Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Thông báo 482/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. Thông báo 483/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng tại Phiên họp năm 2023 của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. Thông báo 6875/TB-BHXH năm 2023 về quy trình và phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa (mã Quy trình và Phiếu giao nhận: 218) do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. Thông báo 480/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023 về nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. Thông báo 477/TB-VPCP năm 2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. Thông báo 478/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. Thông báo 476/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 16 tháng 11 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. Thông báo 475/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. Thông báo 1907/TB-BGDĐT năm 2023 về tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. Thông báo 472/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. Thông báo 467/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. Thông báo 470/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phân bổ dự toán từ nguồn ngân sách trung ương năm 2023 chưa phân bổ và việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 còn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. Thông báo 468/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ cấp bách, khó khăn cần tháo gỡ trong lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Thông báo 463/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. Thông báo 8092/TB-BNN-VP năm 2023 về kết luận của Thứ trưởng hoàng trung tại hội nghị "Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 17. Thông báo 462/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (lần 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. Thông báo 6532/TB-BHXH năm 2023 về điều chỉnh phiếu giao nhận theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 19. Thông báo 343/TB-NHNN năm 2023 về Kết luận của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại Hội nghị trực tuyến triển khai Công điện 990/CĐ-TTg và đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 20. Thông báo 461/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân và cơ quan công sở do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. Thông báo 459/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đáp ứng quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định 150/2020/NĐ-CP đối với đề nghị chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 của 03 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 22. Thông báo 5751/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với VISMED® do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. Thông báo 5750/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Papilocare Extemal Gentital Gel do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. Thông báo 460/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. Thông báo 458/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc liên quan đến cấp bằng cao đẳng của Việt Nam cho sinh viên đã hoàn thành chương trình do phía Đức chuyển giao theo Đề án 371 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. Thông báo 5737/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Xe tra nạp nhiên liệu và dầu nhờn ATMZ-8 do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. Thông báo 8033/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. Thông báo 457/TB-VPCP năm 2023 về kết luật của Thường trực Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. Thông báo 455/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Tổ Công tác chỉ đạo rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. Thông báo 5682/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với PEPTIPLUS XP aggl (collagen hydrolysate) do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. Thông báo 452/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023; tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. Thông báo 453/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. Thông báo 5655/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Yuzu Flavour RU-134-032-8 do Tổng cục Hải quan ban hành
 34. Thông báo 5628/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Khung giường bằng thép QUEEN SLEEPER MECHANISM LP do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Thông báo 450/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. Thông báo 449/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. Thông báo 446/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc xây dựng cơ chế tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. Thông báo 448/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
 39. Thông báo 447/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành
 40. Thông báo 6244/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 41. Thông báo 445/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phê duyệt chủ trương kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giai đoạn 2022-2025 và Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho Chương trình tổng thể đầu tư, di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 42. Thông báo 444/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. Thông báo 23/2023/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về chấp nhận quy định kỹ thuật hài hòa của Liên hợp quốc đối với phương tiện giao thông đường bộ, phụ tùng và thiết bị được lắp, sử dụng trên phương tiện và điều kiện thừa nhận lẫn nhau đối với phê duyệt kiểu loại được cấp trên cơ sở các quy định này của Liên hợp quốc (Agreement concerning the adoption of harmonized technical United Nations Regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these United Nations Regulations) do Bộ Ngoại giao ban hành
 44. Thông báo 443/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Dự thảo Quyết định về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. Thông báo 336/TB-BCT về kết luận của Thứ trưởng Phan Thị Thắng tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ IX, năm 2023 tại tỉnh Hậu Giang do Bộ Công Thương ban hành
 46. Thông báo 439/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi thăm, làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 47. Thông báo 435/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 48. Công văn 440/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện đầu tư dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 49. Thông báo 5525/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Mạch in đã lắp ráp, cổng nối nguồn (bộ phận của máy chiếu di động thông minh) - POGO Board do Tổng cục Hải quan ban hành
 50. Thông báo 5524/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với PL-SC-12-2 Cable do Tổng cục Hải quan ban hành
 51. Thông báo 122/TB-BXD năm 2023 về kết luận Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành
 52. Thông báo 437/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ hai của Tổ công tác ngày 16 tháng 10 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 53. Thông báo 5501/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Bộ màn hình tương tác cảm ứng thông minh 65inch IB-UG65 do Tổng cục Hải quan ban hành
 54. Thông báo 432/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về chuyển giao các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 55. Thông báo 433/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở do Văn phòng Chính phủ ban hành
 56. Thông báo 431/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 57. Thông báo 430/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến với 12 địa phương về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 58. Thông báo 429/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 59. Thông báo 427/TB-VPCP năm 2023 kết luận cuộc họp về điều chỉnh định mức chi đào tạo học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 60. Thông báo 428/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải pháp xử lý khó khăn, bất cập tại dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
 61. Thông báo 509/TB-UBATGTQG về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023
 62. Thông báo 426/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm trong 9 tháng năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 63. Thông báo 424/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống tội phạm 9 tháng năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 64. Thông báo 422/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 65. Thông báo 116/TB-BXD năm 2023 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Bộ Xây dựng ban hành
 66. Thông báo 420/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 67. Thông báo 5344/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng dán xông hơi Good Night MegRhythm do Tổng cục Hải quan ban hành
 68. Thông báo 5343/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng dán xông hơi Good Night MegRhythm do Tổng cục Hải quan ban hành
 69. Thông báo 5342/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với CSS-24-2-HMS Cable do Tổng cục Hải quan ban hành
 70. Thông báo 5341/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với RPO160-GRADE 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 71. Thông báo 5340/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với RPO160-GRADE 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 72. Thông báo 4449/TB-CHHVN về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam
 73. Thông báo 419/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về kết quả công tác quản lý, điều hành 9 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 74. Thông báo 415/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Long Đức 3 và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
 75. Thông báo 416/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 76. Thông báo 5295/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Hot melt adhensive film do Tổng cục Hải quan ban hành
 77. Thông báo 5294/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Miếng nhựa nhiệt dẻo PET tự dính do Tổng cục Hải quan ban hành
 78. Thông báo 5293/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Băng dính EVA do Tổng cục Hải quan ban hành
 79. Thông báo 411/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 80. Thông báo 412/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 81. Thông báo 413/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp ngày 09 tháng 10 năm 2023 về tháo gỡ một số điểm nghẽn trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 82. Thông báo 5252/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với USB charge (part number: 1D003456R marking: 1D003197) do Tổng cục Hải quan ban hành
 83. Thông báo 5228/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với RPO140 do Tổng cục Hải quan ban hành
 84. Thông báo 5227/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với RPO140 do Tổng cục Hải quan ban hành
 85. Thông báo 406/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
 86. Thông báo 404/TB-VPCP năm 2023 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 87. Thông báo 5147/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Băng dính 2 mặt từ Polyme Acrylate do Tổng cục Hải quan ban hành
 88. Thông báo 5146/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Poron pad do Tổng cục Hải quan ban hành
 89. Thông báo 403/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về giao vốn từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 cho 03 dự án đường cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành
 90. Thông báo 5425/TB-CHK thay đổi nội dung về tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam
 91. Thông báo 1671/TB-BGDĐT năm 2023 về tổ chức thẩm định Đợt 2 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 2 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 92. Thông báo 402/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc về giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 93. Thông báo 401/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe báo cáo tổng kết, đánh giá, kết thúc thực hiện Quyết định 990/QĐ-TTg về thí điểm cho hộ dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
 94. Thông báo 5077/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Mạch in đã lắp ráp, kết nối nguồn và tín hiệu (bộ phận của máy chiếu di động thông minh) - I/O board do Tổng cục Hải quan ban hành
 95. Thông báo 5076/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Mạch in đã lắp ráp, đổi nguồn và khuếch đại âm thanh (bộ phận của máy chiếu di động thông minh) - Main Board 2 do Tổng cục Hải quan ban hành
 96. Thông báo 5075/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Mạch in đã lắp ráp, chuyển đổi tín hiệu hình ảnh (bộ phận của máy chiếu di động thông minh) - Formatter Board 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
 97. Thông báo 399/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các Bộ, ngành Văn phòng Chính phủ ban hành
 98. Thông báo 397/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 99. Thông báo 5589/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2023 do Kho bạc Nhà nước ban hành
 100. Thông báo 148/TB-TCQLTT về tuyển dụng công chức năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường