Bản án 01/2005/STLĐ ngày 24/03/2005 về tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

BẢN ÁN 01/2005/STLĐ NGÀY 24/03/2005 VỀ TRANH CHẤP ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1044
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 01/2005/STLĐ ngày 24/03/2005 về tranh chấp đòi bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Số hiệu:01/2005/STLĐ
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Hải Dương
Lĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành: 24/03/2005
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về