1. Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2013 về Bãi bỏ Quyết định 78/2004/QĐ-UBBT ngày 01/11/2004 của UBND tỉnh quy định quy chế thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ văn hóa do Tỉnh Bình Thuận ban hành
 2. Quyết định 872/QĐ-KTNN năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 3. Quyết định 3047/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
 4. Quyết định 3048/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
 5. Quyết định 319/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020”
 6. Quyết định 3051/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án “Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Thanh Hóa
 7. Quyết định 1617/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
 8. Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2013 giao bổ sung biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
 9. Quyết định 1380/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
 10. Quyết định 1378/QĐ-UBND giao bổ sung biên chế năm 2013 cho Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 11. Quyết định 30/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
 12. Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 13. Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu biên chế trong tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 14. Quyết định 55/2013/QĐ-UBND về Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”
 15. Quyết định 2650/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015
 16. Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Nam ban hành
 17. Quyết định 3207/QĐ-BYT năm 2013 hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
 19. Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân ca bài chòi và hát hố Quảng Ngãi
 20. Quyết định 4684/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015
 21. Quyết định 53/2013/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 22. Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
 23. Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
 24. Quyết định 2355/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 25. Quyết định 2663/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bến thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 26. Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 27. Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư Chương trình bảo vệ và phát triển rừng do tỉnh Bắc Giang ban hành
 28. Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước
 29. Quyết định 6226/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung mặt hàng được sản xuất từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 30. Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2013 công bố số liệu hiện trạng diện tích rừng và đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2012
 31. Quyết định 806/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến 2020 do Bộ Xây dựng ban hành
 32. Quyết định 2164/QĐ-BTP năm 2013 kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết 31/12/2013
 33. Quyết định 17/2013/QĐ-UBND về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Yên Bái
 34. Quyết định 2741/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực xây dựng tại Quyết định 3205/QĐ-UBND thành phố Cần Thơ
 35. Quyết định 2743/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực xây dựng tại Quyết định 2985/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
 36. Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực xây dựng tại Quyết định 3206/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành
 37. Quyết định 205/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ về lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
 38. Decision No. 1515/QD-TTg dated August 28, 2013, on the approval of the project on adjustment of the master plan of Can Tho city till 2030 and with a vision to 2050
 39. Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 40. Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
 41. Quyết định 4643/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
 42. Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2013 phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
 43. Quyết định 1685/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 44. Quyết định 1316/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn I – năm 2013
 45. Quyết định 1233/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 tỉnh Cà Mau
 46. Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
 47. Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2013 về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
 48. Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được giải quyết tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 49. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND về định mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 50. Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Trà Vinh
 51. Quyết định 1453/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh thái giai đoạn 2013 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
 52. Quyết định 398/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định lại và mở rộng phạm vi hoạt động chứng nhận VietGAP cho tổ chức chứng nhận do Cục trưởng Cục Trồng trọt ban hành
 53. Quyết định 975/QĐ-BNV năm 2013 về Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 54. Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn
 55. Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán dự án Tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ năm 2009 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
 56. Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2013 về Công nhận 47 đề án, đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác của cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013
 57. Quyết định 38/2013/QĐ-UBND về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 58. Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất tái định cư, dự án Đường dây 500KV Sơn La - Hiệp Hòa và dự án Đường Cao tốc Hà Nội - Lào Cai do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
 59. Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2013 đổi tên và thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
 60. Quyết định 21/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
 61. Quyết định 3781/QĐ-UBND-VX năm 2013 phê duyệt Đề án "Phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015, có tính đến năm 2020"
 62. Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 63. Quyết định 15/2013/QĐ-UBND Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình
 64. Quyết định 39/2013/QĐ-UBND về Quy định Tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 65. Quyết định 25/2013/QĐ-UBND Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam
 66. Quyết định 48/2013/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
 67. Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
 68. Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Phương án phòng tránh, đối phó bão lũ, công tác giảm nhẹ thiên tai của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
 69. Quyết định 6139/QĐ-BCT năm 2013 phê duyệt Quy hoạch thương nhân, kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 70. Quyết định 3340/QĐ-BGDĐT năm 2013 phê duyệt 03 chương trình thí điểm đào tạo tiếng Anh tăng cường trung cấp chuyên các ngành Du lịch, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 71. Quyết định 438/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 72. Quyết định 1858/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch củng cố, phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có hiệu quả, bền vững giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Sơn La
 73. Quyết định 14/2013/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La
 74. Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Bắc Giang ban hành
 75. Quyết định 4642/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đến 2025
 76. Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kết quả dự án: Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải sông Thương, đề xuất biện pháp bảo vệ chất lượng nước sông Thương tỉnh Bắc Giang
 77. Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang
 78. Quyết định 854/QĐ-UBND-HC năm 2013 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp
 79. Quyết định 1864/QĐ-UBND mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, dân tộc thiểu số đợt 12 năm 2013 tỉnh Sơn La
 80. Quyết định 1863/QĐ-UBND năm 2013 về mua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La
 81. Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2013 về công nhận Trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Giang
 82. Quyết định 1504/QĐ-TTg năm 2013 về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 83. Quyết định 2121/QĐ-BTC năm 2013 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 84. Quyết định 1069/QĐ-BTTTT năm 2013 về công nhận Cụm Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ quận Cầu Giấy là Khu công nghệ thông tin tập trung do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 85. Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử Quảng Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin và Viễn thông Quảng Nam
 86. Quyết định 44/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 87. Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 88. Quyết định 2569/QĐ-BGTVT năm 2013 về kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn trong nước “Lựa chọn nhà khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép, và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản” do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 89. Quyết định 1514/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 90. Quyết định 1513/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 91. Quyết định 1512/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 92. Quyết định 1511/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 93. Quyết định 1510/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 94. Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 95. Quyết định 1508/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 96. Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 97. Quyết định 1506/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 98. Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2013 phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 99. Quyết định 6102/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" do Bộ Công thương ban hành
 100. Quyết định 3014/QĐ-UBND năm 2013 giảm tiền thuê đất năm 2013 và 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành