Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15625 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

3

Công văn 6117/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6117/VPCP-KTN V/v chủ trương kiện toàn Ban chỉ đạo về PPP Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

4

Công văn 6067/VPCP-KTN năm 2016 về phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6067/VPCP-KTN V/v phá rừng pơ mu tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2016

5

Công văn 6060/VPCP-KTN năm 2016 triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6060/VPCP-KTN V/v triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

6

Công văn 5803/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5803/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

7

Công văn 5805/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư xây dựng tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5805/VPCP-KTN V/v thực hiện kết luận của TTgCP về dự án ĐTXD tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình. Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 13/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

8

Công văn 5757/VPCP-KTN năm 2016 về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề Đài truyền hình VTV1 và báo Tin tức phản ánh về khai thác và vận chuyển gỗ trái phép tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5757/VPCP-KTN V/v kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề Đài truyền hình VTV1 và báo Tin tức phản ánh về khai thác và vận chuyển gỗ trái phép tại huyện Đắk

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

9

Công văn 5773/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5773/VPCP-KTN V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

10

Công văn 5782/VPCP-KTN năm 2016 về Dự án thí điểm “Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5782/VPCP-KTN V/v Dự án thí điểm “Công nghệ sử dụng CTR sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở VN Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

11

Công văn 5754/VPCP-KTN năm 2016 chuyển Báo cáo về đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5754/VPCP-KTN V/v chuyển Báo cáo về đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, BT Hà Nội,

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Công văn 5744/VPCP-KTN năm 2016 về khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5744/VPCP-KTN V/v khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại trong các hoạt động có liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại nguy hiểm

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

13

Công văn 5681/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hạc Trì theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5681/VPCP-KTN V/v thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Hạc Trì theo hình thức Hợp đồng BOT Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

14

Công văn 5615/VPCP-KTN năm 2016 kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5615/VPCP-KTN V/v kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

15

Công văn 5621/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện quy định quy mô phương tiện vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đã hoạt động trước ngày Nghị định 86/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5621/VPCP-KTN V/v thực hiện quy định quy mô phương tiện vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đã hoạt động trước ngày Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ban

Ban hành: 07/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

16

Công văn 5576/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai thác titan tại mỏ Nam suối Nhum của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5576/VPCP-KTN V/v Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý sự cố vỡ moong chứa nước để chuẩn bị khai thác titan tại mỏ Nam suối Nhum của Công ty TNHH Thương mại Tân

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

17

Công văn 5575/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5575/VPCP-KTN V/v triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

18

Công văn 5580/VPCP-KTN năm 2016 về dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5580/VPCP-KTN V/v dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn phía Nam tỉnh Khánh Hòa Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

19

Công văn 5431/VPCP-KTN năm 2016 về thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5431/VPCP-KTN V/v thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ TW Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 Kính

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

20

Công văn 5378/VPCP-KTN năm 2016 bổ sung địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5378/VPCP-KTN V/v bổ sung một số địa điểm để bố trí dự án năng lượng sạch và cập nhật dự án du lịch vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status