Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11172 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây: Cặn toàn phần; Cặn qua lọc (chất hoà tan); Cặn không qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4631:1988 (ST SEV 1159 : 1968) về Ren ống côn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4631 : 1988 ST SEV 1159 : 1968 REN ỐNG CÔN Pipe tape thread Lời nói đầu TCVN 4631 : 1988 thay thế TCVN 207 : 1966 và TCVN 208 : 1966. TCVN 4631 : 1988 hoàn toàn phù hợp với ST SEV 1159 : 1968. TCVN 4631 : 1988 do Học viện kỹ thuật quân sự - Bộ quốc phòng biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3059:1988 về Mũi khoét gắn hợp kim cứng - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3059 : 1988 MŨI KHOÉT GẮN HỢP KIM CỨNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Carbid tipped counter bores - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 3059 : 1988 thay thế TCVN 3059 : 1979. TCVN 3059 : 1988 do Học viện kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc Phòng biên soạn, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4645:1988 (ST SEV 290:1980) về Vật liệu thiêu kết - Phương pháp xác định độ cứng

TCVN 4645:1988 ST SEV 2290:1980 VẬT LIỆU THIÊU KẾT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG Sintered materials - Method of determination of hardness Lời nói đầu TCVN 4645:1988 phù hợp với ST SEV 2290:1980. TCVN 4645:1988 do Vụ Tổng hợp kế hoạch Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4650:1988 về Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng lantan oxit

TCVN 4650:1988 QUẶNG SA KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LANTAN OXIT Sand stone - Method for the determination of Lanthanium oxide content Lời nói đầu TCVN 4650:1988 do Trung tâm Vật liệu hạt nhân biên soạn, Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt,

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4651:1988 về Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng xeri oxit

TCVN 4651:1988 QUẶNG SA KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XERI OXIT Sand stone - Method for the determination of Cerium oxide content Lời nói đầu TCVN 4651:1988 do Trung tâm Vật liệu hạt nhân biên soạn, Viện năng lượng nguyên tử Quốc gia đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt,

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4649:1988 về Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng phốt pho pentaoxit

TCVN 4649:1988 QUẶNG SA KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỐT PHO PENTAOXIT Sand stone - Method for the determination of phosphorus pentaoxide content Lời nói đầu TCVN 4649:1988 do Trung tâm Vật liệu hạt nhân biên soạn, Viện năng lượng nguyên tử Quốc gia đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4584:1988 về Nước thải - Phương pháp phân tích vi khuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4584 : 1988 NƯỚC THẢI – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI KHUẨN Waste water – Methods of sanitarybacteryological analysis Tcvn 4584    1988 Lời nói đầu TCVN 4584 : 1988 do Viện vệ sinh dịch tễ biên

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4629:1988 (ST SEV 837:1978) về Ren hệ mét cho đường kính nhỏ hơn 1mm - Dung sai

TCVN 4629:1988 ST SEV 837:1978 REN HỆ MÉT CHO ĐƯỜNG KÍNH NHỎ HƠN 1 MM - DUNG SAI Metric screw thread for diameters less than 1mm - Tolerances Lời nói đầu TCVN 4629:1988 phù hợp với ST SEV 837:1978. TCVN 4629:1988 do Viện nghiên cứu máy - Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4652:1988 về Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng neodym, praseodym và samari oxit

TCVN 4652:1988 QUẶNG SA KHOÁNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NEODYM, PRASEODYIUM VÀ SAMARI OXIT Sand stone - Methods for the determination of neodymium, praseodyium and samarium oxide contents Lời nói đầu TCVN 4652:1988 do Trung tâm Vật liệu hạt nhân biên soạn, Viện năng lượng nguyên tử Quốc gia đề

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4646:1988 (ST SEV 4655:1984) về Vật liệu thiêu kết - Phương pháp thử uốn va đập

TCVN 4646:1988 ST SEV 4655:1984 VẬT LIỆU THIÊU KẾT - PHƯƠNG PHÁP THỬ UỐN VA ĐẬP Sintered materials - Method for testing impact strength Lời nói đầu TCVN 4646:1988 phù hợp với ST SEV 4655:1994. TCVN 4646:1988 do Vụ Tổng hợp kế hoạch Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4630:1988 (ST SEV 221:1975) về Hộp giảm tốc bánh răng thông dụng – Tỷ số truyền

TCVN 4630:1988 ST SEV 221:1975 HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG THÔNG DỤNG - TỶ SỐ TRUYỀN Reducing gear of general purpose - Transmission - ratio Lời nói đầu TCVN 4630:1988 hoàn toàn phù hợp với ST SEV 221:1975; TCVN 4630:1988 do Viện nghiên cứu máy - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4595:1988 về Chuỗi kích thước - Khái niệm cơ bản, thuật ngữ, ký hiệu và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4595 : 1988 CHUỖI KÍCH THƯỚC – KHÁI NIỆM CƠ BẢN, THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA Dimensional chans – Basic regulations, terms, meanings and definitions Lời nói đầu TCVN 4595 : 1988 do Viện nghiên cứu máy - Bộ cơ khí và luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4498:1988 về Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4498:1988 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ TẬP THỂ CHỐNG BỨC XẠ ION HÓA – YÊU CẦU KỸ THUẬT Collective protecting equipments from ionizing radiation – General technical specification Lời nói đầu TCVN 4498:1988 do Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 326:1988 về dụng cụ đo dung tích bằng thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 326 : 1988 DỤNG CỤ ĐO DUNG TÍCH BẰNG THỦY TINH DÙNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM – YÊU CẦU KỸ THUẬT Laboratory volumetric Glassware – Technical requirements Lời nói đầu TCVN 326:1988 thay thế cho TCVN 326:1969; TCVN 326:1988 do Xí nghiệp Thủy tinh Hà Nội biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:1988 về cao su - phương pháp xác định độ bền kết dính nội

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1596:1988 CAO SU - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KẾT DÍNH NỘI Rubber – Method for determination of adhesion strength Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1596 – 74, qui định phương pháp xác định độ bền kết dính nội giữa các lớp cao su, giữa các lớp vải, giữa các lớp cao su với vải. 1. MẪU

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3843:1988 về Xe đạp - Đùi đĩa và chốt đùi do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3843-88 XE ĐẠP - ĐÙI ĐĨA VÀ CHỐT ĐÙI Bicycles - Connecting rods and cotter pin TCVN 3843-88 được ban hành để thay thế TCVN 3843-83. Tiêu chuẩn này áp dụng cho đùi đĩa và chốt đùi lắp vào xe đạp nam, nữ thông dụng. 1. THÔNG SỐ VÀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Kích thước cơ bản của đùi đĩa

Ban hành: 21/01/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4653:1988 về Quặng sắt - Phương pháp xác định hàm lượng sắt chung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4653-88 QUẶNG SẮT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG SẮT (CHUNG) Iron ores - Method for determination of total iron content Tiêu chuẩn này áp dụng cho quặng sắt có hàm lượng sắt trên 30% 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Mẫu xác định hàm lượng sắt chung được chuẩn bị theo TCVN 1664-86.

Ban hành: 28/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4628:1988 (ST SEV 1158:1975) về Ren hệ mét cho các chi tiết bằng chất dẻo

TCVN 4628:1988 ST SEV 1158:1975 REN HỆ MÉT CHO CÁC CHI TIẾT BẰNG CHẤT DẺO Metric screw thread for the parts from plastics Lời nói đầu TCVN 4628:1988 hoàn toàn phù hợp với ST SEV 1158:1975 TCVN 4628:1988 do Viện nghiên cứu máy biên soạn Bộ Cơ khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status