Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7574 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4500:1988 về Chất dẻo - Yêu cầu chung khi thử cơ lý chuyển đổi năm 2008 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4500 : 1988 CHẤT DẺO - YÊU CẦU CHUNG KHI THỬ CƠ LÝ Plastic - General requirements for methods of mechanical test Lời nói đầu TCVN 4500 : 1988 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực I biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ khoa học và Công

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4504:1988 về Chất dẻo - Phương pháp xác định khối lượng riêng được chuyển đổi 2008 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4504 : 1988 CHẤT DẺO – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Plastics – Method for determination of density Lời nói đầu TCVN 4504 : 1988 do Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực I biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1976:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng - quy định chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1976:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG - QUY ĐỊNH CHUNG Canned foods- Methods for determination of heavy metal contents - General specifications 1. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1976-77. 2. Khi tiến hành phân tích phải dùng thuốc thử loại tinh khiết hoá

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1977:1988 về đồ hộp - xác định hàm lượng đồng bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1977:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods - Determination of copper content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1977-77 và phù hợp với ST. SEV 5337 - 85 1. Nội dung phương pháp Dùng natri dietyl dithio cacbamat tạo phức

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1978:1988 về đồ hộp - xác định hàm lượng chì bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1978:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods  -  Determination of lead content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1978 - 77 và phù hợp với ST SEV 5338 - 85. 1. Nội dung và phương pháp Loại trừ kẽm và một số nguyên tố cản

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1980:1988 về đồ hộp - xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp trắc quang

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1980:1988 ĐỒ HỘP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Canned foods   -  Determination of iron content by photometric method Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 1980  - 77 và phù hợp với ISO 5517  - 79 1. Nội dung phương pháp Khử ion Fe (III) thành Fe (II)

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4541:1988 về thuốc trừ sâu - azodrin 50% - dạng dung dịch

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4541:1988 THUỐC TRỪ SÂU AZODRIN 50% - DẠNG DUNG DỊCH Insecticides Azodrin 50% solution Tiêu chuẩn này áp dụng cho azodrin 50% dạng dung dịch, sản xuất từ monocrotophot kỹ thuật và dung môi thích hợp, dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu kỹ thuật: 1.1 Thành phần

Ban hành: 11/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4587:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng tạp chất vô cơ và tạp chất nguồn gốc thực vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4587:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT VÔ CƠ VÀ TẠP CHẤT NGUỒN GỐC THỰC VẬT Canned foods - Determination of mineral foreign matters content Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3007 - 31 và ST SEV 4252 - 83. 1. Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất vô cơ không

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4588:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng tro

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4588:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Canned foods - Determination of ash content and alkality of ash Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3009 - 81. 1. Nội dung phương pháp Tro hoá mẫu bằng nhiệt, xác định hàm lượng tro bằng phương pháp khối lượng và độ kiềm của

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4590:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng xeluloza thô

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4590:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XELULOZA THÔ Canned foods - Determination of cenllulose content 1. Nội dung phương pháp Thuỷ ngân các chất hữu cơ không phải xeluloza bằng axit rồi bằng kiềm và cồn, phần còn lại là xeluloza thô được định phân bằng phương pháp khối

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4591:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng muối ăn (natri clorua)

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4591:1988 ĐỒ HỘP PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI ĂN (NATRI CLORUA) Canned foods - Determination of sodium chloride content Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 165-64 phần IV mục 31 và 32. 1. Nội dung phương pháp Chiết muối ăn khỏi mẫu bằng nước nóng, chuẩn độ lượng ion Clo

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 165:1988 về kiểm tra không phá hủy - kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY - KIỂM TRA CHẤT LưỢNG MỐI HÀN ỐNG THÉP BÀNG PHưƠNG PHÁP SIÊU ÂM Non- destructive testing - Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:1988 về dứa quả tươi do Ủy ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1871:1988 DỨA QUẢ TƯƠI Ananas Cơ quan biên soạn: Vụ Sản xuất nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Thủ trưởng cơ quan:

Ban hành: 05/02/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4514:1988 về xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4514 : 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – General – Design standard Tiêu chuẩn này để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi cả nước. Khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp,

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4516:1988 về hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG -QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Finished building alans – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1 Quy định chung áp dụng trong thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện mặt bằng khu đất xây dựng công trình dân dụng và

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4517:1988 về hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - quy phạm nhận và giao máy trong sửa chữa lớn - yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4517 : 1988 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG - QUY PHẠM NHẬN VÀ GIAO MÁY XÂY DỰNG TRONG SỬA CHỮA LỚN- YÊU CẦU CHUNG Technical maintenance and repair system of building machinery - Rules of passing machines and their companent for general overhaul and its returning - General

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519 : 1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4529:1988 về công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4529 : 1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting works - Sport buildings - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy huấn luyện và thi đấu) trong phạm vi cả nước. 1. Quy định chung

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1988 TRẠM CẤP PHÁT XĂNG DẦU CHO ÔTÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Petrol stations - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế xây dựng mới các trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô (sau đây gọi tắt là trạm), để tham khảo cải tạo hoặc mở rộng các trạm hiện có. Chú

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ