Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14720 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Hà Nội,

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

3

Công văn 526/VPCP-KTN căn cứ giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 526/VPCP-KTN V/v căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 01/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

4

Công văn 621/VPCP-KTN về giao đất ở không thu tiền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 621/VPCP-KTN V/v giao đất ở không thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

5

Công văn 873/VPCP- KTN quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 873/VPCP-KTN V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

6

Công văn 892/VPCP-KTN về thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 892/VPCP-KTN V/v thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

7

Công văn 901/VPCP- KTN báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 901/VPCP- KTN V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

8

Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3365/VPCP-KTN V/v bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

9

Công văn 3403/VPCP-KTN thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3403/VPCP-KTN V/v thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

10

Công văn 3324/VPCP-KTN bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3324/VPCP-KTN V/v bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

11

Công văn 3569/VPCP-KTN phối hợp xây dựng hạ tầng truyền dẫn cáp quang trên các tuyến đường ô tô cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3569/VPCP-KTN V/v phối hợp xây dựng hạ tầng truyền dẫn cáp quang trên các tuyến đường ô tô cao tốc. Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2012

12

Công văn 3526/VPCP-KTN báo cáo việc quản lý phát triển dự án thủy điện và chỉ đạo vận hành nhà máy thủy điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3526/VPCP-KTN V/v báo cáo việc quản lý phát triển các dự án thủy điện và chỉ đạo vận hành các nhà máy thủy điện. Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

13

Công văn 3568/VPCP-KTN tiếp tục triển khai xây dựng nhà cao tầng trong thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3568/VPCP-KTN V/v tiếp tục triển khai xây dựng nhà cao tầng trong thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012 Kính

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

14

Công văn 3610/VPCP-KTN về tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3610/VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý sử dụng chất cấm trong chăn nuôi Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 23/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

15

Công văn 3669/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3669/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

16

Công văn 2873/VPCP-KTN kiến nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 2873/VPCP-KTN V/v kiến nghị của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012 Kính

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

17

Công văn 4161/VPCP-KTN báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật Đất đai 2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4161/VPCP-KTN V/v báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng theo quy định của

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

18

Công văn 2525/VPCP-KTN bổ sung khu bến cảng Định An thuộc cảng biển Trà Vinh vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2525/VPCP-KTN V/v bổ sung khu bến cảng Định An thuộc cảng biển Trà Vinh vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2012

19

Công văn 2690/VPCP-KTN hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2690/VPCP-KTN V/v hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

20

Công văn 2748/VPCP-KTN về thu phí trên quốc lộ 1 đoạn Bình Chánh - Trung Lương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2748/VPCP-KTN V/v thu phí trên quốc lộ 1 đoạn Bình Chánh - Trung Lương Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 20/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ