Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 531/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1771 công văn

1

Công văn 531/BHXH-CSYT hướng dẫn về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm y tế ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 531/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

2

Công văn 4662/BHXH-CSYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và xác định nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIẺM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4662/BHXH-CSYT V/v: Đăng ký KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 16/12/2009

3

Công văn số 2421/BHXH-CSYT về việc thanh toán trực tiếp chi phí vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo quyết định số 21/2008/QĐ-BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 2421/BHXH-CSYT V/v: Thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21 Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/01/2014

Cập nhật: 20/08/2009

4

Công văn 3209/BHXH-CSYT về phê duyệt giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 3209/BHXH-CSYT V/v phê duyệt giá thu một phần viện phí các DVKT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009 Kính gửi :

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

5

Công văn 5623/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5623/BHXH-CSYT V/v giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

6

Công văn 4590/BHXH-CSYT về kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4590/BHXH-CSYT V/v kiểm soát giá thuốc Cefixim trúng thầu năm 2010 Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011  

Ban hành: 31/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/07/2013

Cập nhật: 29/11/2011

7

Công văn 3643/BHXH-CSYT về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Ưu tú do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3643/BHXH-CSYT V/v xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

8

Công văn 3276/BHXH-CSYT về thanh toán xét nghiệm HIV do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3276/BHXH-CSYT V/v thanh toán xét nghiệm HIV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

9

Công văn 2920/BHXH-CSYT thông báo đa tuyến quý I/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

báo cáo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh: Hiện tại, BHXH tỉnh Phú Thọ chưa báo cáo đa tuyến đến; 7/62 đơn vị chưa có báo cáo bằng văn bản gồm: Bến Tre, Kiên Giang, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Phúc. Một số tỉnh chưa gửi dữ liệu theo quy định của BHXH Việt Nam tại Công văn số 531/BHXH-CSYT ngày 10/2/2011 hướng dẫn một số

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

10

Công văn 2585/BHXH-CSYT sử dụng kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2585/BHXH-CSYT V/v sử dụng kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010 Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

11

Công văn 5037/BHXH-CSYT báo cáo chi phí khám chữa bệnh quý 3/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5037/BHXH-CSYT V/v báo cáo chi phí khám chữa bệnh quý 3/2011 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011 Kính

Ban hành: 29/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

12

Công văn 2333/BHXH-CSYT Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2333/BHXH-CSYT V/v: Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc YHCT Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2010 Kính gửi: Bảo hiểm xã

Ban hành: 11/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

13

Công văn 2283/BHXH-CSYT về tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2283/BHXH-CSYT V/v: Tổ chức KCB BHYT tại trạm y tế xã Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2010 Kính gửi:  Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

14

Công văn 2833/BHXH-CSYT triển khai nội dung chuẩn bị thực hiện Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc --------- Số: 2833/BHXH-CSYT V/v triển khai một số nội dung chuẩn bị thực hiện Luật Bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

15

Công văn 1477/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1477/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình thanh toán chi phí KCB BHYT của người bị tai nạn giao thông Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

16

Công văn 2065/BHXH-CSYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2065/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thanh toán chi phí KCB của bệnh nhân đa tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2010

17

Công văn 1958/BHXH-CSYT về chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1958/BHXH-CSYT V/v chuyển đổi mã quyền lợi BHYT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2010

18

Công văn 301/BHXH-CSYT về thanh toán vật tư y tế trong mổ tim hở đối với trẻ em dưới 6 tuổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/BHXH-CSYT V/v thanh toán VTYT trong mổ tim hở đối với trẻ em dưới 6 tuổi Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

19

Công văn 67/BHXH-CSYT thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý 3 năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 67/BHXH-CSYT V/v thông báo thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh quý 3 năm 2010 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011 Kính

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

20

Công văn 5171/BHXH-CSYT thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế bị hư hỏng do lũ lụt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5171/BHXH-CSYT V/v thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, VTYT bị hư hỏng do lũ lụt Hà Nội, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status