1. Quyết định 1524/QĐ-BNN-TY năm 2013 Quy trình kỹ thuật nhập, xuất tại cửa kho và bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 2. Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 3. Quyết định 2283/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 4. Quyết định 1763/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2013 do tỉnh Bình Định ban hành
 5. Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ chi tiết kinh phí đầu tư xây dựng trạm truyền thanh không dây tại xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 6. Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ vốn ứng ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2014 cho công trình, dự án phục vụ hội nghị AIPA Caucus 5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 7. Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2013 Chương trình hành động của tỉnh Vĩnh Long về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020
 8. Quyết định 273/QĐ-TT-CCN năm 2013 về Quy trình tái canh cà phê vối do Cục trưởng Cục Trồng trọt ban hành
 9. Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
 10. Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 11. Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 12. Quyết định 1180/QĐ-UBND năm 2013 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 13. Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển tại thôn Bãi Hương tỉnh Quảng Nam
 14. Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, kỳ thi, cuộc thi, xét chọn giải thưởng tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại hội thi, kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh
 15. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 16. Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
 17. Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2013 Quy định điểm thu phí tham quan và mức thu, quản lý, sử dụng phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 18. Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về quy mô công trình và thời hạn cấp giấy phép xây dựng tạm do thành phố Cần Thơ ban hành
 19. Quyết định 1890/QĐ-BGTVT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. Quyết định 2385/QĐ-BVHTTDL năm 2013 về việc thăm dò, khai quật khảo cổ do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
 21. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND điều chỉnh điểm cuối tuyến đường Hoàng Văn Thụ tại Phụ lục III, Quyết định 58/2012/QĐ-UBND và 59/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành
 22. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 30/2011/QĐ-UBND
 23. Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
 24. Quyết định 4141/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 25. Quyết định 4142/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 26. Quyết định 180/QĐ-QLD năm 2013 rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành
 27. Quyết định 4140/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, đựợc sửa đổi, thay thế, hủy bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
 28. Quyết định 1522/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án 2, dự án Hỗ trợ kỹ thuật “’Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” do AusAid tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 29. Quyết định 2363/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 30. Quyết định 2402/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 31. Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2013 danh sách đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2013 đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. Quyết định 1051/QĐ-TTg năm 2013 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 35. Quyết định 1050/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt kết quả đàm phán và ký Hiệp định tài trợ với Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới cho dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. Quyết định 1514/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 37. Quyết định 1512/QĐ-BNN-XD năm 2013 phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 38. Quyết định 1502/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 39. Quyết định 1550/QĐ-BTC năm 2013 điều chuyển tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 40. Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về mức đóng góp, chế độ giảm và chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 41. Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
 42. Quyết định 4550/QĐ-UBND năm 2013 quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 43. Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục mầm non năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 44. Quyết định 1145/QĐ-UBND về miễn thu thuỷ lợi phí năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 45. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ sản xuất cây khoai tây trên đất 2 lúa từ năm 2013 đến năm 2015 do tỉnh Nam Định ban hành
 46. Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 47. Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 48. Quyết định 1016/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thoát nước và xử lý nước thải đô thị đối với công trình thoát nước và vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 49. Quyết định 1014/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Lục Bình, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn
 50. Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin Khoa học và Công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1
 51. Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2013 giao biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014 cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
 52. Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
 53. Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề huyện Phù Yên kèm theo Quyết định 1862/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành
 54. Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đến năm 2015 và những năm tiếp theo do tỉnh Sơn La ban hành
 55. Quyết định 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 56. Quyết định 4460/QĐ-BCT năm 2013 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 57. Quyết định 1151/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
 58. Quyết định 1144/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành
 59. Quyết định 1150/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
 60. Quyết định 14/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-UBND
 61. Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Hà Giang
 62. Quyết định 31/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh kèm theo Quyết định 06/2011/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành
 63. Quyết định 1873/QĐ-BGTVT Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải
 64. Quyết định 1142/QĐ-CTN năm 2013 tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ do Chủ tịch nước ban hành
 65. Quyết định 4110/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội triển khai Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước
 66. Quyết định 2328/QĐ-BYT năm 2013 Quy chế thực hiện dân chủ tại Cơ quan Bộ Y tế
 67. Quyết định 2359/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 68. Quyết định 2374/QĐ-BGDĐT năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo góp ý Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 69. Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình bố trí dân cư do tỉnh Bắc Giang ban hành
 70. Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Khôi phục, sửa chữa đường sắt số 3A và xây dựng bãi hàng ga Kép, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long" do tỉnh Bắc Giang ban hành
 71. Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Xưởng sản xuất cơ khí và nhà xưởng cho thuê" do tỉnh Bắc Giang ban hành
 72. Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2013 cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg và 239/QĐ-TTg do tỉnh Bắc Giang ban hành
 73. Quyết định 2782/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu cá tỉnh Nghệ An đến năm 2020
 74. Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình Khu tái định cư và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Quốc lộc 1D (đoạn phía Nam, từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba cầu Long Vân) do tỉnh Bình Định ban hành
 75. Quyết định 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đầu tư xây dựng để bán và hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở của tổ chức đầu tư xây dựng để bán trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 76. Quyết định 4477/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" do Bộ Công thương ban hành
 77. Quyết định 1045/QĐ-TTg năm 2013 hỗ trợ hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 78. Quyết định số 696/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 79. Quyết định 1161/QĐ-TCT năm 2013 về Quy chế quản lý, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc có tính chất đặc thù của ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 80. Quyết định 10/2013/QĐ-UBND về Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 81. Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An
 82. Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 250/QĐ-TTg giải quyết chế độ chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 83. Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn
 84. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 85. Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai
 86. Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 87. Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 88. Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 89. Quyết định 2296/QĐ-BYT năm 2013 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 7) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 90. Decision No.1043/QD-TTg of July 01, 2013, approving Vietnam’s industrialization strategy within the framework of Vietnam - Japan cooperation towards 2020, with a vision till 2030
 91. Quyết định 17/2013/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đưa người, phương tiện vào rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 92. Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý cán bộ, công, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 93. Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Quyết định 312/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 do tỉnh Bình Phước ban hành
 94. Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2013 chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 95. Quyết định 40/2013/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí "Khu nhà trọ văn hóa" tại các khu nhà trọ của công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 96. Quyết định 277/2013/QĐ-UBND bổ sung quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 470/2011/QĐ-UBND
 97. Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Đồng Nai
 98. Quyết định 10/2013/QĐ-UBND sửa đổi quy định các khu vực khi lắp đặt trạm phát sóng thông tin di đông (BTS) loại 2 phải xin giấy phép xây dựng kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 99. Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 100. Quyết định số 3523/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2015