Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU LE HOI LUAT GIA VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63540 văn bản

1

Luật Đê điều 2006

(Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT ĐÊ ĐIỀU Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về đê điều. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

2

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013

vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa,

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

3

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

bình, dân chủ, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội. Chương I. ĐOÀN VIÊN Điều 1. CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy

Ban hành: 13/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2008

4

Luật biển Việt Nam 2012

sau: 1. Vùng biển Việt Nam bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với

Ban hành: 21/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2012

5

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1991

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1991) Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến

Ban hành: 27/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

6

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2001

nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Namhội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước. 2. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hoạt động theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban hành: 22/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

7

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011 ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua

Ban hành: 19/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2012

8

Luật phí và lệ phí 2015

chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật phí và lệ phí. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

9

Luật Luật sư 2006

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Điều 2. Luật

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

10

Luật giá 2012

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012 LUẬT GIÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 20/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

11

Luật Quốc tịch Việt Nam 1998

với pháp luật của nước sở tại, pháp luật và tập quán quốc tế để thực hiện sự bảo hộ đó. Điều 6. Chính sách đối với người gốc Việt Nam ở nước ngoài 1. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người gốc Việt Nam ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần

Ban hành: 20/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

12

Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015

pháp luật. 4. Thanh tra hàng hải hoạt động theo quy định của Bộ luật này, pháp luật về thanh tra và điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải 1. Gây phương hại hoặc đe dọa gây phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia. 2. Vận

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

13

Quyết định 37/2004/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) của Hội Luật gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37/2004/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 19/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

14

Quyết định 17/2001/QĐ-BTCCBCP phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

số 158/QĐ-TTg ngày 02/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy nhiệm Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cho phép thành lập Hội; Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Luật gia Việt Nam đã được Đại hội

Ban hành: 19/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

15

Luật Quốc tịch Việt Nam 2008

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quốc tịch Việt Nam. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quốc tịch Việt Nam Quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm phát

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2008

16

Luật điều ước quốc tế 2016

chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật điều ước quốc tế. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước

Ban hành: 09/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

17

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; c) Thế chấp nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; d) Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam; đ) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.” Điều 3 1.

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

18

Quyết định 2715/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

2002 đã thông qua Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Bản Điều lệ này đã được Hội nghị toàn thể luật sư ngày 29 tháng 5 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều cho phù hợp với tình hình cụ thể lúc đó. Nay, căn cứ vào Luật Luậtnăm 2006, Điều lệ Liên đoàn luậtViệt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

19

Quyết định 763/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

bình đẳng, công khai, minh bạch; tự đảm bảo kinh phí; không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ quy định của Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐiều lệ Hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

20

Nghị định 33-HĐBT năm 1984 Điều lệ quản lý giá do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ GIÁ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981. Căn cứ Nghị định số 35/CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý của Nhà nước. Để cải tiến công tác quản lý giá, phục vụ tốt sản xuất, kinh

Ban hành: 27/02/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?