DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Xử lý tài sản khi thành viên hợp tác xã chết

Cho tôi hỏi tài sản của chủ tịch hôi đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã chết thì vốn đã góp của người đó xử lý như thế nào?

Trả lời:

Thành viên hợp tác xã là cá nhân chết thì chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật hợp tác xã 2012.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều 18 Luật hợp tác xã 2012:

"Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

2. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật."


Căn cứ quy định trên, khi thành viên hợp tác xã là cá nhân chết thì người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp tác xã. Nếu không đủ điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã hoặc không muốn tham gia hợp tác xã thì hợp tác xã trả lại phần vốn góp của thành viên đã chết cho những người thừa kế. Phần vốn góp được trả lại này được chia thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

  •  2138
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…