Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 531/BHXH-CSYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1613 công văn

1

Công văn 531/BHXH-CSYT hướng dẫn về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm y tế ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 531/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn một số vấn đề về ứng dụng tin học trong thống kê khám chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2011

2

Công văn 5623/BHXH-CSYT giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5623/BHXH-CSYT V/v giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

3

Công văn 1880/BHXH-CSYT báo cáo tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1880/BHXH-CSYT V/v báo cáo tình hình KCB BHYT thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

4

Công văn 3637/BHXH-CSYT triển khai giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3637/BHXH-CSYT V/v triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế mới được phê duyệt theo Thông tư 04 Hà Nội, ngày 10 tháng 09

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

5

Công văn 3757/BHXH-CSYT tăng cường công tác giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3757/BHXH-CSYT V/v tăng cường công tác giám định KCB BHYT Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

6

Công văn 2936/BHXH-CSYT báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2936/BHXH-CSYT V/v: báo cáo tình hình triển khai thực hiện giá dịch vụ y tế theo Thông tư 04. Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

7

Công văn 3249/BHXH-CSYT báo cáo chi khám chữa bệnh 6 tháng năm 2012 và dự báo chi năm 2012, 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3249/BHXH-CSYT V/v: báo cáo chi KCB 6 tháng năm 2012 và dự báo chi KCB năm 2012, 2013. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 10/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

8

Công văn 1378/BHXH-CSYT về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1378/BHXH-CSYT V/v tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

9

Công văn 2695/BHXH-CSYT báo cáo thanh toán dịch vụ kỹ thuật cung cấp từ máy xã hội hóa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/BHXH-CSYT V/v: báo cáo thanh toán các DVKT cung cấp từ máy xã hội hóa Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

10

Công văn 2726/BHXH-CSYT về thanh toán vượt quỹ, trần tuyến 2 năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2726/BHXH-CSYT V/v thanh toán vượt quỹ, vượt trần tuyến 2 năm 2011 Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 11/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

11

Công văn 3483/BHXH-CSYT tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3483/BHXH-CSYT V/v tăng cường kiểm tra thủ tục hành chính trong KCB BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

12

Công văn 488/BHXH-CSYT hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 488/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2012

13

Công văn 5171/BHXH-CSYT thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế bị hư hỏng do lũ lụt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5171/BHXH-CSYT V/v thực hiện cấp mới, đổi thẻ và thanh toán chi phí thuốc, VTYT bị hư hỏng do lũ lụt Hà Nội, ngày 24 tháng 11

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

14

Công văn 5340/BHXH-CSYT giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 5340/BHXH-CSYT V/v: giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện BHYT Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010 Kính

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

15

Công văn 2889/BHXH-CSYT sửa đổi quy định tại Công văn 5021/BHXH-CST do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2889/BHXH-CSYT V/v Sửa đổi một số nội dung quy định tại công văn số 5021/BHXH-CST ngày 30/12/2009 Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm

Ban hành: 15/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

16

Công văn 3580/BHXH-CSYT hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC về quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3580/BHXH-CSYT V/v: hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

17

Công văn 3556/BHXH-CSYT hướng dẫn chế độ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3556/BHXH-CSYT V/v: hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT đối với người hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

18

Công văn 1084/BHXH-CSYT về phối hợp chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1084/BHXH-CSYT V/v: phối hợp chỉ đạo thực hiện BHYT cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

19

Công văn 1155/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán vật tư y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1155/BHXH-CSYT V/v: Báo cáo tình hình thanh toán VTYT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: Bảo hiểm xã

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

20

Công văn 1721/BHXH-CSYT về quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1721/BHXH-CSYT V/v quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010 Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Ban hành: 29/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ