kế toán.

Địa chỉ: Thôn Kim Đới, xã Tam Th, thành phố Tam K, tỉnh Quảng N. Có mặt.

2/ Bị đơn: Công ty cổ phần đầu tư xây Dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr.

Địa chỉ: Thôn Khánh Phước, xã Tam Th, huyện Phú N, tỉnh Quảng N.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hồng Qu; Chức vụ Giám đốc. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, các buổi hòa giải và tại phiên tòa, Đại diện nguyên đơn ông Võ Quang Th trình bày: Thực hiện hợp đồng số 001/HĐKT/2017 ký ngày 02/02/2017 giữa Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr (Sau đây gọi tắt là Công ty Hoàng Tr) và Công ty cổ phần đầu tư xây Dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr (Sau đây gọi tắt là Công ty Khải Tr), công ty Hoàng Tr đã thực hiện giao cho Công ty Khải Tr từng đợt hàng (S trang trí) với số lượng và chất lượng đúng theo yêu cầu, tuy nhiên, Công ty Khải Tr chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền đầy đủ cho Công ty Hoàng Tr đúng như thỏa thuận trong hợp đồng. Theo số liệu công nợ tính đến hết ngày 27/11/2017 Công ty cổ phần đầu tư xây Dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr còn nợ Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền là 121.727.250 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn, hai trăm năm mươi đồng) (Sau khi giảm giá, chiết khấu mua hàng). Công ty Hoàng Tr đã nhiều lần yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr trả nợ nhưng Công ty Khải Tr chưa trả. Trong thời gian Công ty Hoàng Tr khởi kiện ra tòa thì ngày 30/01/2018 Công ty Khải Tr đã trả được số tiền là 72.900.000 đồng. Số tiền gốc còn nợ là 48.837.000 đồng. Vì vậy để đảm bảo cho việc kinh doanh, Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr yêu cầu Tòa án buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr trả cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền nợ gốc là 48.837.000 đồng (bốn mươi tám triệu tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng) và tiền lãi của số tiền 121.727.250 đồng, tính từ ngày 25/7/2017 đến ngày 27/11/2017 là 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

Tổng cộng 53.637.000 đồng (năm ba triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng), trả ngay vào ngày 12/2/2018.

Tại bản tự khai, biên bản ghi lời khai, các buổi hòa giải và tại phiên tòa, Đại diện bị đơn ông Nguyễn Hồng Qu trình bày: Trong quá trình thưc hiện hợp đồng số 001/HĐKT/2017 được ký kết vào ngày 02/02/2017 giữa Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr về việc mua bán hàng hóa là S trang trí. Theo đó, Công ty Hoàng Tr đã thực hiện nhiều đợt giao hàng với số lượng và chất lượng như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, do điều kiện làm ăn thua lỗ nên Công ty Khải Tr chưa thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngay cho công ty Hoàng Tr được. Vì vậy để thể hiện thiện chí trả nợ của mình, vào ngày 30/1/2018 Công ty Khải Tr đã chuyển trả cho Công ty Hoàng Tr số tiền 72.900.000 đồng ( bảy mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng), số tiền còn nợ là 48.837.000 đồng (bốn mươi tám triệu tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng) và tiền lãi 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng cộng 53.637.000 đồng (năm ba triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng).

Tuy nhiên, do điều kiện hiện tại của Công ty Khải Tr rất khó khăn, vì vậy Công ty Khải Tr sẽ thanh toán đủ số tiền trên cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr vào ngày 30-4-2018.

* Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú N tham gia phiên tòa: Về thủ tục tố tụng, trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng. Các đương sự cũng đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đúng theo quy định của pháp luật.

Về nội dung vụ án khoản 1 Điều 30, 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 430, Điều 440 Bộ luật dân sự. đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về quan hệ tranh chấp:

Theo đơn khởi kiện đề ngày 30/11/2017 cũng như lời khai của đại diện nguyên đơn ông Nguyễn Văn D, trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn trả số tiền mua hàng theo hợp đồng mua bán hàng hóa được ký kết giữa Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr. Bị đơn Th nhận có xác lập hợp đồng mua bán tài sản (S trang trí) của nguyên đơn. Như vậy, theo yêu cầu nguyên đơn có cơ sở xác định quan hệ tranh chấp là “tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản”.

[2]. Về nội dung vụ án:

Trong quá trình thưc hiện hợp đồng số 001/HĐKT/2017 được ký kết vào ngày 02/02/2017 giữa Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr và Công ty cổ phần đầu tư xây Dng & phát triển hạ tầng Khải Tr về việc mua bán hàng hóa là S trang trí. Theo đó, Công ty Hoàng Tr đã thực hiện nhiều đợt giao hàng với số lượng và chất lượng như đã thỏa thuận. Tuy nhiên công ty Khải Tr không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của mình. Công ty Hoàng Tr yêu cầu Công ty Khải Tr trả số tiền là 53.637.000 đồng. Công ty Khải Tr thống nhất khoản nợ phải trả cho công ty Hoàng Tr, Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy cần chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Buộc bị đơn là Công ty cổ phần đầu tư xây Dng & phát triển hạ tầng Khải Tr trả cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền là 53.637.000 đồng (năm ba triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Trong đó tiền gốc 48.837.000 đồng (bốn mươi tám triệu tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng) và tiền lãi 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 326/216/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr không phải chịu tiền án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. Hoàn trả lại cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền tạm ứng án phí đã nộp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng khoản 1 Điều 30, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Áp dụng Điều 430, Điều 440 Bộ luật dân sự.

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr về việc đòi Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr thanh toán số tiền nợ mua bán tài sản.

Buộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr trả cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền là số tiền là 53.637.000 đồng (năm ba triệu sáu trăm ba mươi bảy ngàn đồng). Trong đó tiền gốc 48.837.000 đồng (bốn mươi tám triệu tám trăm ba mươi bảy ngàn đồng) và tiền lãi 4.800.000 đồng (bốn triệu tám trăm ngàn đồng).

2. Về án phí: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Khải Tr phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm với só tiền là 2.681.850 đồng (hai triệu sáu trăm tám mươi mốt ngàn tám trăm năm mươi đồng). Hoàn trả lại cho Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Hoàng Tr số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 3.164.000 đồng (ba triệu một trăm sáu mươi bốn ngàn đồng) theo biên lai thu số J 025159, ngày 30-11-2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú N.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hằng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu một khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (9-02-2018).


90
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/KDTM-ST ngày 09/02/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

Số hiệu:01/2018/KDTM-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Phú Ninh - Quảng Nam
Lĩnh vực:Kinh tế
Ngày ban hành: 09/02/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về