1. Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2013 giảm số lượng mua Bảo hiểm y tế đợt 3 năm 2013 đối với người nghèo và người dân tộc thiểu số do tỉnh Sơn La ban hành
 2. Quyết định 2094/QĐ-UBND năm 2013 mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 12 cho trẻ em dưới 6 tuổi do tỉnh Sơn La ban hành
 3. Quyết định 51/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An kèm theo Quyết định 07/2010/QĐ-UBND
 4. Quyết định 3233/QĐ-BVHTTDL năm 2013 xây dựng dự thảo sửa đổi Quyết định 82/2005/QĐ-TTg về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong trường văn hóa nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 5. Quyết định 1052/QĐ-BNV năm 2013 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nông thôn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 6. Quyết định 2100/QĐ-UBND năm 2013 xác định danh sách Hội có tính chất đặc thù do tỉnh Sơn La ban hành
 7. Quyết định 1882/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
 8. Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đến ngày 31/12/2011
 9. Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2013 về danh sách xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định 36/2013/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 10. Quyết định 5002/QĐ-STC năm 2013 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Giám đốc Sở Tài chính, thành phố Hà Nội ban hành
 11. Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2013 duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020
 12. Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tại tỉnh Bắc Ninh
 13. Quyết định 1841/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020
 14. Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tỉnh Đắk Nông
 15. Quyết định 1382/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh Cà Mau
 16. Quyết định 1846/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 17. Quyết định 3263/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
 18. Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định thu phí sử dụng bến, bãi đối với gỗ và lâm sản khác tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 19. Quyết định 509/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 20. Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 21. Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2013 về đơn giá để làm cơ sở lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 22. Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch phối hợp thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 23. Quyết định 39/2013/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội
 24. Decision No. 38/2013/QD-UBND of September 19, 2013, on issuing daily-life water price in geographical areas of Ha Noi City
 25. Quyết định 63/2013/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 26. Quyết định 52/2013/QĐ.UBND mức hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015
 27. Quyết định 4184/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phát triển chè tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015
 28. Quyết định 4183/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phát triển cao su tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015
 29. Quyết định 4181/QĐ-UBND.VX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An
 30. Quyết định 30/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 31. Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2013 Quy định chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho đối tượng theo Quyết định 14/2012/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Nam ban hành
 32. Quyết định 2081/QĐ-UBND năm 2013 chuyển đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu về Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
 33. Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 284/QĐ-UBND Quy định tạm thời về cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại phường Quyết Tâm, phường Chiềng Cơi và xã Hua La thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2015
 34. Quyết định 1525/2013/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 35. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 36. Quyết định 447/QĐ-UBDT năm 2013 công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 37. Quyết định 2322/QĐ-BTP năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 38. Quyết định 6840/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
 39. Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 của tỉnh Sơn La
 40. Quyết định 6841/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
 41. Quyết định 2321/QĐ-BTP năm 2013 phê duyệt danh sách thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ Tư pháp ban hành
 42. Quyết định 5662/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người khuyết tật Hoàng Nguyên do thành phố Hà Nội ban hành
 43. Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2013 cấp kinh phí ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; thẻ bảo hiểm y tế đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang
 44. Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
 45. Quyết định 50/2013/QĐ-UBND Quy định trình tự thủ tục kiểm kê nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An
 46. Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã An Lập - Vĩnh Khương - Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
 47. Quyết định 1386/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 48. Quyết định 2138/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 về Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 49. Quyết định 2863/QĐ-BGTVT năm 2013 đổi tên Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 50. Quyết định 885/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (Đợt 12) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 51. Quyết định 2135/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Lô - Gâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 52. Quyết định 54/2013/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 53. Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội
 54. Quyết định 1628/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Khung ma trận chính sách thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 55. Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp giữa các nước thành viên ASEAN - Trung Hoa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 56. Quyết định 3569/QĐ-BYT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 57. Quyết định 1625/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 58. Quyết định 2277/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2018
 59. Quyết định 2274/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 60. Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về biểu giá nước sạch dùng cho sinh hoạt của dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng cung cấp
 61. Quyết định 1030/QĐ-KTNN năm 2013 về Tài liệu chương trình bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 62. Quyết định 1785/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên
 63. Quyết định 702/QĐ-UBND năm 2013 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum
 64. Decision No. 1621/QD-TTg of September 18, 2013, approving the master plan on development of Vietnam’s chemical industry through 2020, with a vision to 2030
 65. Quyết định 39/2013/QĐ-UBND quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với cán bộ theo dõi, quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 66. Quyết định 709/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt bổ sung Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện do tỉnh Kon Tum ban hành
 67. Quyết định 1045/QĐ-BNV năm 2013 tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 68. Quyết định 26/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tỉnh Hậu Giang
 69. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 70. Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2013 triển khai Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND về cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 do tỉnh Quảng Nam ban hành
 71. Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế rừng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015
 72. Quyết định 29/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, xã viên được hợp tác xã cử đi đào tạo tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 73. Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 74. Quyết định 27/2013/QĐ-UBND Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 75. Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2013 xếp ngạch, bậc lương đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn có trình độ lý luận Chính trị do tỉnh Bình Phước ban hành
 76. Quyết định 44/2013/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015
 77. Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Danh mục mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang
 78. Quyết định 2844/QĐ-BGTVT năm 2013 mở lại Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 79. Quyết định 2132/QĐ-BNN-TCTS năm 2013 thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư là công và viên chức, thuyền viên, người làm việc trên tàu Kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 80. Quyết định 37/2013/QĐ-UBND quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
 81. Decision No.2341/QD-BTC of September 18, 2013, on promulgating roadmap of carrying out use of public digital signatures in e-customs procedures
 82. Quyết định 2341/QĐ-BTC năm 2013 lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 83. Quyết định 1622/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt và ký Hiệp định thành lập Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 84. Quyết định 1621/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 85. Quyết định 1617/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 86. Quyết định 1616/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng phát triển Châu Á về Hiệp định vay, Hiệp định Tài trợ không hoàn lại và văn kiện pháp lý liên quan của Dự án "Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 87. Quyết định 2110/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
 88. Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) tỉnh Cao Bằng
 89. Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Đắk Nông ban hành
 90. Quyết định 1827/QĐ-UBND năm 2013 công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học công nghệ năm 2011 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
 91. Quyết định 1531/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 92. Quyết định 1530/QĐ-UBND điều chỉnh nội dung đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long năm 2013
 93. Quyết định 30/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 94. Quyết định 31/2013/QĐ-UBND quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hoá hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 95. Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Trà Vinh
 96. Quyết định 2258/QĐ-UBND năm 2013 về định mức kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thực hiện Chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 97. Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 98. Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 99. Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 tỉnh Tuyên Quang
 100. Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang