DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Vướng mắc về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

Công ty cổ phần CP (đại chúng) có cổ đông lớn là Công ty TNHH TN. Từ khi trở thành cổ đông của Công ty CP, Công ty TN đã cử ông A làm đại diện theo ủy quyền để thực hiện quyền cổ đông của Công ty TN tại công ty CP. Ông A đã được ĐHĐCĐ Công ty CP bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và tiếp theo đó đã được HĐQT Công ty CP bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty CP (việc cử đại diện và bầu ông A vào thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT là đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty). Sau đó công ty TN lại thông báo cử ông B thay ông A, đồng thời đề cử ông B tham gia vào Hội đồng quản trị công ty CP thay thế ông A và đề nghị công ty CP thực hiện các thủ tục nội bộ để hoàn thiện việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. 

1. Công ty TN từ ông A sang ông B có cần phải có sự chấp thuận của HĐQT hay ĐHĐCĐ Công ty CP hay không?

2. Với sự thay đổi “người đại diện phần vốn góp” của Công ty TN từ ông A sang ông B thì ông A có còn là thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT hay không? Việc Công ty TN đề cử ông B vào HĐQT và yêu cầu công ty CP thực hiện các thủ tục nội bộ để hoàn thiện việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị là có cơ sở hay không?

3. Trong trường hợp sau khi có văn bản thay đổi “người đại diện phần vốn góp” của Công ty TN, ông A đã gửi Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT đến Công ty CP thì hậu quả pháp lý như thế nào? Công ty có bắt buộc phải bầu ông B làm thành viên HĐQT thay thế ông A hay không?

  •  6310
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…