Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11532 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4510:1988 về Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4510 : 1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:1988 về cao su - phương pháp xác định độ bền kết dính nội

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1596:1988 CAO SU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KẾT DÍNH NỘI Rubber – Method for determination of adhesion strength Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1596 – 74, qui định phương pháp xác định độ bền kết dính nội giữa các lớp cao su, giữa các lớp vải, giữa các lớp cao su với vải. 1. MẪU

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1048:1988 về thủy tinh - xác định độ bền axit và phân cấp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1048 : 1988 THỦY TINH - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN AXIT VÀ PHÂN CẤP. Glass - Determination of durabitity from acid attack and classification Tiêu chuẩn này thay thế TCVN l048: 1971 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định và phân cấp độ bền axit của thủy tinh silicat. 1. Khái niệm. Độ

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1047:1988 (ST SEV 2100 : 1980) về thủy tinh - phương pháp xác định độ bền kiềm và phân cấp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1047: 1988 THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KIỀM VÀ PHÂN CẤP Glass - Determination of durability from alkali attack and classification Tiêu chuẩn này phù hợp ST SEV 2100: 1980 và thay thế TCVN l047: 1971. Tiêu chuẩn này quy định Phương pháp xác định và phân cấp độ bền kiềm của thủy

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1045:1988 (ST SEV 3351 : 1981) về thủy tinh - phương pháp xác định độ bền xung nhiệt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1045 : 1988 THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XUNG NHIỆT Glass - Method for determination of durability from thermal shock Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3351 : 1981 và thay thế TCVN l045 : 1971. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền xung nhiệt của thủy tinh

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4543:1988 về thuốc trừ nấm bệnh - Kitazin 10 dạng hạt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4543:1988 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH KITAZIN 10% - DẠNG HẠT Fungicides kitazin 10% granules Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc trừ nấm bệnh kitazin 10% dạng hạt, chế biến từ isopropylbenzylphotphat (IBP) kỹ thuật và chất phụ gia thích hợp dùng làm thuốc trừ nấm bệnh trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4542:1988 về thuốc trừ sâu - Bassa 50% dạng nhũ dầu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4542:1988 THUỐC TRỪ SÂU BASSA 50% - DẠNG NHŨ DẦU Insecticides Bassa-50% emulsifiable concentrate Tiêu chuẩn này áp dụng cho Bassa 50% dạng nhũ dầu chế biến từ butylphenylmetylcacbamat (BPMC) kỹ thuật, chất gây nhũ và dung môi thích hợp dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4627:1988 về máy nông nghiệp - nguyên tắc quản lý mẫu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4627:1988 MÁY NÔNG NGHIỆP -NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ MẪU Agriculturals implements - Principles of prototype management Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các mẫu máy móc, thiết bị nông nghiệp khi đưa vào sản xuất hàng loạt ở trong nước hoặc nhập hàng loạt của nước ngoài để cung cấp rộng rãi cho nông

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4570:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng iodua

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4570:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IODUA Waste water Method for the derter mination iodide content Tiêu chuẩn này quy định phép đo iot – thiosunfat và phương pháp so màu xác định hàm lượng iodua trong nước thải. 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu theo

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4569:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng Bromua

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4569:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BROMUA Waste water Method for the derter mination of bromide content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu áo xác định Brom trong nước thải khi hàm lượng bromua thấp và phương pháp thể tích khi hàm lượng bromua cao.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4568:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng florua

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4568:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FLORUA Waste water Method for the derter mination of fluoride content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu với phức màu sirconi-alizarin sunfonát hay thori alizarin sunfonat để xác đinh florua. 1. Phương pháp lấy mẫu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4567:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4567:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SUNFUA VÀ SUNFAT Waste water Method for the derter mination of sunlfide and sulfate content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thể tích dựa theo phép đo iot xác định hàm lượng sunfua và phương pháp khối lượng, phương pháp phức

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4565:1988 về nước thải - phương pháp xác định độ oxy hóa

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4565:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ OXY HÓA Waste water Method for the derter mination of chemical oxygen demand (COD) Tiêu chuẩn này được quy định phương pháp kali pecmanganat để xác định độ oxy hóa khi thành phần các chất hữu cơ trong nước đơn giản và phương pháp

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4566:1988 về nước thải - phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4566:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU SINH HÓA OXY Waste water Method for the derter mination of biochemiccal oxygen demand (COD) Tiêu chuẩn này quy định phương pháp Winkler xác định nhu cầu sinh hóa oxy (được viết tắc là BOD) (biochemical oxygen demad). 1.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4563:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng amoniac

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4563:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMONIAC Waste water Method for the derter mination of amonia conten Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo màu với thuốc thử Netle và phương pháp thể tích sau khi đã chưng cất để xác định hàm lượng amoniac. 1. Phương pháp

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4562:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng nitrat

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4562:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT Waste water Method for the derter mination of nitrate content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định hàm lượng nitrat với thuốc thử phenola disunfonic (phương pháp trọng tài) và với natri salixylat 1.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4559:1988 về nước thải - phương pháp xác định độ pH

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4559:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ PH Waste water Method for derter mination of pH Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ pH của nước thải bằng cách đo trên máy pH; 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556 - 88 1.2. Mẫu để xác định pH

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4558:1988 về nước thải - phương pháp xác định màu và mùi

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4558:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MÀU VÀ MÙI Waste water Method for derter mination of colour and smell Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so màu xác định màu của nước thải trên quang sắc kế và xác định mùi bằng cảm quan. 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4557:1988 về nước thải - phương pháp xác định nhiệt độ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4557:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT ĐỘ Water water Method for derter mination of the temperature Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ bằng cách đo trực triếp ngay tại nơi lấy mẫu. 1. Phương pháp lấy mẫu 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556-88

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status