DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

A. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng:
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ: đáp ứng 2 điều kiện
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp nhỏ:
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
3. Doanh nghiệp vừa: 
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

B. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:
1. Doanh nghiệp siêu nhỏ: 
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
2. Doanh nghiệp nhỏ:
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.
3. Doanh nghiệp vừa:
- Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người.
- Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

Căn cứ pháp lý: Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

  •  702
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…