Bản án 01/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội vi phạm quy định ĐKPTGTĐB

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

BẢN ÁN 01/2018/HSST NGÀY 15/01/2018 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH ĐKPTGTĐB

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 32/2017/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2018/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo

Vũ Xuân T, sinh ngày 26/11/1968 tại huyn B, tỉnh Lào Cai;

Nơi đăng ký hộ khu thưng trú và nơi hin nay: T dân ph N, th trn B, huyn B, tnh Lào Cai; Ngh nghip: Lao đng t do; Trình đ hc vn: 10/10; Dân tc: Kinh; Gii tính Nam; Tôn giáo: Không; Quc tch: Vit Nam; Con ông: Vũ Đình B (Đã chết) và bà: Phm Th L, sinh năm 1945 hin trú ti: T dân ph N, th trn B, huyn B, tnh Lào Cai; Có v Nguyn Th Thanh H, sinh năm 1973 hin trú ti: T dân ph N, th trn B, huyn B, tnh Lào Cai và có 02 con, con ln sinh năm 1993, con nh sinh năm 1996; Tin án, tin s: Không; Nhân thân: B cáo có nhân thân tt; B cáo b bt tm giam ngày 27/10/2017, đến ngày 08/12/2017 b cáo đưc thay đi bin pháp ngăn chn tm giam bng bo lĩnh, hin b cáo ti ngoi ti T dân ph N, th trn B, huyn B, tnh Lào Cai - Có mặt.

Bị hi: Anh Phm Văn Đ, Sinh năm 1982 và ch Nguyn Thị Thu H1, sinh năm 1984

Cùng cư trú tại: Thôn N, xã B, huyn B, tỉnh Lào Cai.

Người đi din theo y quyn ca ch Nguyn Th Thu H1 là anh Phm Văn Đ - Vng mặt.

Người làm chng: Anh Trn Văn N, ch Nguyn Th Thanh H, ch Lèng Thị T, anh Đào Văn K.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong h sơ v án và din biến ti phiên tòa, ni dung v án đưc tóm tắt như sau:

Khoảng hơn 19 gi ngày 14/9/2016, sau khi cùng ăn cơm ung rưu ti nhà anh Trn Văn M, sinh năm 1964 T dân ph N, th trn B, huyn B, tnh Lào Cai, Vũ Xuân T điu khin xe ô tô Daewoo Matizse bin kim soát 24A- 024.05 đưa anh Trn Văn N, sinh năm 1969, trú ti thôn K, xã B, huyn B, tnh Lào Cai v nhà. Đến khong 21 gi cùng ngày, T tiếp tc điu khin xe ô tô bin kim soát 24A-024.05 ch anh N đi t nhà anh N lên thành ph Lào Cai đ thăm m đ ca T đang điu tr ti bnh vin đa khoa tnh Lào Cai. Khi đi gn đến Km162 + 200m Quc l 70 thuc thôn C5, xã P, huyn B, tnh Lào Cai (hưng Bc Ngm, Lào Cai), lúc này T đang điu khin xe vi tc đ khong 40-50 km/h phn đưng bên phi, thì T thy phía trưc, cách xe ô tô ca T khong 10m có 02 xe mô tô đi ni đuôi nhau, cách l đưng bên phi khong 01m và đu ch phía sau 02 chiếc st đưng kính khong 60cm vt ngang yên xe. V phía đưng ngưc chiu, T quan sát thy phía trưc, cách xe ca T khong 30m - 40m có 01 xe ô tô đi đến. Thy vy, T nháy đèn pha báo hiu và bt xi nhan xin vưt, nhưng không s dng còi, đng thi T đánh lái, điu khin xe ô tô đi sang phn đưng bên trái đt 02 xe mô tô đi phía trưc, T không đ ý xe mô tô đi cùng chiu phía trưc có tín hiu cho xe ca T vưt lên hay không. Khi xe ô tô ca T bt đu t xe mô tô đi phía sau, thì xe ca T cách xe ô tô đi ngưc chiu khong 20-30m. Lúc này, do xe ô tô ca T điu khin phn nhiu đã đi ln sang phn đưng bên trái theo hưng Lào Cai - Bc Ngm, ch còn li hàng trc bánh bên phi nm phn đưng phi sát vch sơn k gia phân chia hai phn đưng, T đã xung ct đèn chiếu sáng đ đm bo quan sát và điu khin xe ô tô tiếp tc vưt 02 xe mô tô đi phía trưc. Khi xe ô tô ca T vưt qua xe mô tô đi phía sau và đang vưt song song vi xe mô tô đi phía trưc, thì đâm vào phn đu xe ô tô bin kim soát 24A-034.52 do anh Phm Văn Đ điu khin phn đưng bên trái. Sau va chm, xe ô tô ca T chết máy dng li ti ch, còn xe ô tô bin kim soát 24A-034.52 bt lùi li v phía sau mt đon ri dng li. Hu qu: xe ô tô bin kim soát 24A-034.52 b hư hng nhiu b phn, anh Trn Văn N và anh Phm Văn Đ b thương nhẹ.

Tại thi đim xy ra v tai nn giao thông, b cáo Vũ Xuân T có giy phép lái xe ô tô hng A1, B2 do S giao thông vn ti tnh Lào Cai cp ngày 03/3/2015, có giá tr đến 03/3/2025. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông b cáo có nng đ cn trong hơi th. Ti phiếu đo nng đ cn s ID 862256 do Công an huyn B, tnh Lào Cai lp hi 23 gi 19 phút ngày 14/9/2016 ti thôn C5, xã P, huyn B, tnh Lào Cai đi vi Vũ Xuân T, xác đnh nng đ cn trong hơi th ca b cáo T là 0,988 miligam/1 lít khí thở.

Đối vi b hi Phm Văn Đ có giy phép lái xe hng A1, B2 do S giao thông vn ti Lào Cai cp ngày 07/5/2015, có giá tr đến ngày 07/5/2025. Trưc và trong khi xy ra v tai nn giao thông, anh Đ không s dng rưu, bia hoc cht kích thích, bn thân anh Đ điu khin xe ô tô đi đúng phn đường khi tham gia giao thông.

Tại biên bn đnh giá tài sn s 33/BB.ĐG, ngày 14/10/2016 ca Hi đng đnh giá tài sn huyn Bo Thng, tnh Lào Cai, kết lun: Tng giá tr tài sn b thit hi đi vi xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52 là 238.000.000đ. Tuy nhiên trong quá trình điu tra, nhn thy kết qu đnh giá tài sn ca Hi đng đnh giá tài sn huyn Bo Thng chưa phù hp, nên Cơ quan điu tra đã ra quyết đnh trưng cu đnh giá li tài sn đi vi phn thit hi ca xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52. Ti kết lun đnh giá li tài sn s 01 ngày 19/9/2017 ca Hi đng đnh giá tài sn trong t tng hình s tnh Lào Cai, kết lun: Tng giá tr thit hi ca xe ô tô bin kim soát 24A- 034.52 là: 148.479.994 + 24.676.630 = 173.156.624đ. Trong đó: 148.479.994d là giá tr phn hư hng và 24.676.630đ là tin công thay thế sa cha thân v, sơn li xe. Anh Phm Văn Đ là b hi và là ngưi đi din theo y quyn ca b hi ch Nguyn Th Thu H1 nht trí vi kết qu đnh giá ca Hi đng đnh giá tài sn trong t tng hình s tnh Lào Cai v tng giá tr thit hi ca xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52 là 173.156.624đ. Anh yêu cu b cáo phi bi thưng cho anh s tiền 110.000.000đ.

Tại bn cáo trng s 30/CT-VKS ngày 21/11/2017 ca Vin kim sát nhân dân huyn Bo Thng, tnh Lào Cai truy t b cáo Vũ Xuân T v ti: “Vi phm quy đnh v điu khin phương tin giao thông đưng b” theo Đim b Khon 2 Điu 202 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa hôm nay đi din Vin kim sát nhân dân huyn Bo Thng, tnh Lào Cai đ ngh Hi đng xét x tuyên b b cáo Vũ Xuân T phm ti: “Vi phm quy đnh v điu khin phương tin giao thông đưng b” theo Đim b Khon 2 Điu 202 B lut Hình sự năm 1999. Trong đó:

V hình pht chính: Áp dng Đim b Khon 2 Điu 202; Đim b, p Khon 1, Khon 2 Điu 46; Khon 1, Khon 2 Điu 60 B lut Hình s năm 1999. Đ ngh x pht b cáo Vũ Xuân T 03 năm tù cho hưng án treo, thi gian thử thách là 05 năm.

V hình pht b sung: Áp dng Khon 5 Điu 202 B lut Hình s năm 1999 đ ngh cm hành ngh lái xe đi vi b cáo Vũ Xuân T trong thi hn t 01 năm đến 01 năm 06 tháng. Tiếp tc tm gi giy phép lái xe do S giao thông vn ti tnh Lào Cai cp cho b cáo đ đm bảo thi hành án.

V bi thưng thit hi dân s: B hi không còn yêu cu gì v bi thưng thit hi dân s, nên Vin kim sát không đ cp gii quyết.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở ni dung v án, căn c vào các tài liu trong h sơ v án đã đưc tranh tng ti phiên tòa, Hi đng xét x nhn định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết đnh t tng ca cơ quan điu tra Công an huyn Bo Thng, tnh Lào Cai, Điu tra viên, Vin kim sát nhân dân huyn Bo Thng, tnh Lào Cai, Kim sát viên trong quá trình điu tra, truy t đã thc hin đúng v thm quyn, trình t, th tc quy đnh ca Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điu tra và ti phiên tòa b cáo, b hi không có ý kiến hoc khiếu ni v hành vi, quyết đnh ca Cơ quan tiến hành t tng, ngưi tiến hành t tng. Do đó các hành vi, quyết đnh t tng ca Cơ quan tiến hành t tng, ngưi tiến hành t tng đã thc hin đu hợp pháp.

[2]. Về hành vi phm ti ca b cáo Vũ Xuân T: Ti phiên tòa b cáo Vũ Xuân T đã khai nhn toàn b hành vi phm ti ca b cáo. Li khai nhn ti ca b cáo phù hp vi li khai ti cơ quan điu tra, li khai ca b hi, ngưi làm chng, phù hp vi các biên bn v tai nn và các tài liu, chng c khác đã có trong h sơ. B cáo Vũ Xuân T đã đưc cp giy phép lái xe nhưng b cáo không tuân th các quy đnh v an toàn giao thông đưng b, vưt xe đi cùng chiu phía trưc trong khi đang có xe chy ngưc chiu đi đến, đng thi đi ln sang phn đưng ca xe đi ngưc chiu, nên đã đâm vào xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52 do anh Phm Văn Đ điu khin. Hu qu xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52 b hư hng thit hi là 173.156.624 đng. Ngoài ra khi điu khin xe ô tô gây tai nn trong hơi th ca b cáo T có nng đ cn vưt quá mc quy đnh (kết qu đo đưc là 0,988miligam/1 lít khí th). Vin kim sát nhân dân huyn Bo Thng, tnh Lào Cai truy t b cáo Vũ Xuân T ra trưc tòa v ti: "Vi phm quy đnh v điu khin phương tin giao thông đưng b" theo Đim b Khon 2 Điu 202 B lut Hình s năm 1999 là có căn c, đúng ngưi, đúng ti, đúng pháp lut. Hành vi b cáo gây ra là nguy him cho xã hi, gây thit hi v tài sn ca ngưi khác đưc pháp lut bo v, gây mt trt t an toàn giao thông trên đa bàn. Vì vy cn phi đưa ra x lý nghiêm minh trưc pháp lut mi có tác dng giáo dc b cáo và phòng ngừa chung.

[3]. Về tình tiết gim nh trách nhim hình s: B cáo là đi tưng chưa có tin án, tin s, phm ti ln đu, quá trình điu tra cũng như ti phiên tòa b cáo thành khn khai báo, ăn năn hi ci và đã cùng gia đình t nguyn bi thưng thit hi khc phc hu qu cho gia đình ngưi b hi, ngưi b hi có đơn xin min truy cu trách nhim hình s cho b cáo, ngoài ra b cáo có m đ là bà Phm Th L đưc nhà nưc tng thưng Huân chương kháng chiến hng ba. Vì vy Hi đng xét x cũng cn xem xét áp dng các tình tiết gim nh đưc quy đnh ti Đim b, p Khon 1, Khon 2 Điu 46 B lut Hình s năm 1999 đ gim nh phn nào trách nhim hình s cho b cáo. Xét thy b cáo là đi tưng có nhân thân tt, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vy không cn cách ly b cáo ra khi đi sng xã hi mà giao b cáo cho chính quyn đa phương nơi b cáo thưng trú giám sát và giáo dc cũng đ điu kin đ ci to giáo dc b cáo tr thành ngưi công dân có ích cho xã hội.

[4]. Về hình pht b sung: Vin kim sát đ ngh Hi đng xét x áp dng hình pht b sung là cm b cáo hành ngh lái xe trong thi hn t 01 năm đến 01 năm 06 tháng. Tiếp tc tm gi giy phép lái xe do S giao thông vn ti tnh Lào Cai cp cho b cáo đ đm bo thi hành án. Xét thy ngh nghip ca b cáo không phi là lái xe, xe ô tô do b cáo điu khin là xe gia đình phc v cuc sng sinh hot hàng ngày ca gia đình b cáo. Vì vy đ ngh ca Vin kim sát không có căn c nên không th chp nhận.

[5]. Về trách nhim dân s: B cáo Vũ Xuân T và gia đình đã t nguyn bi thưng cho gia đình anh Phm Văn Đ, ch Nguyn Th Thu H1 s tin 110.000.000đ, anh Đ đã nhn đ s tin trên. Đến nay anh ch không có yêu cu gì thêm v vn đ bi thưng dân s, nên Hi đng xét x không đ cp gii quyết.

Đối vi anh Phm Văn Đ và anh Trn Văn N b thit hi v sc khe do tai nn giao thông gây ra, nhưng thit hi không ln, anh Đ và anh N không phi điu tr và cũng không có yêu cu gì nên Hi đng xét x không đ cp gii quyết.

[6]. Về vt chng ca v án: Cơ quan điu tra thu gi 01 xe ô tô Daewoo Matizse Bin kim soát 24A-024.05; 01 giy đăng ký xe ô tô s 005332; 01 giy chng nhn bo him trách nhim dân s bt buc ca ch xe ô tô s 541465; 01 giy chng nhn kim đnh an toàn k thut và BVTT s 518304 và 01 xe ô tô bin kim soát 24A-034.52; 01 giy đăng ký xe ô tô s 007332; 01 giy chng nhn kim đnh an toàn k thut và BVTT s KA 1581570; 01 giy chng nhn bo him bt buc ca xe ô tô s 000593231; 01 giy chng nhn bo him t nguyn ca ch xe ô tô s 16025585. Quá trình điu tra xác đnh xe ô tô Daewoo Bin kim soát 24A-024.05 là ca v chng b cáo Vũ Xuân T và xe ô tô Toyota Camry bin kim soát 24A-034.52 là ca v chng anh Phm Văn Đ nên Cơ quan điu tra đã ra quyết đnh x lý vt chng tr li xe và các giy t liên quan cho các ch s hu. Đi vi các b phn hư hng ca xe ô tô bin kim soát 24A-034.52 mà anh Đ đã np li cho cơ quan điu tra, vic đnh giá tài sn và bi thưng v dân s đã gii quyết xong nên cơ quan điu tra Công an huyn Bo Thng, tnh Lào Cai đã ra quyết đnh x lý vt chng tr li các b phn hư hng ca chiếc xe ô tô bin kim soát 24A-034.52 cho gia đình b cáo Vũ Xuân T. Đến nay b cáo Vũ Xuân T cùng v là ch Nguyn Th Thanh H và b hi anh Phm Văn Đ, ch Nguyn Th Thu H1 không có ý kiến gì đi vi các tài sn đã nhn li nên Hi đng xét x không đ cp gii quyết.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu gi: 01 giy phép lái xe s 100073000726 cp ngày 03/3/2015 mang tên Vũ Xuân T. Xét thy không cn phi tiếp tc tm gi nên cn áp dng Khon 3 Điu 106 B lut T tng Hình s năm 2015 tuyên tr li cho bị cáo.

Đối vi ch Nguyn Th Thanh H là v b cáo Vũ Xuân T đã cùng b cáo t nguyn bi thưng cho gia đình b hi s tin 110.000.000đ, s tin này là tài sn chung ca v chng ch, nay ch không yêu cu gì v s tin đã bi thưng cho gia đình b hi nên Hi đng xét x không xem xét gii quyết.

[7]. Về án phí: B cáo phi chu án phí Hình s sơ thm theo quy đnh ti Khon 2 Điu 136 B lut T tng Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 ca y ban Thưng v Quc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào Đim b Khon 2 Điu 202; Đim b, p Khon 1, Khon 2 Điu 46; Khon 1, 2 Điu 60 B lut Hình s năm 1999. Tuyên b b cáo Vũ Xuân T phm ti “Vi phm quy đnh v điu khin phương tin giao thông đưng b”. X pht b cáo Vũ Xuân T 03 (Ba) năm tù cho hưng án treo, thi gian th thách là 05 (Năm) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vũ Xuân T cho y ban nhân dân th trn B, huyn B, tnh Lào Cai giám sát và giáo dc trong thi gian thử thách.

Trong trường hp ngưi đưc hưng án treo thay đi nơi cư trú thì thc hin theo quy đnh ti Khon 1 Điu 69 Luật thi hành án Hình sự.

V vt chng: Căn c vào Khon 3 Điu 106 B lut T tng Hình s năm 2015 tr cho b cáo Vũ Xuân T 01 giy phép lái xe s 100073000726 cấp ngày 03/3/2015.

V án phí: Căn c vào Khon 2 Điu 136 B lut T tng Hình s năm 2015;Ngh quyết s 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 ca y ban thưng v Quc hi quy đnh v mc thu, min, gim, thu, np, qun lý và s dng án phí và l phí Tòa án. Buc b cáo Vũ Xuân T phi chu 200.000đ (Hai trăm nghìn đng) tin án phí Hình s sơ thẩm.

Án xử sơ thm công khai có mt b cáo, vng mt b hi. B cáo có quyn kháng cáo trong hn 15 ngày k t ngày tuyên án. B hi vng mt có quyn kháng cáo trong hn 15 ngày k t ngày nhn đưc bản án.

Trường hp bn án đưc thi hành theo quy đnh ti Điu 2 Lut thi hành án dân s thì ngưi đưc thi hành án dân s, ngưi phi thi hành án dân s có quyn tha thun thi hành án, quyn yêu cu thi hành án, t nguyn thi hành án hoc bng chế thi hành án theo quy đnh ti các Điu 6, 7, 7a và Điu 9 Lut Thi hành án dân s; thi hiu thi hành án đưc thc hin theo quy đnh ti Điu 30 Lut thi hành án dân sự.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

134
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2018/HSST ngày 15/01/2018 về tội vi phạm quy định ĐKPTGTĐB

Số hiệu:01/2018/HSST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án quân sự
Lĩnh vực:Hình sự
Ngày ban hành:15/01/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về