Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13903 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Hà Nội,

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

3

Công văn 4848/VPCP-KTN năm 2014 về khai thác cát lòng sông trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4848/VPCP-KTN V/v khai thác cát lòng sông trái phép Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

4

Công văn 4864/VPCP-KTN năm 2014 phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4864/VPCP-KTN V/v phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm

Ban hành: 01/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2014

5

Công văn 4336/VPCP-KTN năm 2014 bổ sung 01 trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tại Km 286 trên quốc lộ 1A (Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4336/VPCP-KTN V/v bổ sung 01 trạm kiểm soát tải trọng xe cố định tại Km 286 trên quốc lộ 1A (Dốc Xây, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Hà Nội,

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

6

Công văn 4358/VPCP-KTN năm 2014 về cơ chế tạo nguồn vốn, thực hiện dự án cải tạo, đầu tư xây dựng mới cầu dân sinh trên toàn quốc và phương án xử lý đối với các dự án BOT vượt tiến độ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4358/VPCP-KTN V/v cơ chế tạo nguồn vốn, thực hiện dự án cải tạo, đầu tư xây dựng mới cầu dân sinh trên toàn quốc và phương án xử lý đối với các dự án

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

7

Công văn 4433/VPCP-KTN năm 2014 công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4433/VPCP-KTN V/v công tác giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

8

Công văn 4404/VPCP-KTN năm 2014 đưa khu vực bảo vệ hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4404/VPCP-KTN V/v đưa khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than. Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

9

Công văn 4534/VPCP-KTN năm 2014 về quy hoạch tổng thể phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4534/VPCP-KTN V/v QH tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

10

Công văn 4554/VPCP-KTN điều chỉnh danh mục công trình kiểm tra, nghiệm thu năm 2014 của Hội đồng nghiệm thu nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4554/VPCP-KTN V/v điều chỉnh danh mục các công trình kiểm tra, nghiệm thu năm 2014 của Hội đồng nghiệm thu NN Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

11

Công văn 4563/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4563/VPCP-KTN V/v đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Nam Hợp đồng BOT. Hà

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

12

Công văn 4606/VPCP-KTN năm 2014 triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả nước - Giai đoạn 1 áp dụng đối với quốc lộ 1” do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4606/VPCP-KTN V/v triển khai Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống quốc lộ trọng yếu trên cả

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

13

Công văn 4610/VPCP-KTN năm 2014 báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4610/VPCP-KTN  V/v báo cáo Quốc hội tình hình quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

14

Công văn 4614/VPCP-KTN năm 2014 điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4614/VPCP-KTN V/v điều chỉnh giai đoạn nâng loại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

15

Công văn 4621/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4621/VPCP-KTN V/v dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 21/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

16

Công văn 4648/VPCP-KTN năm 2014 về cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực tại khu vực đồi Con Trâu, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4648/VPCP-KTN V/v cấp phép khai thác mỏ đá hoa trắng tại khu vực tại khu vực đồi Con Trâu, tỉnh Nghệ An Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

17

Công văn 4650/VPCP-KTN năm 2014 khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4650/VPCP-KTN V/v khai thác mỏ cát trắng Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

18

Công văn 4662/VPCP-KTN năm 2014 về vị trí trạm thu phí dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4662/VPCP-KTN V/v vị trí trạm thu phí dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

19

Công văn 4683/VPCP-KTN năm 2014 hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4683/VPCP-KTN V/v hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 24 tháng 06

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

20

Công văn 7270/VPCP-KTN năm 2013 xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7270/VPCP-KTN V/v xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng. Hà Nội, ngày 30 tháng 08

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ