Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2568/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23141 công văn

1

Công văn 2568/TCT-CS năm 2013 điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCT-CS V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

2

Công văn số 2568/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau Tổng

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

3

Công văn số 2568/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-CS V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH PT ML TC Nam Dũng (Địa chỉ: Khu

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

4

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-PCCS V/v: Thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Bộ công nghiệp Tổng công ty dệt may Việt Nam

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

5

Công văn 2568/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/LĐTBXH-KHTC V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Vốn sự nghiệp) Hà Nội, ngày 01 tháng 07

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

6

Công văn 2568/BXD-KTXD năm 2014 xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BXD-KTXD V/v xác định đơn giá, định mức công tác nén tĩnh nhanh thử tải cọc bê tông áp dụng Robot ép cọc tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Hà

Ban hành: 14/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

7

Công văn 2568/BNN-CB năm 2013 điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2013 về mặt hàng đường và muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-CB V/v điều hành nhập khẩu HNTQ năm 2013 về mặt hàng đường và muối Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

8

Công văn 2568/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

9

Công văn 2568/BNN-HTQT tiêu chí lựa chọn tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-HTQT V/v: Tiêu chí lựa chọn các tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên”, vốn

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

10

Công văn 3730/TCT-CS năm 2016 giới thiệu Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3730/TCT-CS V/v giới thiệu Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

11

Công văn 3590/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3590/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

12

Công văn 3576/TCT-CS năm 2016 về kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3576/TCT-CS V/v Kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

13

Công văn 3583/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3583/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

14

Công văn 3572/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3572/TCT-CS V/v: chính sách thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

15

Công văn 3542/TCT-CS năm 2016 về thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3542/TCT-CS V/v thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 09/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2016

16

Công văn 3500/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/TCT-CS V/v Thuế GTGT. Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Tổng cục

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

17

Công văn 3516/TCT-CS năm 2016 chính sách thuế về thuế, phí của xăng RON A92 bán đấu giá từ nguồn tịch thu hàng lậu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3516/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

18

Công văn 3498/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3498/TCT-CS V/v giải đáp chính sách tiền thuê đất. Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 08/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

19

Công văn 3486/TCT-CS năm 2016 vướng mắc về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3486/TCT-CS V/v: vướng mắc về thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

20

Công văn 3472/TCT-CS năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3472/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status