Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1043/UBDT-CSDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 502 công văn

1

Công văn 1043/UBDT-CSDT về danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/UBDT-CSDT V/v: Danh sách xã, thôn ĐBKK và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011. Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

2

Công văn số 118/UBDT-CSDT về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 118/UBDT-CSDT Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2005 CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/QĐ-TTG

Ban hành: 25/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

3

Công văn 622/UBDT-CSDT đề xuất chính sách đặc thù đối với vùng có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 622/UBDT-CSDT V/v đề xuất chính sách đặc thù đối với vùng có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

4

Công văn số 551/UBDT-CSDT ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Uỷ Ban Dân tộc Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, sông đồng bào dân tộc năm 2003

UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 551/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, sông đồng bào dân tộc năm 2003 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 07/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

5

Công văn số 470/UBDT-CSDT về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 470/UBDT-CSDT V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

Ban hành: 23/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

6

Công văn số 438/UBDT-CSDT về việc tăng cường quản lý chỉ đạo thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 438/UBDT-CSDT Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2005 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

7

Công văn 1029/UBDT-CSDT về thẩm định chính sách đặc thù đầu tư hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào ở xã, thôn có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/UBDT-CSDT V/v: thẩm định chính sách đặc thù đầu tư hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào ở xã, thôn có nhiều núi đá, độ dốc lớn thường xuyên bị ảnh

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

8

Công văn 801/UBDT-CSDT hướng dẫn phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Uỷ ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/UBDT-CSDT V/v: Hướng dẫn phân định 3 khu vực ùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 05/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

9

Công văn 1155/UBDT-CSDT báo cáo số nhân khẩu, hộ nghèo vùng khó khăn theo chuẩn nghèo mới do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1155/UBDT-CSDT V/v: báo cáo số nhân khẩu, số hộ nghèo vùng khó khăn theo chuẩn nghèo mới Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

10

Công văn 985/UBDT-CSDT về cơ chế thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 985/UBDT-CSDT V/v: cơ chế thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2012. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

11

Công văn 1154/UBDT-CSDT về sử dụng vốn Chương trình 135 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1154/UBDT-CSDT V/v sử dụng vốn Chương trình 135 các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK, các thôn, bản ĐBKK thuộc Chương trình MTQGGNBV GĐ 2012-2015 Hà

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

12

Công văn 963/UBDT-CSDT năm 2012 giao cho cấp xã làm chủ đầu tư công trình thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 963/UBDT-CSDT V/v giao cho cấp xã làm chủ đầu tư các công trình thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

13

Công văn 50/UBDT-CSDT năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Ban

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

14

Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 giải đáp vướng mắc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã vùng đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/UBDT-CSDT V/v Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

15

Công văn 162/UBDT-CSDT hướng dẫn Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 162/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

16

Công văn 1403/UBDT-CSDT năm 2015 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1403/UBDT-CSDT V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

17

Công văn 1404/UBDT-CSDT năm 2015 về cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1404/UBDT-CSDT V/v cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

18

Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/UBDT-CSDT V/v: đề xuất chính sách đặc thù phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

19

Công văn 436/UBDT-CSDT năm 2015 về triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 436/UBDT-CSDT V/v triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2015

20

Công văn số 1125/UBDT-CSDT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác đấu thầu Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1125/UBDT-CSDT V/v ban hành Sổ tay hướng dẫn công tác đấu thầu Chương trình 135 giai đoạn II Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 29/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status