Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7686 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4542:1988 về thuốc trừ sâu - Bassa 50% dạng nhũ dầu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4542:1988 THUỐC TRỪ SÂU BASSA 50% - DẠNG NHŨ DẦU Insecticides Bassa-50% emulsifiable concentrate Tiêu chuẩn này áp dụng cho Bassa 50% dạng nhũ dầu chế biến từ butylphenylmetylcacbamat (BPMC) kỹ thuật, chất gây nhũ và dung môi thích hợp dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4543:1988 về thuốc trừ nấm bệnh - Kitazin 10 dạng hạt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4543:1988 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH KITAZIN 10% - DẠNG HẠT Fungicides kitazin 10% granules Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc trừ nấm bệnh kitazin 10% dạng hạt, chế biến từ isopropylbenzylphotphat (IBP) kỹ thuật và chất phụ gia thích hợp dùng làm thuốc trừ nấm bệnh trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal water supply – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4514:1988 về xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4514 : 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises – General – Design standard Tiêu chuẩn này để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi cả nước. Khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp,

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4516:1988 về hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG -QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Finished building alans – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1 Quy định chung áp dụng trong thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện mặt bằng khu đất xây dựng công trình dân dụng và

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4517:1988 về hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - quy phạm nhận và giao máy trong sửa chữa lớn - yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4517 : 1988 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG - QUY PHẠM NHẬN VÀ GIAO MÁY XÂY DỰNG TRONG SỬA CHỮA LỚN- YÊU CẦU CHUNG Technical maintenance and repair system of building machinery - Rules of passing machines and their companent for general overhaul and its returning - General

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519 : 1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4529:1988 về công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4529 : 1988 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting works - Sport buildings - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các nhà thể thao (bao gồm nhà giảng dạy huấn luyện và thi đấu) trong phạm vi cả nước. 1. Quy định chung

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1988 TRẠM CẤP PHÁT XĂNG DẦU CHO ÔTÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Petrol stations - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế xây dựng mới các trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô (sau đây gọi tắt là trạm), để tham khảo cải tạo hoặc mở rộng các trạm hiện có. Chú

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:1988 về trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4601 : 1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Office building – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 52 :1972 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Chú thích:

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4602:1988 về trường trung học chuyên nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4602 : 1988 TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Technical colleges - Design standard Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 55: 1972. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các trường trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích: 1) Khi

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4604:1988 về xí nghiệp công nghiệp - nhà sản xuất - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4604 : 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - NHÀ SẢN XUẤT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises - Production building - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4605:1988 về kỹ thuật nhiệt - kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4605 : 1988 KĨ THUẬT NHIỆT - KẾT CẤU NGĂN CHE - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Heating techniques - Insulating components - Design standard 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế cách nhiệt cho kết cấu ngăn che cho các nhà và công trình có điều kiện vi khí hậu quy định.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4607:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240 : 77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4608:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4608 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG -CHỮ VÀ CHỮ SỐ TRÊN BẢN VẼ XÂY DỰNG Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2233 : 77 "Tài liệu thiết kế. Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng". 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định kiểu và khổ (kích thước) của chữ, chữ số dùng trên bản

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4609:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - đồ dùng trong nhà - ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4609: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG.#11;ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ#11;KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ MẶT BẰNG NGÔI NHÀ Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 2239 : 77 "Tài liệu thiết kế kí hiệu đồ đạc thông thường trên mặt bằng ngôi nhà". 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu các đồ dùng trong nhà để

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4610:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - kết cấu gỗ - ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4610: 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU GỖ- KÍ HIỆU QUY ƯỚC THỂ HIỆN TRÊN BẢN VẼ. System of documents for building design-Timber structures-Conventional symbols to be used on drawings. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2236:1977 “Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ”.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4611:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4611 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU QUY ưỚC CHO THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN TRONG NHÀ CÔNG NGHIỆP System of documents for building design - Conventional symbols for lifting transport equiment in indstrials Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2238 : 1977 "Tài liệu thiết kế. Kí hiệu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4612:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - kết cấu bê tông cốt thép - ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4612:1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP – KÍ HIỆU QUY ưỚC VÀ THỂ HIỆN BẢN VẼ Symstem of documents for building desing – Reinforced concrete structures conventional symbols and representation on drawings Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 2235:1977 “Tài liệu thiết

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ