Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11039 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4542:1988 về thuốc trừ sâu - Bassa 50% dạng nhũ dầu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4542:1988 THUỐC TRỪ SÂU BASSA 50% - DẠNG NHŨ DẦU Insecticides Bassa-50% emulsifiable concentrate Tiêu chuẩn này áp dụng cho Bassa 50% dạng nhũ dầu chế biến từ butylphenylmetylcacbamat (BPMC) kỹ thuật, chất gây nhũ và dung môi thích hợp dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4543:1988 về thuốc trừ nấm bệnh - Kitazin 10 dạng hạt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4543:1988 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH KITAZIN 10% - DẠNG HẠT Fungicides kitazin 10% granules Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc trừ nấm bệnh kitazin 10% dạng hạt, chế biến từ isopropylbenzylphotphat (IBP) kỹ thuật và chất phụ gia thích hợp dùng làm thuốc trừ nấm bệnh trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4516:1988 về hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG -QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Finished building alans – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1 Quy định chung áp dụng trong thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện mặt bằng khu đất xây dựng công trình dân dụng và

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519 : 1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4529:1988 về công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4529 : 1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting works - Sport buildings - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy huấn luyện và thi đấu) trong phạm vi cả nước. 1. Quy định chung

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1988 TRẠM CẤP PHÁT XĂNG DẦU CHO ÔTÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Petrol stations - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế xây dựng mới các trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô (sau đây gọi tắt là trạm), để tham khảo cải tạo hoặc mở rộng các trạm hiện có. Chú

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:1988 về trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4601 : 1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Office building – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 52 :1972 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Chú thích:

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4610:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - kết cấu gỗ - ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4610: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU GỖ- KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ. System of documents for building design-Timber structures-Conventional symbols to be used on drawings. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2236:1977 “Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ”.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4612:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - kết cấu bê tông cốt thép - ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4612:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – KÍ HIỆU QUY ưỚC VÀ THỂ HIỆN BẢN VẼ Symstem of documents for building desing – Reinforced concrete structures conventional symbols and representation on drawings Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2235:1977 “Tài liệu thiết

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4613:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - kết cấu thép - ký hiệu quy ước thể hiện bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4613:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU THÉP – KÍ HIỆU QUY ƯỚC VÀ THỂ HIỆN BẢN VẼ System of documents for building design – steel structures – conventional symbols and representation on drawings Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2234:1977: tài liệu thiết kế – thiết lập bản vẽ

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4510:1988 về Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4510 : 1988 STUĐIÔ ÂM THANH – YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ ÂM THANH KIẾN TRÚC Sound studio – Technical specifications for room acoustics Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế mới các thể loại Stuđiô âm thanh trong phát thanh, truyền hình, điện ảnh và các lĩnh vực thu thanh khác theo kĩ thuật đơn thể

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1045:1988 về thủy tinh - phương pháp xác định độ bền xung nhiệt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1045 : 1988 THỦY TINH – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XUNG NHIỆT Glass - Method for determination of durability from thermal shock Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 3351 : 1981 và thay thế TCVN l045 : 1971. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền xung nhiệt của thủy tinh

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:1988 về cao su - phương pháp xác định độ bền kết dính nội

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1596:1988 CAO SU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KẾT DÍNH NỘI Rubber – Method for determination of adhesion strength Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1596 – 74, qui định phương pháp xác định độ bền kết dính nội giữa các lớp cao su, giữa các lớp vải, giữa các lớp cao su với vải. 1. MẪU

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4527:1988 về hầm đường sắt và hầm đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4527:1988 HẦM ĐƯỜNG SẮT VÀ HẦM ĐƯỜNG Ô TÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ban hành theo Quyết định số 12/UBXD ngày 5-2-1988) 1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế mở rộng hầm qua núi cho đường sắt khổ 1435 mm (đường đơn hoặc đường đôi) và đường ô tô có một

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 165:1988 về kiểm tra không phá hủy - kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY - KIỂM TRA CHẤT LưỢNG MỐI HÀN ỐNG THÉP BÀNG PHưƠNG PHÁP SIÊU ÂM Non- destructive testing - Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:1988 về dứa quả tươi do Ủy ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1871:1988 DỨA QUẢ TƯƠI Ananas Cơ quan biên soạn: Vụ Sản xuất nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Thủ trưởng cơ quan:

Ban hành: 05/02/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988 về Sợi dệt - Sợi bông đơn mộc chải thường - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4539 - 88 SỢI DỆT SỢI BÔNG ĐƠN MỘC CHẢI THƯỜNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thủ trưởng cơ quan: Giáo sư Hà Học Trạc. Chủ nhiệm đề tài: Giáo sư Trần Nhật Chương.                            Chủ nhiệm khoa Dệt. Người

Ban hành: 04/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4635:1988 về Vật liệu giả da - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4635-88 VẬT LIỆU GIẢ DA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO ĐỨT Artificial Leather - Determination of tensile strength and elongation of break Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại vật liệu giả da có lót và không có lót, quy định phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ dãn dài khi kéo đứt.

Ban hành: 31/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4636:1988 về Vật liệu giả da - Phương pháp xác định khối lượng 1m2 và độ dày

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4636-88 VẬT LIỆU GIẢ DA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG 1M2 VÀ ĐỘ DÀY Artificial Leather - Determination of mass 1m2 and thickness A. Phương pháp xác định khối lượng 1 m2 1. Lấy mẫu Từ các cuộn lô cắt ra 5 mẫu, mỗi mẫu có kích thước 100 x 100 mm. Cắt 3 mẫu ở cách biên ít nhất

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ