Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN4560:1988 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7244 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

TI�U CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4560:1988 NƯỚC THẢI PHƯƠNG PH�P X�C ĐỊNH H�M LƯỢNG CẶN Waste water Method for derter mination residue content Ti�u chuẩn n�y quy định phương ph�p khối lượng x�c định cặn trong nước thải ở c�c dạng sau đ�y: Cặn to�n phần; Cặn qua lọc (chất ho� tan); Cặn kh�ng qua

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4539:1988 về Sợi dệt - Sợi bông đơn mộc chải thường - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4539 - 88 SỢI DỆT SỢI BÔNG ĐƠN MỘC CHẢI THƯỜNG YÊU CẦU KỸ THUẬT Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thủ trưởng cơ quan: Giáo sư Hà Học Trạc. Chủ nhiệm đề tài: Giáo sư Trần Nhật Chương. Chủ nhiệm khoa Dệt. Người thực hiện: P.T.S Phạm Hồng. Cơ quan phối hợp biên soạn: Viện công nghiệp Dệt sợi. Nhà máy

Ban hành: 04/08/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 165:1988 về kiểm tra không phá hủy - kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY - KIỂM TRA CHẤT LưỢNG MỐI HÀN ỐNG THÉP BÀNG PHưƠNG PHÁP SIÊU ÂM#11;Non- destructive testing - Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép cửa ống thép có chiều dày từ 4

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1871:1988 về dứa quả tươi do Ủy ban khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1871:1988 DỨA QUẢ TƯƠI Ananas Cơ quan biên soạn: #7; #7; #7; #7;Vụ Sản xuất nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm #7; #7;Thủ trưởng cơ quan: #7; #7; #7; #7;Trần Việt Tri #7; #7;Người thực hiện: #7; #7; #7; #7;Nguyễn Trọng Khiêm #7; #7;Cơ quan đề nghị ban hành: #7; #7; #7; #7;Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm #7; #7;Thủ trưởng cơ quan: #7; #7; #7; #7;Nguyễn

Ban hành: 05/02/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1833:1988 về máy nông nghiệp - Phay đất - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1833:1988 MÁY NÔNG NGHIỆP PHAY ĐẤT YÊU CẦU KỸ THUẬT Soil cutter - Specifications Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1833 –76 áp dụng cho các loại phay đất ruộng nước, ruộng khô và chăm sóc cây trồng. 1. Yêu cầu kỹ thuật 1.1. Phay đất phải chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn này và bản vẽ đã được duyệt đúng thủ tục quy định 1.2.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4542:1988 về thuốc trừ sâu - Bassa 50% dạng nhũ dầu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4542:1988 THUỐC TRỪ SÂU BASSA 50% - DẠNG NHŨ DẦU Insecticides Bassa-50% emulsifiable concentrate Tiêu chuẩn này áp dụng cho Bassa 50% dạng nhũ dầu chế biến từ butylphenylmetylcacbamat (BPMC) kỹ thuật, chất gây nhũ và dung môi thích hợp dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu kỹ thuật. 1.1. Thành phần của Bassa

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4543:1988 về thuốc trừ nấm bệnh - Kitazin 10 dạng hạt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4543:1988 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH KITAZIN 10% - DẠNG HẠT Fungicides kitazin 10% granules Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc trừ nấm bệnh kitazin 10% dạng hạt, chế biến từ isopropylbenzylphotphat (IBP) kỹ thuật và chất phụ gia thích hợp dùng làm thuốc trừ nấm bệnh trong nông nghiệp. 1. Yêu cầu kỹ thuật 1.1. Thành phần của kitazin

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1988:1977 về thiết bị điện làm việc ở điện áp đến 1000 V - Vỏ bao - Cấp bảo vệ

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1988 - 77 THIẾT BỊ ĐIỆN LÀM VIỆC Ở ĐIỆN ÁP ĐẾN 1000 V VỎ BAO. CẤP BẢO VỆ Electrical equipment for voltages up to 1000 V. Enclosures. Degrees of protection Tiêu chuẩn này áp dụng cho vỏ bao của thiết bị điện dùng trong công nghiệp làm việc ở điện áp đến 1000 V; Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vỏ bao thiết bị điện làm việc

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4509:1988 về cao su - Phương pháp xác định độ bền khi kéo căng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4509 - 1988 CAO SU. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KHI KÉO CĂNG Rubber. Determination of tensile strength Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1593-74 quy định phương pháp thử mẫu cao su đã lưu hóa để xác định các chỉ tiêu độ bền định dãn, độ bền kéo đứt, độ dãn dài khi đứt và độ dãn dư Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại cao

Ban hành: 21/01/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4544:1988 về tôm tươi - Phân loại theo giá trị sử dụng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4544-88 TÔM TƯƠI PHÂN LOẠI THEO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Cơ quan biên soạn: Viên nghiên cứu hải sản - Bộ Thủy sản Viện trưởng: TS Bùi Đình Chung Người thực hiện: Nguyễn Văn Lộ Vụ quản lý khoa học kỹ thuật, Bộ Thủy sản Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Thủy sản Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Ủy ban Khoa

Ban hành: 14/05/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4514:1988 về xí nghiệp công nghiệp - tổng mặt bằng - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4514 : 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ#11;Industrial enterprises – General – Design standard Tiêu chuẩn này để thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi cả nước. Khi thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4516:1988 về hoàn thiện mặt bằng xây dựng - quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4516 : 1988 HOÀN THIỆN MẶT BẰNG XÂY DỰNG -QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU#11;Finished building alans – Codes for construction, check and acceptance 1. Quy định chung 1.1 Quy định chung áp dụng trong thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện mặt bằng khu đất xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 1.2 Việc hoàn thiện mặt

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4517:1988 về hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - quy phạm nhận và giao máy trong sửa chữa lớn - yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4517 : 1988 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KĨ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG - QUY PHẠM NHẬN VÀ GIAO MÁY XÂY DỰNG TRONG SỬA CHỮA LỚN- YÊU CẦU CHUNG#11;Technical maintenance and repair system of building machinery - Rules of passing machines and their companent for general overhaul and its returning - General requirements 1. Quy định

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4519:1988 về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - quy phạm nghiệm thu và thi công

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4519 : 1988 HỆ THỐNG CẤP THOÁT NưỚC BÊN TRONG NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIÊM THU#11;Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 70 : 1977 "Quy phạm thi công và nghiệm thu thiết bị vệ sinh các công trình xây dựng dân dụng và công

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:1988 về trạm cấp phát xăng dầu cho ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4530:1988 TRẠM CẤP PHÁT XĂNG DẦU CHO ÔTÔ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ#11;Petrol stations - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế xây dựng mới các trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô (sau đây gọi tắt là trạm), để tham khảo cải tạo hoặc mở rộng các trạm hiện có. Chú thích: Khi thiết kế để xây dựng các trạm

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:1988 về trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4601 : 1988 TRỤ SỞ CƠ QUAN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Office building – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 52 :1972 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước. Chú thích: 1) Trong tiêu chuẩn này, các loại nhà làm

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4602:1988 về trường trung học chuyên nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4602 : 1988 TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ#11;Technical colleges - Design standard Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCXD 55: 1972. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các trường trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích: 1) Khi thiết kế ngoài việc tuân theo các quy định

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4604:1988 về xí nghiệp công nghiệp - nhà sản xuất - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4604 : 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - NHÀ SẢN XUẤT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial enterprises - Production building - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nhà sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp trong phạm vi cả nước. Chú thích : Tiêu chuẩn này không áp

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4607:1988 về hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4607 : 1988 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG- KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ TỔNG MẶT BẰNG VÀ MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn cùng tên có số hiệu TCVN 2240 : 77 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các kí hiệu quy ước để thể hiện bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ