Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 36/2011/TTLT-BYT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20504 công văn

1

Công văn 2749/BYT-KHTC năm 2013 giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế ban hành

- Bộ Quốc phòng; - Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; - Viện Giám định y khoa Thực hiện Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã tổ chức khám

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

2

Công văn 1574/BHXH-DVT năm 2014 tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, 37/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1574/BHXH-DVT V/v tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT Hà Nội,

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

3

Công văn 3580/BHXH-CSYT hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC về quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3580/BHXH-CSYT V/v: hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

4

Công văn 910/BHXH-CSYT đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/BHXH-CSYT V/v đánh giá tình hình thực hiện TTLT số 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

5

Công văn 2210/BYT-KH-TC hướng dẫn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2210/BYT-KH-TC V/v hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

6

Công văn 5034/BYT-KH-TC thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5034/BYT-KH-TC V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2012

7

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5089/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5089/TCHQ-KTTT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 2395/1999/TTLT-BQP

Ban hành: 11/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau đây gọi tắt là

Ban hành: 21/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

9

Công văn 69-TC/VP năm 2000 đính chính Thông tư liên tịch 19/2000/TTLT/BTC-BQP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:69-TC/VP Về việc đính chính thôngtư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA

Ban hành: 24/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn số 6230/BQP ngày 08/12/2004 của Bộ Quốc Phòng về việc thực hiện chế độ theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Những người đã từ trần khi đang còn tại ngũ (báo tử là tử sỹ), kể cả trường hợp từ trần trong quá trình công tác sau khi tái ngũ hoặc thoát ly vào cơ quan nhà nước. Chế độ được hưởng như người đã từ trần trước ngày 01/5/2002 theo quy định tại Khoản 2, Mục II, Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2002 của Liên Bộ Quốc phòng

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

11

Công văn số 3803/BQP của Bộ Quốc phòng về việc Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời

BỘ QUỐC PHÒNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3803/BQP V/v: Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: - Các bộ, cơ

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 09/04/2009

Cập nhật: 16/08/2006

12

Công văn số 5972/BQP về tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ” do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5972/BQP V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

13

Công văn 1158/UBND-VHXH triển khai Thông tư Liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: - Các sở, ngành Thành phố; - UBND các quận, huyện, thị xã. Ngày 19/01/2012, Liên Bộ: Y tế - Nội vụ - Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề,

Ban hành: 23/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

14

Công văn số 36/HTT về việc tổ chức giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cúp do Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam ban hành

HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CN VIỆT NAM ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/HTT V/v: Tổ chức giải Bóng đá sinh viên toàn quốc VTC Cúp Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008 Kính

Ban hành: 05/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

15

Công văn 2718/BQP-VP năm 2011 đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2718/BQP-VP V/v đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

16

Công văn 2318/BHXH-CSYT triển khai Thông tư liên tịch 04/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2318/BHXH-CSYT V/v: triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính.

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

17

Công văn 1005/BYT-KCB năm 2015 hướng dẫn khám giám định theo Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1005/BYT-KCB V/v hướng dẫn khám giám định theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

18

Công văn 5793/BYT-KHTC năm 2013 hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5793/BYT/KHTC V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

19

Công văn 4283/BYT-QLD công bố thông tin triển khai công tác đấu thầu thuốc theo Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4283/BYT-QLD V/v Công bố các thông tin để triển khai thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo TTLT số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012. Hà

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2012

20

Công văn 1523/BYT-KH-TC năm 2016 về tự kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1523/BYT-KH-TC V/v tự kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status