Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15429 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

3

Công văn về việc đơn giản hoá thủ tục đăng ký ôtô, xe máy sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 523/VPCP-KTN Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1998 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 523/VPCP-KTN NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ÔTÔ, XE MÁY SẢN XUẤT, LẮP

Ban hành: 16/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn số 3989/VPCP-KTN về việc rà soát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3989/VPCP-KTN V/v rà soát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 18/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

5

Công văn số 4842/VPCP-KTN về việc thành lập Công ty Cổ phần thực hiện Dự án BOT mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4842/VPCP-KTN V/v thành lập Công ty Cổ phần thực hiện Dự án BOT mở rộng QL51 và đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2008

6

Công văn số 2689/VPCP-KTN về khởi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2689/VPCP-KTN V/v khởi công Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

7

Công văn số 2954/VPCP-KTN về việc đính chính văn bản Quyết định số 136/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2954/VPCP-KTN Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1998 ĐÍNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 2954/VPCP-KTN NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 1998 ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/1998/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG

Ban hành: 03/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2008

8

Công văn 6086/VPCP-KTN về việc ban hành Thông tư cơ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 6086/VPCP-KTN V/v ban hành Thông tư cơ chế đặc thù quản lý ĐTXDCB tại các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới Hà Nội, ngày 04 tháng 09

Ban hành: 04/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

9

Công văn số 1808/VPCP-KTN về quy chế quản lý cụm công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1808/VPCP-KTN V/v: quy chế quản lý cụm công nghiệp Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 Kính gửi: Bộ Công Thương Xét

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

10

Công văn số 4398/VPCP-KTN về việc Quy chế quản lý cụm công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 4398/VPCP-KTN V/v Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Bộ Công Thương

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2009

11

Công văn 7787/VPCP-KTN về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 7787/VPCP-KTN V/v chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2009

Ban hành: 03/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

12

Công văn 5986/VPCP-KTN về sử dụng xi măng làm đường giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5986/VPCP-KTN V/v sử dụng xi măng làm đường giao thông Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

13

Công văn số 5785/VPCP-KTN về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5785/VPCP-KTN V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009 Kính gửi:

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

14

Công văn số 5587/VPCP-KTN về việc xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 5587/VPCP-KTN V/v xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2009

15

Công văn 8888/VPCP-KTN về kết quả kiểm tra, giải trình thiết kế kỹ thuật Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8888/VPCP-KTN V/v kết quả kiểm tra, giải trình thiết kế kỹ thuật Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

16

Công văn 9002/VPCP-KTN chỉ định thầu Dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 9002/VPCP-KTN V/v chỉ định thầu Dự án cầu đường bộ Bạch Hổ qua sông Hương, thành phố Huế Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

17

Công văn 8778/VPCP-KTN thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 8778/VPCP-KTN V/v thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

18

Công văn 8695/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường nối thành phố Hạ Long – đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ   --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- Số: 8695/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng đường nối thành phố Hạ Long – đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh Hà Nội, ngày 04 tháng 12

Ban hành: 04/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

19

Công văn số 7096/VPCP-KTN về việc xây dựng cầu Diêm Điền, tỉnh Thái Bình bằng vốn của Dự án WB4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 7096/VPCP-KTN V/v xây dựng cầu Diêm Điền, tỉnh Thái Bình bằng vốn của Dự án WB4. Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

20

Công văn số 7097/VPCP-KTN về việc lồng ghép giấy phép hoạt động khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7097/VPCP-KTN V/v lồng ghép giấy phép hoạt động khoáng sản Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2008 Kính gửi:

Ban hành: 22/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status