Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43582 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 2027/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

vượt quá số tiền đất thu của khách hàng…”; Ngày 22/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số: 10383/BTC-TCT hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 1/1/2009. Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Thép Dana - Ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất A7 Cụm Công nghiệp Thanh Vinh

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2011

5

Công văn 2139/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/1/2009 như sau: “1. Từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

6

Công văn 1341/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với bất động sản chuyển nhượng do Tổng cục Thuế ban hành

không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.” Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/1/2009: “1. Từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá

Ban hành: 10/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

7

Công văn 3190/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

thời điểm giao đất". "11 - Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT đối với nhà hạ tầng gắn với đất được trừ giá đất theo giá do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản". - Từ ngày 01/01/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT ngày

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

8

Công văn 1343/TCT-CS về giá tính thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

hướng dẫn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục thuế Hải Phòng nghiên cứu hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Hải Phòng cụ thể theo quy định./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

9

Công văn 908/TCT-CS năm 2015 về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản. Giá đất tính trừ để xác định giá tính thuế tối đa không vượt quá số tiền đất thu của khách hàng.” Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/1/2009 như sau:

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

10

Công văn 3857/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT. 2. Về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng góp vốn hưởng quyền mua bất động sản qua nhiều lần: Cục thuế TP thống nhất với ý kiến đề xuất xử lý về thuế của Chi cục thuế tại văn bản số

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

11

Công văn 5001/TCT-CS về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản trên đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 hướng dẫn. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./. Nơi nhận: - Như trên; - Vụ PC; - Ban PC; - Lưu: VT, CS (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương

Ban hành: 03/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

12

Công văn 744/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này"; Ngày 22/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có hướng dẫn cụ thể như sau: "Từ ngày 1/1/2009, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

13

Công văn 365/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. 2. Về việc khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vãng lai: Tại điểm 1.4 khoản 1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế GTGT quy định: “1.4. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh

Ban hành: 27/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

14

Công văn 15663/BTC-TCT về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

1.8 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính. Cơ sở kinh doanh BĐS và khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của hợp đồng đã lập. Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH một thành viên Rồng Việt biết và liên hệ với Cục thuế địa

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

15

Công văn 3517/TCT-DNL chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền góp vốn vào dự án do Tổng cục Thuế ban hành

12/12/2003 của Bộ Tài chính và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/22007 của Bộ Tài chính: Kể từ năm 2009, Công ty thực hiện xuất hoá đơn giá trị gia tăng; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn tại công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/07/2009 của Bộ Tài chính,

Ban hành: 11/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

16

Công văn 354/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Trả lời công văn số 1764/CT-THNVDT ngày 20/12/2010 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về vướng mắc khi thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: * Thuế giá trị gia tăng: - Về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT ngày

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

17

Công văn 726/TCT-CS xác định doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng với giá đất thực tế tại thời điểm chuyển nhượng (thời điểm thu tiền lần đầu theo tiến độ).” Tại công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động kinh doanh bất động sản: ”Từ ngày 01/01/2009, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là giá chuyển

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

18

Công văn 990/TCT-CS về chính sách thuế đối với trường hợp chuyển nhượng quyền góp vốn mua nhà đất từ tổ chức sang cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

sản: Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009. Về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Thực hiện theo quy định tại Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

19

Công văn 14148/BTC-TCT về việc chính sách thuế đối với tài sản rút vốn do Bộ Tài chính ban hành

gia tăng thì khi các cá nhân rút vốn, Công ty lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Riêng đối với tài sản là giá trị quyền sử dụng đất được trừ không tính thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài chính và giá trị vốn góp hoàn trả được xác định theo đánh giá thực tế của hội đồng

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

20

Công văn 4104/CT-TTHT 2014 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện. …..” Căn cứ công văn số 10383/BTC-TCT ngày 22/7/2009 của Bộ Tài Chính

Ban hành: 02/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status