Bản án 01/2018/DS-ST ngày 26/01/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, kiện đòi tài sản, yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BG, TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 01/2018/DS-ST NGÀY 26/01/2018 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, KIỆN ĐÒI TÀI SẢN, YÊU CẦU HỦY MỘT PHẦN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

115
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 01/2018/DS-ST ngày 26/01/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất, kiện đòi tài sản, yêu cầu hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

    Số hiệu:01/2018/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:26/01/2018
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về