Bản án 01/2017/HC-ST ngày 25/08/2017 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BĐ, TỈNH BẾN TRE

BẢN ÁN 01/2017/HC-ST NGÀY 25/08/2017 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện BĐ, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 03/2014/TLST-HC ngày 20 tháng 5 năm 2014 về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2017/QĐXXST-HC ngày 14 tháng 8 năm 2017 giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Dương Thanh P, sinh năm 1969.

Nguyễn Thị S, sinh năm 1949.

Cùng địa chỉ: ấp 3, xã Phú Long, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre.

Bà Nguyễn Thị S ủy quyền hoàn toàn cho ông Dương Thanh P tham gia tố tụng (Văn bản ủy quyền ngày 23/5/2017).

2. Người bị kiện: Ông Lê Văn R, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ.

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn BĐ, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre.

Ông R ủy quyền hoàn toàn cho ông Nguyễn Văn D, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ tham gia tố tụng (Văn bản ủy quyền ngày 19/5/2017).

Ông D có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt ngày 22/8/2017.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Hồ Văn C, sinh năm 1933.

Địa chỉ: ấp 4, xã Định T, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre.

Ông C ủy quyền hoàn toàn cho bà Hồ Thị H, sinh năm 1962, địa chỉ: ấp 4, xã Định T, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre tham gia tố tụng (Văn bản ủy quyền ngày 14/8/2017).

Bà H có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt ngày 15/8/2017.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 03 tháng 4 năm 2017, bản tự khai ngày 16/6/2014, những lời khai tiếp theo cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người khởi kiện Dương Thanh P, đồng thời cũng là người được bà Nguyễn Thị S ủy quyền trình bày:

Ngày 12/12/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ ban hành Công văn số 3405/UBND-NC về việc trả lời đơn của công dân. Theo kết luận của Ủy ban nhân dân huyện BĐ thì bà Nguyễn Thị Gấm, bà Nguyễn Thị S và ông Dương Thanh P cho rằng thửa đất số 713, 714, cùng tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp 3, xã Phú Long, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre có nguồn gốc của bà Nguyễn Thị Nho cho ông Nguyễn Văn Kiểu sử dụng nhưng không có chứng cứ cụ thể chứng minh, không kê khai hồ sơ địa chính. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 55061300104/QSDĐ ngày 05/5/1995 mà Ủy ban nhân dân huyện BĐ cấp cho ông Hồ Văn C với tổng diện tích 6.669 m2 gồm các thửa đất số 657, 658, 713, 714, 716, 717 cùng tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại xã Phú Long là đúng trình tự, thủ tục luật đất đai quy định.

Anh Dương Thanh P, bà Nguyễn Thị S không đồng ý với kết luận của Công văn số 3405/UBND-NC ngày 12/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ, anh P, bà S có đơn khiếu nại. Ngày 11/3/2014, Ủy ban nhân dân huyện BĐ ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị S và ông Dương Thanh P.

Anh Dương Thanh P cho rằng nội dung Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ ban hành đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh P và bà Nguyễn Thị S.

Tại Tòa, anh Dương Thanh P  yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét hủy Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ.

Tại biên bản lấy lời khai ngày 14/8/2017, người được người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ Văn C ủy quyền, bà Hồ Thị H trình bày:

Ông Hồ Văn C hiện đang đứng tên quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 713, 714, cùng tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp 3, xã Phú Long, huyện BĐ, tỉnh Bến Tre, tuy nhiên hai thửa đất 713, 714 hiện do anh Dương Thanh P đang sử dụng. Trong vụ án này, người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S không yêu cầu Tòa án xem xét hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn C nên bà H không yêu cầu gì.

Ngày 14/7/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ ban hành Quyết định số 4088/QĐ-UBND để thu hồi Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị S và ông Dương Thanh P nhưng ông P và bà S vẫn tiếp tục yêu cầu hủy Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện, ông Nguyễn Văn D và người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Hồ Thị H có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt nên xét xử vắng mặt ông D và bà H là phù hợp với Điều 157 Luật Tố tụng hành chính.

[2] Về thẩm quyền: Đây là vụ án hành chính về việc khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S đối với người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ, đối tượng khởi kiện là Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ, thời hiệu khởi kiện vẫn còn, do đó, Tòa án nhân dân huyện BĐ, tỉnh Bến Tre đưa vụ án ra xét xử là phù hợp với Điều 29, Điều 104 của Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

[3] Xét yêu cầu của người khởi kiện Dương Thanh P và đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Trong vụ án này, người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S yêu cầu Hội đồng xem xét hủy Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ, tuy nhiên, tại Quyết định số 4088/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ về việc thu hồi Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị S và ông Dương Thanh P. Hội đồng xét xử xét thấy đối tượng khởi kiện của người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S không còn, do đó việc xem xét thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 là không cần thiết. Ủy ban nhân dân huyện BĐ đã thu hồi Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 do đó yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S không có cơ sở nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Trong vụ án này, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ Văn C không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Do yêu cầu của người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S không được chấp nhận nên phải chịu án phí theo quy định tại Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào các điều 29, 104, 113, 114 Luật tố tụng hành chính năm 2010; các điều 164, 193, 194, 206, 213 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Pháp lệnh số10/2009/PL-UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1/ Bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S đối với Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ về việc "khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất"

2/ Về án phí hành chính sơ thẩm:

Ông Dương Thanh P và bà Nguyễn Thị S phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà ông P, bà S đã nộp là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002996 ngày 20/5/2014 của Chi cục Thi hành án dân sự. Vậy, ông P và bà S đã nộp xong án phí.

Người khởi kiện Dương Thanh P, Nguyễn Thị S có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án, riêng người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BĐ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Hồ Văn C được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.


328
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2017/HC-ST ngày 25/08/2017 về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Số hiệu:01/2017/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Đại - Bến Tre
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:25/08/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về