Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4355/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43584 công văn

1

Công văn 4355/BTC-TCT về đồng tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4355/BTC-TCT V/v đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

2

Công văn 4355/TCT-CS về hóa đơn ủy nhiệm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4355/TCT-CS V/v hóa đơn ủy nhiệm. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: -

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

3

Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/TCT-CS V/v hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

4

Công văn số 4355/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4355/LĐTBXH-TL V/v: xếp lương đối với trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006 Kính gửi : Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

5

Công văn số 4355/VPCP-KTTH về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4355/VPCP-KTTH V/v dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

6

Công văn 4355/VPCP-KTTH năm 2014 sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

7

Công văn 4355/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Công văn số 4355/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4355/TCHQ-KTTT V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

9

Công văn 2846/TCT-CS lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

vụ; Ngày 3/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4355/BTC-TCT về đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ có gốc ngoại tệ, các tiêu thức trên hóa đơn như đơn giá, thành tiền, cộng

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

10

Công văn 2978/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.” -Căn cứ Công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT: “Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

11

Công văn 2381/TCT-CS năm 2013 đồng tiền ghi trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về xử lý đối với hóa đơn đã lập. Ngày 03/4/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số 4355/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể về đồng tiền ghi trên hóa đơn. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế, nếu

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

12

Công văn 3640/CT-TTHT về đồng tiền ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.” - Căn cứ Công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT. Trường hợp Công ty là cơ sở kinh doanh không được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi bán hàng hoá thông qua Công

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

13

Công văn 9965/CT-TTHT về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn. Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.” - Căn cứ công văn số 4355/BTC-TCT

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

14

Công văn 2104/TCT-CS năm 2013 đồng tiền ghi trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn. Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá”. Căn cứ công văn số 4355/BTC-TCT ngày

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

15

Công văn 8262/CT-TTHT năm 2012 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn. Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá”. - Căn cứ công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hóa đơn giá

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

16

Công văn 4897/CT-TTHT về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn. Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.” - Căn cứ Công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính về việc đồng tiền ghi trên hoá đơn giá trị

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

17

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13721/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2007

18

Công văn số 15277/BTC-TCT về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 15277/BTC-TCT V/v cấp phát biên lai thu tiền phạt Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2008

19

Công văn số 11334/BTC-TCT về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện Xekaman3 tại Lào do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11334/BTC-TCT V/v: kê khai nộp thuế GTGT dự án thủy điện Xekaman3 Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 23/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2007

20

Công văn số 12518/BTC-TCT về việc biên lai phí, lệ phí do Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12518/BTC-TCT V/v: biên lai phí, lệ phí Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính nhận

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status