Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 531/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1841 công văn

1

Công văn 531/BHXH-CSYT hướng dẫn về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm y tế ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 531/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 02

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

2

Công văn 4662/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4662/BHXH-CSYT V/v: Đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 16/12/2009

3

Công văn số 2421/BHXH-CSYT về việc thanh toán trực tiếp chi phí vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo quyết định số 21/2008/QĐ-BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2421/BHXH-CSYT V/v: Thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21 Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 20/08/2009

4

Công văn 4590/BHXH-CSYT về kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4590/BHXH-CSYT V/v kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011  

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 29/11/2011

5

Công văn 3276/BHXH-CSYT về thanh toán xét nghiệm HIV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3276/BHXH-CSYT V/v thanh toán xét nghiệm HIV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

6

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

7

Công văn 67/BHXH-CSYT thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý 3 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/BHXH-CSYT V/v thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý 3 năm 2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011 Kính

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

8

Công văn 5171/BHXH-CSYT thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế bị hư hỏng do lũ lụt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5171/BHXH-CSYT V/v thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, VTYT bị hư hỏng do lũ lụt Hà Nội, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

9

Công văn 1135/BHXH-CSYT xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1135/BHXH-CSYT V/v xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

10

Công văn 497/BHXH-CSYT năm 2015 về kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 497/BHXH-CSYT V/v kết cấu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

11

Công văn 5488/BHXH-CSYT hướng dẫn xác định, phân bổ và quyết toán quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5488/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn xác định, phân bổ và quyết toán quỹ KCB BHYT năm 2010 Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 18/12/2010

12

Công văn 4884/BHXH-CSYT hướng dẫn nghiệp vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau hội nghị giao ban do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4884/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn nghiệp vụ giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT sau hội nghị giao ban Hà Nội, ngày 09 tháng 11

Ban hành: 09/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/07/2014

Cập nhật: 13/11/2010

13

Công văn 1275/BHXH-CSYT về quản lý, giám định, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1275/BHXH-CSYT V/v: Quản lý, giám định, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 13/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

14

Công văn 3533/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú với người bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3533/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú với người bệnh BHYT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 05/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2009

15

Công văn 812/BHXH-CSYT thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện Hà Nội, ngày 04 tháng 03

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

16

Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 545/BHXH-CSYT V/v thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

17

Công văn 3757/BHXH-CSYT tăng cường công tác giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3757/BHXH-CSYT V/v tăng cường công tác giám định KCB BHYT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

18

Công văn 488/BHXH-CSYT hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 488/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

19

Công văn 3483/BHXH-CSYT tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3483/BHXH-CSYT V/v tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

20

Công văn 2695/BHXH-CSYT báo cáo thanh toán dịch vụ kỹ thuật cung cấp từ máy xã hội hóa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/BHXH-CSYT V/v: báo cáo thanh toán các DVKT cung cấp từ máy xã hội hóa Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status