Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16062 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/TCHQ-GSQL năm 2016 kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/TCHQ-GSQL V/v kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

3

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

4

Công văn 10291/VPCP-KTN năm 2016 cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10291/VPCP-KTN V/v cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

5

Công văn 9949/VPCP-KTN năm 2016 về đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9949/VPCP-KTN V/v đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

6

Công văn 9843/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9843/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư các dự án đường bộ cao tốc thuộc mạng đường bộ cao tốc Việt Nam Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

7

Công văn 9752/VPCP-KTN năm 2016 về cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ nổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9752/VPCP-KTN V/v cơ chế quản lý hoạt động đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và ụ

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

8

Công văn 9781/VPCP-KTN năm 2016 dự thảo Quyết định về danh mục gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9781/VPCP-KTN V/v dự thảo Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa

Ban hành: 14/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

9

Công văn 9728/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9728/VPCP-KTN V/v điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm

Ban hành: 11/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

10

Công văn 9302/VPCP-KTN năm 2016 tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B (Km9+525 - Km 13+00) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9302/VPCP-KTN V/v tiếp tục triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2B (Km9+525 - Km 13+00) Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

11

Công văn 9301/VPCP-KTN năm 2016 về công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9301/VPCP-KTN V/v công nhận khu vực thị trấn Tĩnh Gia mở rộng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

12

Công văn 9321/VPCP-KTN năm 2016 về Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (Bao gồm cầu Ngã Tư) theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9321/VPCP-KTN V/v Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án ĐTXD công trình nâng cấp, cải tạo QL 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

13

Công văn 9285/VPCP-KTN năm 2016 về quy mô lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9285/VPCP-KTN V/v quy mô lập Quy hoạch phân khu Khu vực ven biển tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, H. Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Hà

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

14

Công văn 9260/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về xử lý thông tin của Báo Đời sống và Pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9260/VPCP-KTN V/v báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa về xử lý thông tin của Báo Đời sống và Pháp luật Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 28/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

15

Công văn 9181/VPCP-KTN về ủy quyền ký Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9181/VPCP-KTN V/v ủy quyền ký Báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

16

Công văn 9225/VPCP-KTN năm 2016 ủy quyền, phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt các bước chuẩn bị thực hiện dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9225/VPCP-KTN V/v ủy quyền, phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt các bước chuẩn bị thực hiện dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

17

Công văn 9230/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9230/VPCP-KTN V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

18

Công văn 9209/VPCP-KTN năm 2016 về Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT và tổ chức phân luồng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9209/VPCP-KTN V/v Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT và tổ chức phân luồng giao thông Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

19

Công văn 9042/VPCP-KTN năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9042/VPCP-KTN V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Hà Nội, ngày 24 tháng 10

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

20

Công văn 8959/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8959/VPCP-KTN V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status