1. Quyết định 21/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 2. Quyết định 4593/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế xét chọn mẫu Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công bố tên đường Khu hành chính, Trung tâm thương mại, Bến xe huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
 4. Quyết định 2635/QĐ-BKHCN năm 2013 về Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sóc Trăng đến 2020 và tầm nhìn 2030
 6. Quyết định 5123/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước” thành phố Hà Nội đến 2016
 7. Quyết định 22/2013/QĐ-UBND quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác tỉnh Quảng Trị
 8. Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2030
 9. Quyết định 1094/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái
 10. Quyết định 1490/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. Quyết định 1495/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ lập “Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. Quyết định 1494/QĐ-TTg năm 2013 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. Quyết định 1436/QĐ-UBND năm 2013 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho cả giai đoạn 2013-2015
 14. Quyết định 4579/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập, giám định viên tư pháp, danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 15. Quyết định 1927/QĐ-TTCP năm 2013 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Thanh tra Chính phủ
 16. Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 17. Quyết định 27/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. Quyết định 2219/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 19. Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 20. Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thay thế, bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
 21. Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
 22. Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2013 công nhận các doanh nghiệp được kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
 23. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 24. Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 25. Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa Tim mạch với Bệnh viện Nhân dân Gia Định của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
 26. Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2013 ủy quyền phê duyệt việc đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 27. Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 28. Quyết định 5106/QĐ-UBND năm 2013 về chuyển, giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sang Sở Tư pháp quản lý
 29. Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chi tiết thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Cà Mau ban hành
 30. Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 31. Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển là đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2014-2015 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 32. Quyết định 1484/QĐ-TTg năm 2013 ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. Quyết định 959/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hội kỷ lục gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 34. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp do thành phố Cần Thơ ban hành
 35. Quyết định 3079/QĐ-BYT năm 2013 rút thuốc đã được công bố ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND về Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 37. Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành
 38. Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2013 hủy bỏ Điểm c Khoản 3 của Chỉ thị 08/2013/CT-UBND tăng cường biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm do tỉnh An Giang ban hành
 39. Quyết định 43/2013/QĐ-UBND Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật tỉnh Hà Nam
 40. Quyết định 1825/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” tỉnh Sơn La từ 2013-2016
 41. Quyết định 5987/QĐ-BCT năm 2013 về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức do Bộ Công Thương ban hành
 42. Quyết định 6000/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến 2015, có xét đến 2025 do Bộ Công Thương ban hành
 43. Quyết định 1960/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 44. Quyết định 1961/QĐ-BNN-TCLN năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 45. Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập, quản lý, sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh Long An
 46. Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 47. Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về bổ sung nhân sự Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 48. Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2013 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Dự án xây dựng và nhân rộng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng (Dự án 4) thuộc Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015
 49. Quyết định 31/2013/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 50. Quyết định 30/2013/QĐ-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 51. Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu của Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
 52. Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách điều chỉnh hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 53. Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Thọ
 54. Quyết định 2601/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 55. Quyết định 2594/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 56. Quyết định 2587/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 57. Quyết định 1347/QĐ-UBND cấp kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quý 3 năm 2013 cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn
 58. Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2013 về cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh năm 2012 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 59. Quyết định 1340/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn
 60. Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 61. Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng cho Bí thư Chi bộ thôn mới thành lập do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 62. Quyết định 1345/QĐ-UBND phê duyệt dự toán mua trang phục cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ năm 2013 tỉnh Bắc Kạn
 63. Quyết định 1341/QĐ-UBND năm 2013 về bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
 64. Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 65. Quyết định 2260/QĐ-CT năm 2013 Chương trình phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020
 66. Quyết định 2493/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp QL3 đoạn qua thị xã Bắc Kạn (Km150+250 - Km156+200 và Km156+900 - Km160+00) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 67. Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Tuyên Quang ban hành
 68. Quyết định 54/2013/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
 69. Quyết định 2599/QĐ-UBND năm 2013 giao nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 70. Quyết định 2591/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 71. Quyết định 38/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 72. Quyết định 1940/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 phê duyệt khung kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 73. Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP do tỉnh Nghệ An ban hành
 74. Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án đào tạo học vấn, giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2013-2020
 75. Quyết định 1569/QĐ-UBND năm 2013 giao bổ sung chi tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014 do tỉnh Bình Phước ban hành
 76. Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Phòng Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
 77. Quyết định 1555/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước
 78. Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Phước
 79. Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước
 80. Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 81. Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giáp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 – 2020
 82. Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
 83. Quyết định 71/QĐ-SXD năm 2013 công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 84. Quyết định 36/2013/QĐ-UBND công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Kon Tum
 85. Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2013 về Đề án giải quyết vấn đề xã hội xung quanh các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2018
 86. Quyết định 3690/QĐ-UBND.ĐC năm 2013 kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Nghệ An
 87. Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tỉnh Bình Định
 88. Quyết định 2302/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập hiệp hội Điện - Cơ Bình Định
 89. Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định tạm thời qui trình thiết kế và định mức hạng mục công việc áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng tỉnh Thừa Thiên Huế
 90. Quyết định 1924/QĐ-TTCP năm 2013 quy chế quản lý hoạt động tại trụ sở làm việc của cơ quan Thanh tra Chính phủ
 91. Quyết định 5966/QĐ-BCT năm 2013 Gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ năm 2012 thuộc Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Công Thương ban hành
 92. Quyết định 1570/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất tại khu dân cư thuộc phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
 93. Quyết định 815/QĐ-UBND-HC năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1112/QĐ-UBND-HC công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Tháp
 94. Quyết định 816/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ, sửa đổi, được giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành
 95. Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 96. Quyết định 26/2013/QĐ-UBND về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 97. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 98. Quyết định 4322/QĐ-STC năm 2013 bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Giám đốc Sở Tài chính, thành phố Hà Nội ban hành
 99. Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền, máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 100. Quyết định 2956/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ khoa học, công nghệ tỉnh Thanh Hóa năm 2014