DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Xác định đồng phạm như thế nào?

Avatar

 

Khái niệm đồng phạm được quy định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: "Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm". 

 

Trên thực tế tội phạm có thể do một cá nhân thực hiện cũng có thể do nhiều người thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp nhiều người cùng thực hiện tội phạm thì mức độ tham gia, đóng góp vào việc phạm tội và hậu quả xảy ra hay nói cách khác là tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của từng hành vi của từng người không giống nhau cho nên theo nguyên tắc công bằng trách nhiệm hình sự không thể như nhau. Và để xác định đồng phạm, cần dựa vào các dấu hiệu khách quan và chủ quan để đưa ra căn cứ chính xác. 

 

Về mặt khách quan của đồng phạm có nghĩa số lượng tham gia phải là hai người trở lên nhưng phải đảm bảo điều kiện có ít nhất hai người có năng lực trách nhiệm hình sự đủ độ tuổi chịu trách nhiệm luật định. Không thể có đồng phạm nếu có hai người nhưng một người đủ độ tuổi một người chưa hoặc một người có năng lực trách nhiệm hình sự còn người kia mắc bệnh tâm thần, không thể nhận thức và điều khiển hành vi. Đồng thời phải có sự đảm bảo sự liên kết giữa các hành vi của mỗi người trong đồng phạm. Trong đó mỗi người tham gia vào đồng phạm phải có ít nhất một trong bốn hành vi là thực hành, tổ chức, xúi giục hoặc giúp sức. Một người có thể tham gia vào đồng phạm khi thực hiện bốn hành vi trên hoặc thực hiện một hành vi nhưng giữa các hành vi phải có mối liên kết nói cách khác là nằm trong thể thống nhất.

 

Mặt chủ quan của đồng phạm có nghĩa là những người trong đồng phạm phải cùng cố ý, tức là phải có sự liên kết về mặt chủ quan trong đồng phạm. Đồng phạm chỉ đặt ra với các tội thực hiện với hình thức lỗi cố ý. Được thể hiện qua hai khía cạnh cùng lý trí và cùng ý chí. Trong đó cùng lý trí có nghĩa là mỗi người trong đồng phạm đều biết hành vi của mình là nguy hiểm có xã hội và biết về hành vi nguy hiểm của người khác. Đều thấy trước hậu quả chung về tội phạm mà họ đang thực hiện. Ngoài ra, cùng ý chí có nghĩa là những người đó cùng mong muốn có sự liên kết của các hành vi và có cùng ý thức bỏ mặc hậu quả chung phát sinh.

 
  •  1557
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…