Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 8355/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 13387 công văn

1

Công văn 8355/VPCP-KTN về nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8355/VPCP-KTN V/v nạo vét luồng và vùng quay tàu cho Cảng Cái Mép Thượng Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

2

Công văn 8355/BTC-TCT năm 2013 thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8355/BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Hà Nội,

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

3

Công văn 9147/VPCP-KTN năm 2013 báo cáo Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9147/VPCP-KTN V/v báo cáo Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Nghị quyết của Quốc

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

4

Công văn 6765/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Tráp theo hình thức xây dựng - chuyển giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6765/VPCP-KTN V/v chủ trương thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng Cái Tráp theo hình thức xây dựng - chuyển giao. Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

5

Công văn 6791/VPCP-KTN năm 2013 sử dụng sản phẩm cơ khí trọng điểm sản xuất trong nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6791/VPCP-KTN V/v sử dụng sản phẩm cơ khí trọng điểm sản xuất trong nước. Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013 Kính

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2013

6

Công văn 6880/VPCP-KTN năm 2013 về nghiên cứu đề xuất của Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép - CMIT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6880/VPCP-KTN V/v nghiên cứu đề xuất của Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép - CMIT. Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 19/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

7

Công văn 6959/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang, Cam Ranh và Năm Căn từ Vinalines về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6959/VPCP-KTN V/v: điều chuyển các Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang, Cam Ranh và Năm căn từ Vinalines về Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

8

Công văn 6960/VPCP-KTN năm 2013 về cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6960/VPCP-KTN V/v: cập nhật quy hoạch Dự án Nhà máy đóng tàu Oshima tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

9

Công văn 6987/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế ưu đãi phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6987/VPCP-KTN V/v: cơ chế ưu đãi tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ tại 3 KCN tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

10

Công văn 6962/VPCP-KTN năm 2013 về cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6962/VPCP-KTN V/v cơ chế hoạt động hoa tiêu hàng hải của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

11

Công văn 7111/VPCP-KTN năm 2013 triển khai thi công và bố trí vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Quán Hành - Quán Bánh, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7111/VPCP-KTN V/v triển khai thi công và bố trí vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Quán Hành - Quán Bánh, tỉnh Nghệ An Hà

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

12

Công văn 7113/VPCP-KTN năm 2013 dự án chế độ động cơ Chu Lai-Trường Hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7113/VPCP-KTN V/v Dự án chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

13

Công văn 7270/VPCP-KTN năm 2013 xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7270/VPCP-KTN V/v xử lý mặt hàng lốp ô tô, cao su đã qua sử dụng đang tồn lưu tại kho bãi cảng biển Hải Phòng. Hà Nội, ngày 30 tháng 08

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

14

Công văn 7295/VPCP-KTN năm 2013 trả lời Báo Tuổi trẻ về nội dung liên quan đến việc giải phóng mặt bằng công trình hạ tầng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7295/VPCP-KTN V/v trả lời Báo Tuổi trẻ về một số nội dung liên quan đến việc giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng giao thông Hà

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

15

Công văn 7258/VPCP-KTN năm 2013 thực hiện Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7258/VPCP-KTN V/v thực hiện Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, thành phố Hà Nội Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2013

16

Công văn 7320/VPCP-KTN báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7320/VPCP-KTN V/v báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

17

Công văn 7366/VPCP-KTN năm 2013 xin chỉ định thầu của tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7366/VPCP-KTN V/v xin chỉ định thầu của tỉnh Bạc Liêu. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

18

Công văn 7389/VPCP-KTN năm 2013 Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7389/VPCP-KTN V/v Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

19

Công văn 7394/VPCP-KTN năm 2013 tổ chức Lễ khởi công cầu Vàm Cống - Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7394/VPCP-KTN V/v tổ chức Lễ khởi công cầu Vàm Cống - Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

20

Công văn 7408/VPCP-KTN năm 2013 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7408/VPCP-KTN V/v hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại sau bão số 3, 5, 6 và các thiên tai khác. Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 05/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ