Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 531/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1303 công văn

1

Công văn 531/BHXH-CSYT hướng dẫn về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm y tế ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 531/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

2

Công văn 3045/BHXH-CSYT năm 2013 kiểm tra, rà soát việc phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo vượt tuyến, trái tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3045/BHXH-CSYT V/v kiểm tra, rà soát việc phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo vượt tuyến, trái tuyến Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

3

Công văn 3868/BHXH-CSYT năm 2013 thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3868/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

4

Công văn 245/BHXH-CSYT năm 2012 hướng dẫn tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 245/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2013

5

Công văn 3619/BHXH-CSYT năm 2012 thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3619/BHXH-CSYT V/v thống kê DVKT thanh toán BHYT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012 Kính

Ban hành: 07/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

6

Công văn 4717/BHXH-CSYT năm 2012 thanh toán kết dư quỹ định suất và chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4717/BHXH-CSYT V/v thanh toán kết dư quỹ định suất và chi phí vượt trần tuyến 2 năm 2011 Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

7

Công văn 1903/BHXH-CSYT năm 2014 tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế và phòng, chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1903/BHXH-CSYT V/v tăng cường công tác giám định BHYT và phòng, chống trục lợi quỹ bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 03 tháng 06

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

8

Công văn 4560/BHXH-CSYT năm 2012 tăng cường thực hiện biện pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và kiểm soát chi phí nhằm giảm bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4560/BHXH-CSYT V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT và kiểm soát chi phí nhằm giảm bội chi quỹ KCB BHYT

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

9

Công văn 2320/BHXH-CSYT về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2320/BHXH-CSYT V/v cấp thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 07/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

10

Công văn 2391/BHXH-CSYT thông báo mã cơ sở quân y tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2391/BHXH-CSYT V/v thông báo mã cơ sở quân y tham gia KCB BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

11

Công văn 1155/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1155/BHXH-CSYT V/v: Báo cáo tình hình thanh toán VTYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: Bảo hiểm xã

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

12

Công văn 5171/BHXH-CSYT thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế bị hư hỏng do lũ lụt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5171/BHXH-CSYT V/v thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, VTYT bị hư hỏng do lũ lụt Hà Nội, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

13

Công văn 5340/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5340/BHXH-CSYT V/v: giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện BHYT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010 Kính

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

14

Công văn 492/BHXH-CSYT thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 492/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

15

Công văn 910/BHXH-CSYT đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tại phụ lục kèm theo đồng thời gửi dữ liệu các trường hợp tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan BHXH thanh toán (bao gồm bệnh nhân đa tuyến đến, không bao gồm bệnh nhân đa tuyến đi) theo định dạng hướng dẫn tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/02/2011. 3. Báo cáo tổng hợp danh sách bệnh nhân khám, chữa bệnh do vi phạm pháp

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

16

Công văn 1135/BHXH-CSYT xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1135/BHXH-CSYT V/v xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

17

Công văn 3637/BHXH-CSYT triển khai giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3637/BHXH-CSYT V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04 Hà Nội, ngày 10 tháng 09

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

18

Công văn 717/BHXH-CSYT tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 717/BHXH-CSYT V/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT năm 2013 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

19

Công văn 812/BHXH-CSYT thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện Hà Nội, ngày 04 tháng 03

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

20

Công văn 541/BHXH-CSYT năm 2012 hướng dẫn nội dung trong tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 541/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số nội dung trong tổ chức KCB BHYT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ