Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1043/UBDT-CSDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 526 công văn

1

Công văn 1043/UBDT-CSDT về danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/UBDT-CSDT V/v: Danh sách xã, thôn ĐBKK và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011. Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

2

Công văn số 118/UBDT-CSDT về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 118/UBDT-CSDT Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2005 CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 134/QĐ-TTG

Ban hành: 25/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

3

Công văn số 551/UBDT-CSDT ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Uỷ Ban Dân tộc Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, sông đồng bào dân tộc năm 2003

UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 551/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển các trạm phát thanh, truyền hình xã, cụm dân cư ở các tỉnh miền núi, sông đồng bào dân tộc năm 2003 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 07/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

4

Công văn số 438/UBDT-CSDT về việc tăng cường quản lý chỉ đạo thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 438/UBDT-CSDT Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2005 CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

5

Công văn 801/UBDT-CSDT hướng dẫn phân định 3 khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Uỷ ban Dân tộc ban hành

UỶ BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/UBDT-CSDT V/v: Hướng dẫn phân định 3 khu vực ùng dân tộc thiểu số và miền núi Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 05/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

6

Công văn 50/UBDT-CSDT năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Ban

Ban hành: 19/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

7

Công văn 1029/UBDT-CSDT năm 2014 giải đáp vướng mắc về chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã vùng đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/UBDT-CSDT V/v Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

8

Công văn 162/UBDT-CSDT hướng dẫn Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định 101/2009/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 162/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện Chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo theo Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

9

Công văn 1101/UBDT-CSDT năm 2014 đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1101/UBDT-CSDT V/v: đề xuất chính sách đặc thù phát triển KTXH vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

10

Công văn 374/UBDT-CSDT năm 2014 thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 755/QĐ-TTg tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 374/UBDT-CSDT V/v thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 755/QĐ-TTg tỉnh Lạng Sơn Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

11

Công văn 1163/UBDT-CSDT năm 2015 phúc đáp Văn bản 4328/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1163/UBDT-CSDT V/v phúc đáp Văn bản số 4328/BNV-TL ngày 21/9/2015 của Bộ Nội vụ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2015

12

Công văn 700/UBDT-CSDT năm 2015 về phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 700/UBDT-CSDT V/v phụ cấp khu vực. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Bộ Nội vụ Ủy ban Dân tộc nhận được

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

13

Công văn 441/UBDT-CSDT năm 2015 giải thích quy định về phê duyệt các xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 441/UBDT-CSDT V/v giải thích về Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

14

Công văn 701/UBDT-CSDT năm 2015 về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 701/UBDT-CSDT V/v địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Hà Nội,

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

15

Công văn 561/UBDT-CSDT năm 2015 áp dụng chính sách đối với địa bàn đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 561/UBDT-CSDT V/v áp dụng chính sách đối với địa bàn ĐBKK Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015 Kính

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

16

Công văn 60/UBDT-CSDT năm 2015 giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/UBDT-CSDT V/v Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 Kính

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

17

Công văn 807/UBDT-CSDT báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 807/UBDT-CSDT V/v Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Ban hành: 14/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

18

Công văn 247/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 247/UBDT-CSDT V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

19

Công văn 72/UBDT-CSDT hướng dẫn chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 72/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009 Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

20

Công văn 224/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/UBDT-CSDT V/v: thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status