Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1287/VPCP-KTN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14748 công văn

1

Công văn 1287/VPCP-KTTH năm 2004 đính chính Nghị định 149/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287/VPCP-KTTH V/v: Đính chính Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc

Ban hành: 19/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

2

Công văn số 1287/VPCP-QHQT về việc chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1287/VPCP-QHQT V/v chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản. Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2008

3

Công văn 1287/BXD-HĐXD góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Coralis Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1287/BXD-HĐXD V/v góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Coralis Việt Nam. Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010 Kính

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

4

Công văn số 1287 TM/XNK ngày 25/07/2002 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu gạo sang Philippines

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287 TM/XNK V/v xuất khẩu gạo sang Philippines Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2002 Kính gửi: - Hiệp hội Lương thực Việt Nam - Tổng công ty Lương thực miền Nam Bộ Thương

Ban hành: 25/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

5

Công văn 1287/TCT-TNCN về khấu trừ tiền Bảo hiểm lương hưu và Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1287/TCT-TNCN V/v khấu trừ tiền Bảo hiểm lương hưu và Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp ở nước ngoài Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 19/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

6

Công văn số 1287/CP-QHQT ngày 24/09/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án trong khuôn khổ chương trình "Tăng cường năng lực thể chất cho giáo dục và đào tạo sau phổ thông (NPT)" do Chính phủ Hà Lan tài trợ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287/CP-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường năng lực thể chế cho giáo dục và đào tạo sau phổ thông (NPT)” do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 24/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

7

Công văn số 1287/BXD-VP về việc mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1287/BXD-VP V/v: Mời tham gia Triển lãm Bất động sản Việt Nam 2009 Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009 Kính gửi :

Ban hành: 30/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2009

8

Công văn 1287/BTC-THTK tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1287/BTC-THTK V/v tổ chức nhập dự án ngân sách trung ương năm 2010 trên hệ thống TABMIS Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

9

Công văn 1287/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E, AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1287/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E, AANZ Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Cục

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

10

Công văn 1287/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu, áp mã, thuế suất đối với mặt hàng nguyên liệu dưới dạng bột hoặc vảy vàng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1287/TCHQ-GSQL V/v thủ tục xuất khẩu, áp mã, thuế suất đối với mặt hàng nguyên liệu dưới dạng bột hoặc vảy vàng Hà Nội,

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

11

Công văn số 1287/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1287/TCT-DNNN V/v: Thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh Trả lời công văn số 131/TAFICO-TCKT ngày 6/3/2006 của Công ty cổ

Ban hành: 07/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Công văn 1287/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về tính trả lương ngày nghỉ hằng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1287/LĐTBXH-LĐTL V/v tính trả lương ngày nghỉ hằng năm Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Công

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

13

Công văn 526/VPCP-KTN căn cứ giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 526/VPCP-KTN V/v căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 01/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

14

Công văn 621/VPCP-KTN về giao đất ở không thu tiền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 621/VPCP-KTN V/v giao đất ở không thu tiền sử dụng đất Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 04/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

15

Công văn 873/VPCP- KTN quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 873/VPCP-KTN V/v quyết định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình cấp bách Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 15/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2012

16

Công văn 892/VPCP-KTN về thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 892/VPCP-KTN V/v thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

17

Công văn 901/VPCP- KTN báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 901/VPCP- KTN V/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2012

18

Công văn 3365/VPCP-KTN về bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3365/VPCP-KTN V/v bán tài sản để thực hiện Dự án theo quy hoạch Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

19

Công văn 3403/VPCP-KTN thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3403/VPCP-KTN V/v thăm dò mỏ cát silic tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

20

Công văn 3324/VPCP-KTN bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3324/VPCP-KTN V/v bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ