Quyết toán thuế TNCN 2012 - Những điểm cần lưu ý

(TVPL) Ngày 15/01/2013 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 187/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012. Hiện nay, có rất nhiều cá nhân và tổ chức thắc mắc, lúng túng trong việc thực hiện kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
>> Hướng dẫn quyết toán Thuế TNCN 2012

Theo luật sư Bùi Công Thành (Giám đốc Công ty TNHH TƯ LUẬT) các cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên cần lưu ý một số điểm như sau khi thực hiện quyết toán thuế:

Kỳ tính thuế và khấu trừ thuế:

Tại điểm a khoản 1 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công”

Hiện nay có rất nhiều người nghĩ rằng thuế TNCN được nộp theo từng tháng hoặc tính theo từng lần phát sinh thu nhập. Đây là quan điểm sai. Thuế TNCN sẽ được tính theo kì tính thuế năm, và được tính bằng thu nhập tính thuế bình quân hàng tháng.

Trên thực tế, các tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ tiền lương và thay người lao động nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế hàng quý, hàng tháng. Số thuế này chỉ là khoản thuế tạm tính. Chính vì thế khi kết thúc năm tài chính các tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải tiến hành quyết toán thuế cho cả năm. Đối với các cá nhân có thu nhập, nếu như có nhu cầu hoàn thuế hoặc nghĩa vụ nộp bổ sung thuế còn thiếu cũng sẽ phải nộp quyết toán thuế.

Về việc khấu trừ thuế trong năm 2012, căn cứ mục 2 Công văn 8465/BTC-CST ngày 22/06/2012 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

2. Cục thuế thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh triển khai công việc sau đây: Từ 01/7/2012 đến 31/12/2012 tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chưa thu thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định của Luật thuế TNCN.

Do vậy kể từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 31/12/2012 các tổ chức, cá nhân trả thu nhập tạm thời không tính thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 (thu nhập tính thuế nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng ). Riêng đối với một số trường hợp cá nhân phải tự kê khai thuế mà không thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì tạm thời không phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng theo như quy định.

Tính thuế TNCN và thuế TNCN được miễn trong năm 2012

Thu nhập tính thuế: Là tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh (bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thù lao, tiền thưởng,…) trừ đi các khoản đóng bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản giảm trừ theo quy định.

Thu nhập tính thuế bình quân tháng: là mức thu nhập tính thuế bình quân 1 tháng trong năm, được tính bằng công thức:

Thu nhập tính thuế bình quân tháng

=

Tổng thu nhập tính thuế

12 tháng

Thuế TNCN năm 2012 sẽ được tính dựa vào thu nhập tính thuế bình quân tháng theo hướng dẫn tại mục V, Công văn 187:

1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh:

Số thuế phải nộp cả năm

=

Thu nhập tính thuế bình quân tháng

x

Thuế suất theo biểu thuế luỹ tiến từng phần tháng

x

12 tháng

2. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh bình quân tháng đến mức phải chịu thuế Thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần (nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng) thì được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012:

Số thuế được miễn

=

Thuế phải nộp năm 2012 x 6 tháng

12 tháng

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 có quy định:

“2. Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 2 trở lên của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần.”

Điều này có nghĩa là nếu cá nhân có thu nhập tính thuế bình quân hàng tháng lớn hơn 5 triệu đồng thì không được miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm.

Như vậy, để phân biệt được đâu là đối tượng được miễn thuế hay phải nộp thuế cho 6 tháng cuối năm 2012 ( kể từ ngày 01/07/2012 đến hết ngày 31/12/2012 ) chúng ta cần xác định cho được “thu nhập tính thuế bình quân tháng” của cả năm 2012 có vượt qua mức thu nhập tính thuế được quy định ở bậc 1 ( tức bình quân đến 5.000.000 đồng/tháng ) của Biểu thuế lũy tiến từng phần hay không.

Trọng Hiền – Thụy Hân thực hiện

Về việc xác định số thuế được miễn, theo anh Phạm Thanh Hữu (chuyên viên pháp lý thuvienphapluat.vn), việc miễn thuế đã được quy định từ Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân

Liệu cách tính theo Công văn 187 có đúng với tinh thần tại Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và các nhân hay không?

Khoản 3 điều 1 Nghị quyết 29:

“Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”.

Giả định, ông A có tổng thu nhập tính thuế 6 tháng đầu năm 2012 là 36 triệu đồng, tổng thu nhập tính thuế 6 tháng cuối năm 2012 là 30 đồng. Theo quy định của Nghị quyết 29 thì ông A sẽ được miễn thuế TNCN 6 tháng cuối năm. Nhưng theo cách tính tại Công văn 187 lại khác:

*Cách tính thuế tại Công văn 187 đối với ông A như sau:

- Thu nhập tính thuế bình quân tháng = (36 + 30) : 12 = 5.5 triệu đồng

- Số thuế phải nộp cả năm = [(5 x 5%) + (0.5 x 10%)] x 12 = 3.6 triệu đồng

*Cách tính thuế theo Nghị quyết 29 đối với ông A như sau:

- Thuế TNCN 6 tháng đầu năm = [(5 x 5%) + (1 x 10%)] x 6 =2.1 triệu đồng

- Thuế TNCN 6 tháng cuối năm  được miễn

Như vậy, theo quy định tại Nghị quyết 29 thì số thuế thực đóng của A chỉ là 2.1 triệu đồng, nhưng theo công văn 187 lại lên đến 3.6 triệu đồng.

Phải chăng cách xác định số tiền miễn thuế TNCN của công văn 187 không đúng với tinh thần của nghị quyết 29?

96,290

Bình luận
21 lời bình
 • Kiểm tra lại công thức của HTKK 3.1.5

  Đọc bài viết trên khi tôi đang vướng mắc khi làm quyết toán thuế TNCN năm 2012, mọi người xem thử công thức tính Thuế phải nộp tự dưng có phát sinh 50% trong công thức 6 tháng cuối năm. Chẳng thấy giống Công văn 187 mà cũng khác xa Nghị quyết 29!

  (Ngoc T)

 • thắc mắc thuế tncn

  tôi muốn hỏi là với người lao động có thu nhập dưới 4tr/1 tháng có phải quyết toán thuế tncn ko?

  (nguyễn lan phương)

 • Dieu chinh Quyet thoan thue TNCN

  Xin hỏi, Năm 2009-2011 cong ty tôi làm quyết toán thuế TNCN cho NLĐ, chỉ có 1 trường hợp phải nộp thuế, còn lại không phải đóng thuế. Nhưng trong quyết toán lại bị sai số thu nhập chịu thuế, do KT cộng luôn cả tiền ăn ca (chưa vượt mức quy định của BLĐ TBXH) Vậy nay tôi làm điều chỉnh thì những trường hợp không phải đóng thuế đó có cần chỉnh sủa không, chỉ điều chỉnh lại trường hợp phải đóng thuế. Hay là phải điều chỉnh luôn tất cả mọi trường hợp?

  Mong sớm có câu trả lời, Xin cảm ơn.

  (Vo Thi Khuyen)

 • hoi ve thue TNCN

  Tôi cho công ty tôi đang làm việc vay tiền mặt để hoạt động và nhận lãi 3 tháng 1 lần. Như vậy tôi có phải đóng thuế TNCN  hay ko?, công ty tôi đang làm việc là công ty cổ phần

  (le nga)

 • Quyết toán thuế TNCN

  Nếu cá nhân làm 3 tháng cuối có được miễn thuế hoàn toàn hay vẫn tính theo mức lương trung bình của cả năm

  (Nguyễn Thu Hường)

 • Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2012

  Quyết toán thuế TNCN năm 2011, có 1 số nhân viên công ty tôi đóng thuế TNCN dư, trong năm 2012, công ty tôi đã khấu trừ số thuế nộp dư vào số thuế phải đóng trong năm 2012. Giờ làm quyết toán cho năm 2012, công ty tôi phải thể hiện sao cho đúng?

  Cám ơn

  (Vi)

 • Cách tính thuế TNCN 2012

  Chác tính thuế của CV187: nếu thuế TNCN chưa đến bậc 1 thì số thuế phải nộp được tính như sau:

  Số thuế phải nộp cả năm/12*6

  (Maii Tiễu Vũ)

 • hỏi về thuế TNCN

  Thu nhập từ lương và các khoản phụ cấp của tôi 6 tháng đầu năm 2012  là 32.180.000đ, Trừ gia cảnh của tôi trong 6 tháng là 33.600.000đ( nuôi 1 đứa con học lớp 9 -cháu 15 tuổi). Tổng thu nhập 6 tháng cuối năm của tôi là.42.450.000đ; Trừ gia cảnh 6 tháng cuối năm là 33.600.000đ. Tổng thu nhập tính thuế bình quân tháng (6 thang cuối năm 2012) là : 1.475.000đ (thuộc bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”. Như vậy 6 tháng cuối năm 2012 tôi được miễn thuế TNCN. Vì vậy năm 2012 tôi không phải đóng thuế TNCN theo NQ 29 và Thông tư 140 cua chính phủ. Chi cục thuế Huyện tính thuế TNCN của tôi năm 2012 là 185.000đ là đúng hay sai? tôi đã nộp vào NHNN, nếu Chi cục thuế tính sai thì số tiền tôi đã nộp sẽ được xử lý như thế nào???

  (Lê Lan)

 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  Doanh nghiệp tôi hoạt động vào cuối tháng 12/2012. Doanh nghiệp chưa có phát sinh trả tiền lương cho nhân viên. Vậy Doanh nghiệp tôi có phải lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay khôngcho cơ quan quản lý thuế hay không?

  Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân)

 • Quyết toán thuế TNCN năm 2012

  Cơ quan tôi khi làm quyết toán thuế TNCN cho nhân viên thì tổng số thuế TNCN đã nộp cho cơ quan thuế lớn hơn số thuế phải nộp trong năm, trong đó có 1 số người nộp thừa và 1 số người nộp thiếu. Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào, có cần phải làm thủ tục hoàn thuế cho người nộp thừa và truy thu của người nộp thiếu để nộp lại cho cơ quan thuế ko?Mong mọi người chỉ giúp với ạ.

  (Phan Phú)

 • Công văn > Thông tư => Tổng cục thuế là Xếp của Bộ Tài Chính

  Tại điều 10 thông tư 140/2012/TT-BTC cho ví dụ rất rõ

  Thu nhập tính thuế anh A là: 9.200.000 - 4.000.000 - 200.000 = 5.000.000

  Anh A có thu nhập tính thuế ở bậc 1... không bị khấu trừ thuế của tháng 7 năm 2012.

  Thông tư tính theo từng Tháng nhưng TCT lại tính theo năm?...để ép buộc người dân nộp thuế?

  (Phan Công Thành)

 • QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

  quyết toán thuế TNCN phải làm như thế nào chỉ mình với

  (Trẩn Thị Loan)

 • Điều chỉnh Quyết toán thuế TNCN

  Quyết toán thuế TNCN năm 2012 ttooi đã nộp cho cơ quan thuế rồi nhưng về mới phát hiện sai chỉ tiêu 13 trên phụ lục 05A/BK-TNCN (dành cho người có ủy quyền thì phải ghi 48 triệu, nhưng tôi lại ghi 24 triệu vì họ chỉ làm 6 tháng tại cty tôi). Xin hỏi bây giờ tôi phải điều chỉnh như thế nào?

  (Phương Lan)

 • Hỏi về khấu trừ thuế của người chưa có mã số thuế nhưng có hợp đồng dài hạn

  Kính chào các anh chị em. Em có 1 vấn đề là, em đã ký hợp đồng dài hạn với công ty, có bảng lương từ tháng 6, có đóng bảo hiểm xã hội, đến cuối năm, tổng thu nhập của em là 22tr chưa trừ BHXH. Cho tới nay em chưa có mã số thuế TNCN (công ty chỉ nhắc: 1 tự đi làm mã số thuế hoặc 2 là làm hồ sơ rồi đưa lên cho kế toán công ty để đăng ký mã số thuế). Đến năm nay 2013 công ty làm quyết toán thuế thì nói em bị khấu trừ 20%/20tr. Vậy của em như thế có đúng không ạ? Nếu khác thì cách tính ra sao ạ? Anh chị em giúp em với.

  (Trần Văn Định)

 • hỏi năm hoạt động tài chính

  khi tôi quyết toán thuế  không biết làm thế nào để được năm hoạt động tài chính

  (Nguyễn Thị na)

 • hoi tien theu nhu the co dung hay ko

  Toi tong thu nhap ca nam la hon 72 triêu toi duoc giam chu gia canh mót ngươi an theo ma toi cài dong 948000d triêng. Thuê the co dung ko

  (Minh Nguyen)

 • Tính giảm trừ gia cảnh theo CV 187 ngay 15-1-2012

  Kính thưa Các Anh Chị

  Theo công văn 187 về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 .  mục V rằng :

  IV. Giảm trừ gia cảnh

  Về đối tượng giảm trừ gia cảnh và các khoản được giảm trừ để xác định thu nhập tính thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC; Điều 2, Điều 3 Thông tư số 62/2009/TT-BTC, Điều 4 Thông tư số 02/2010/TT-BTC.

  1.Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng rời khỏi Việt Nam.

  Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

  Ví dụ 4.

  - Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

  - Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàng tháng ông A không được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012."

  Năm 2012 tôi có đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm con tôi ,MẸ và Chú của tôi từ tháng 8/2012. Theo công văn trên  khi tôi quyết toán cuối năm tôi  được tính từ tháng 1/2012. mỗi tháng 4,800,000 VND ? .

  Nếu không được thì tôi phải làm sao để Bên cơ quan thuế xem xét và chấp nhận.

  Cảm ơn anh chị giải đáp sớm

  Trân trọng

  Nguyễn Văn Tiếng ( 0916.166.055)

  (Nguyễn Văn Tiếng)

 • Quyeets toán thuế

  Tôi xin hỏi, năm 2011 công ty tôi không có tiền trả lương đến năm 2012 thì trả cho năm 2011. Năm 2012 tôi chuyển công tác sang đơn vị khác vậy khi tôi quyết toán thuế năm 2012 hiện nay tôi phải chịu thuế cả thu nhập năm 2011 và của năm 2012 như vậy có đúng không? Và đúng thì có thiệt thòi cho người lao động không vì theo công thức tính thì tổng thu nhập của năm chia cho 12 tháng vậy tôi sẽ phải chịu mức rất cao trong khi đó thực tế chưa hẳn  như vậy. Trả lời giúp tôi nhé. Xin trân thành cám ơn.

  (Nguyễn Thành Trung)

 • Xin tư vấn

  Tư Vấn:

  Tôi xin hỏi năm 2012 mức lương của tôi với hệ số 4,27 (4,27 x 1050000 = 4483500đ) và phụ cấp ưu đãi 35%, phụ cấp thâm niên 22%, tôi phải nuôi 2 người thân không có sức lao động. vậy tôi có phải chịu thế TNCN không. Rất mông các anh, chi tư vấn giúp xin cảm ơn.

  (Nguyễn Văn Nghĩa)

 • hỏi về thuế TNCN

  Xin hỏi, Năm 2009-2011 cong ty tôi làm quyết toán thuế TNCN cho NLĐ, chỉ có 1 trường hợp phải nộp thuế, còn lại không phải đóng thuế. Nhưng trong quyết toán lại bị sai số thu nhập chịu thuế, do KT cộng luôn cả tiền ăn ca (chưa vượt mức quy định của BLĐ TBXH) Vậy nay tôi làm điều chỉnh thì những trường hợp không phải đóng thuế đó có cần chỉnh sủa không, chỉ điều chỉnh lại trường hợp phải đóng thuế. Hay là phải điều chỉnh luôn tất cả mọi trường hợp?

  Mong sớm có câu trả lời, Xin cảm ơn.

  (cao ngoc trâm)

 • Hỏi về áp dụng công văn 187/tct-TNCN ngày 15-1-2013

  Tôi đang quyết toán thuế TNCN năm 2012 có vướng mắc mong các luật sư chỉ dẫn:

  Tôi đã nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 2 người phụ thuộc từ năm 2010 cho công ty tôi tại Ninh bình. Tôi thôi việc từ tháng 3 năm 2012, và đã quyết toán thuế TNCN năm 2012 từ ngày 23/1 năm 2013 tại Hà nội nhưng chưa đủ điều kiện vì thiếu hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh. tôi đã làm lại và nộp cho chi cục thuế tại nơi đang quyết toán ngày 21-8-2013. (Công ty cũ đã làm mất hồ sơ đăng kú giảm trừ gia cảnh 2 người phụ thuộc của tôi)

  Khi làm tờ khai QTT năm 2012 tôi không khai việc giảm trừ gia cảnh 2 người phụ thuộc. Nay tôi đề nghị làm lại tờ khai quyết toán thuế TNCN để tính giảm trừ gia cảnh cho 2 người phụ thuộc (theo công văn 187. Mục IV, khoản 1). Nhưng chi cục không cho tôi làm bổ xung với lý do tôi nộp muộn (Sau ngày 1/4). Tôi xin hỏi, tôi có được tính giảm trừ cho 2 người phụ thuộc không? Nộp đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc sau 1/4 nhưng đang trong quá trình làm thủ tục quyết toán thì có bị coi là nộp muộn không và  được giảm trừ cho năm 2012 không? Nộp muộn thì tôi có bị phạt không?

  Cám ơn luật sư

  (Trịnh Quốc Toản)

*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác