Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2568/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 19566 công văn

1

Công văn 2568/TCT-CS năm 2013 điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCT-CS V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

2

Công văn số 2568/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-CS V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH PT ML TC Nam Dũng (Địa chỉ: Khu

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

3

Công văn số 2568/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau Tổng

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

4

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-PCCS V/v: Thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Bộ công nghiệp Tổng công ty dệt may Việt Nam

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

5

Công văn 2568/BNN-CB năm 2013 điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2013 về mặt hàng đường và muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-CB V/v điều hành nhập khẩu HNTQ năm 2013 về mặt hàng đường và muối Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

6

Công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2002 của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v: tạm ngừng nhập khẩu đường Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 15/5/2002 Văn phòng Chính phủ có văn bản số

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

7

Công văn số 2568/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/BNV-TL V/v: chế độ phụ cấp khu vực Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  Trả lời

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

8

Công văn số 2568/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/LĐTBXH-LĐTL V/v chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

9

Công văn 2568/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

10

Công văn 2568/BNN-HTQT tiêu chí lựa chọn tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-HTQT V/v: Tiêu chí lựa chọn các tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên”, vốn

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

11

Công văn 2568/TCHQ-GSQL về gia công xuất và nhập khẩu phần mềm qua mạng internet do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v gia công xuất khẩu phần mềm và NK phần mềm qua mạng internet Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

12

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2568/TCHQ-GSQL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG Kính gửi: Cục Hải quan các

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

13

Công văn 2357/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2357/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

14

Công văn 2358/TCT-CS năm 2014 miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2358/TCT-CS V/v: miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

15

Công văn 2359/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2359/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

16

Công văn 2360/TCT-CS năm 2014 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2360/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Tổng

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

17

Công văn 2290/TCT-CS năm 2014 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khai thác trái phép do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2290/TCT-CS V/v: Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với tài nguyên khai thác trái phép. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

18

Công văn 2292/TCT-CS năm 2014 hướng dẫn về chính sách thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2292/TCT-CS V/v: Hướng dẫn về chính sách thu tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

19

Công văn 2310/TCT-CS năm 2014 về chính sách miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư đối với Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thái Bình do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2310/TCT-CS V/v: chính sách miễn tiền thuê đất Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

20

Công văn 2291/TCT-CS năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2291/TCT-CS V/v: hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư phát triển

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ