Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2568/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20828 công văn

1

Công văn số 2568/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-CS V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH PT ML TC Nam Dũng (Địa chỉ: Khu

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

2

Công văn số 2568/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau Tổng

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

3

Công văn 2568/TCT-CS năm 2013 điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCT-CS V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

4

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-PCCS V/v: Thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Bộ công nghiệp Tổng công ty dệt may Việt Nam

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

5

Công văn 2568/BNN-HTQT tiêu chí lựa chọn tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-HTQT V/v: Tiêu chí lựa chọn các tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên”, vốn

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

6

Công văn 2568/TCHQ-GSQL về gia công xuất và nhập khẩu phần mềm qua mạng internet do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v gia công xuất khẩu phần mềm và NK phần mềm qua mạng internet Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

7

Công văn số 2568/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/BNV-TL V/v: chế độ phụ cấp khu vực Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  Trả lời

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

8

Công văn 2568/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

9

Công văn 2568/BNN-CB năm 2013 điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2013 về mặt hàng đường và muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-CB V/v điều hành nhập khẩu HNTQ năm 2013 về mặt hàng đường và muối Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

10

Công văn số 2568/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/LĐTBXH-LĐTL V/v chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

11

Công văn 2568/BXD-KTXD năm 2014 xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BXD-KTXD V/v xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hà Nội,

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

12

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2568/TCHQ-GSQL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG Kính gửi: Cục Hải quan các

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2002 của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v: tạm ngừng nhập khẩu đường Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 15/5/2002 Văn phòng Chính phủ có văn bản số

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

14

Công văn 217/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe điện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe điện. Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

15

Công văn 278/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xác mắm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 278/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng xác mắm. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012 Kính

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

16

Công văn 299/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 299/TCT-CS V/v: Thuế GTGT đối với hàng tiêu dùng nội bộ Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 30/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2012

17

Công văn 182/TCT-CS về ủy nhiệm lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/TCT-CS V/v: Ủy nhiệm lập hóa đơn Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2012

18

Công văn 347/TCT-CS về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 347/TCT-CS V/v quyết toán thuế TNDN năm 2011 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

19

Công văn 311/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 311/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ

Ban hành: 31/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2012

20

Công văn 400/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu còn tồn kho đến hết ngày 31/12/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 400/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với xăng, dầu còn tồn kho đến hết ngày 31/12/2011 Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 08/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ