Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1287/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15921 công văn

1

Công văn số 1287/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1287/VPCP-QHQT V/v chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản. Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2008

2

Công văn 1287/VPCP-KTTH năm 2004 đính chính Nghị định 149/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287/VPCP-KTTH V/v: Đính chính Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật

Ban hành: 19/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

3

Công văn 8681/VPCP-KTN năm 2016 về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8681/VPCP-KTN V/v quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

4

Công văn 8664/VPCP-KTN năm 2016 về rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8664/VPCP-KTN V/v rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

5

Công văn 8661/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Hoành Mô để thay thế đường tràn tại cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8661/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Hoành Mô để thay thế đường tràn tại cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh Hà

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

6

Công văn 8672/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối đường Tân Tạo - Chợ Đệm với Khu y tế Tân Kiên - Bình Chánh theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8672/VPCP-KTN V/v đầu tư xây dựng nút giao thông kết nối đường Tân Tạo - Chợ Đệm với Khu y tế Tân Kiên - Bình Chánh theo hình thức đối tác

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

7

Công văn 8662/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8662/VPCP-KTN V/v đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 12/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

8

Công văn 8593/VPCP-KTN năm 2016 về Thư của ông Trần Đức Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Lê Trực do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8593/VPCP-KTN V/v Thư của Ô. Trần Đức Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Lê Trực Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

9

Công văn 8609/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8609/VPCP-KTN V/v điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở theo hình thức Hợp đồng BT

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

10

Công văn 8537/VPCP-KTN năm 2016 chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8537/VPCP-KTN V/v chuẩn bị báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 26/2012/QH13 và Chương trình MTQG XD NTM

Ban hành: 09/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

11

Công văn 8371/VPCP-KTN năm 2016 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo hình thức chỉ định thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8371/VPCP-KTN V/v thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hải

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

12

Công văn 8373/VPCP-KTN năm 2016 bổ sung Nhà máy nước sạch tại hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8373/VPCP-KTN V/v bổ sung Nhà máy nước sạch tại hồ Quế Sơn, xã Mai Lâm vào Đồ án điều chỉnh, mở rộng QHC KKT Nghi Sơn Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

13

Công văn 8316/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8316/VPCP-KTN V/v báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ rừng và giải quyết vấn đề dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

14

Công văn 8292/VPCP-KTN năm 2016 về địa điểm quy hoạch xây dựng cơ sở II Bệnh viện Nhi Trung ương tại Thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8292/VPCP-KTN V/v địa điểm QHXD cơ sở II Bệnh viện Nhi TW tại Thị trấn sinh thái Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội. Hà Nội, ngày 03 tháng 10

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

15

Công văn 8280/VPCP-KTN năm 2016 về thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8280/VPCP-KTN V/v thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

16

Công văn 8279/VPCP-KTN năm 2016 Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8279/VPCP-KTN V/v Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa, Tp Hà Nội. Hà

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

17

Công văn 8207/VPCP-KTN năm 2016 ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8207/VPCP-KTN V/v ủy quyền ký báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Ban hành: 30/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

18

Công văn 7880/VPCP-KTN năm 2016 về lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7880/VPCP-KTN V/v lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

19

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

20

Công văn 7762/VPCP-KTN năm 2016 quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7762/VPCP-KTN V/v QH phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam và QH thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam Hà Nội,

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status