Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Điều kiện để được kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy

Doanh nghiệp được phép kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy khi đáp ứng được những điều kiện bên dưới và đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy

Hình từ Internet

1. Điều kiện kinh doanh đối với kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy

1.1. Đối với cơ sở kinh doanh :

 Doanh nghiệp, chi nhánh, cơ quan trực thuộc doanh nghiệp kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh): Có địa điểm hoạt động; có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

1.2. Đối với người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh:

- Phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; và

- Là người có tên tại một trong các văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Các văn bằng về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

+ Bằng tiến sĩ ngành phòng cháy và chữa cháy;

+ Bằng thạc sĩ và văn bằng trình độ tương đương ngành phòng cháy và chữa cháy;

+ Bằng cử nhân và văn bằng trình độ tương đương ngành phòng cháy và chữa cháy;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành phòng cháy và chữa cháy;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành phòng cháy và chữa cháy.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Hình từ Internet

2.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP);

- Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;

- Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; có kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy và Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;

- Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lưu ý: Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2.2. Hình thức nộp hồ sơ:

Nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm theo một trong các hình thức sau:

+ Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền;

+ Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

+ Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2.3. Nơi nộp hồ sơ:

- Đối với cơ sở kinh doanh dịch có vốn đầu tư nước ngoài/thành lập theo quyết định của cấp Bộ: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp, trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2.4. Thời hạn được cấp giấy: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Hộ kinh doanh cũng được đầu tư, kinh doanh ngành nghề có điều kiện nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,603
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: