DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu sớm trong điều kiện bình thường đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu (dự kiến)

Avatar

 

Tuổi nghỉ hưu của quân nhân, người làm công tác cơ yếu - Minh họa

Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của NLĐ, cán bộ, công chức, ..., tuy nhiên, với đối tượng là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, cần có văn bản quy định chi tiết của Bộ Quốc phòng. Nay Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung này.

Cụ thể, hai nội dung quan trọng được đề cập tại Dự thảo Thông tư dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân bao gồm:

1. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 55 tuổi vào năm 2035.

- Lộ trình cụ thể như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

2022

55 tuổi 6 tháng

2022

50 tuổi 8 tháng

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 3 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

56 tuổi 6 tháng

2026

52 tuổi

2027

56 tuổi 9 tháng

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 8 tháng

 

 

2029

53 tuổi

 

 

2030

53 tuổi 4 tháng

 

 

2031

53 tuổi 8 tháng

 

 

2032

54 tuổi

 

 

2033

54 tuổi 4 tháng

 

 

2034

54 tuổi 8 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

2. Tuổi nghỉ hưu sớm trong điều kiện bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

(1) Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư này tại thời điểm nghỉ hưu, gồm:

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

+ Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

(2) Tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định ở mục (1) thực hiện theo bảng sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

50 tuổi 3 tháng

2021

45 tuổi 4 tháng

2022

50 tuổi 6 tháng

2022

45 tuổi 8 tháng

2023

50 tuổi 9 tháng

2023

46 tuổi

2024

51 tuổi

2024

46 tuổi 4 tháng

2025

51 tuổi 3 tháng

2025

46 tuổi 8 tháng

2026

51 tuổi 6 tháng

2026

47 tuổi

2027

51 tuổi 9 tháng

2027

47 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

52 tuổi

2028

47 tuổi 8 tháng

 

 

2029

48 tuổi

 

 

2030

48 tuổi 4 tháng

 

 

2031

48 tuổi 8 tháng

 

 

2032

49 tuổi

 

 

2033

49 tuổi 4 tháng

 

 

2034

49 tuổi 8 tháng

 

 

Từ năm 2035 trở đi

50 tuổi


Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn ban hành kèm theo 2 Phụ lục để đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu sớm ở 2 bảng phía trên.

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư tại file đính kèm dưới đây.

  •  2026
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…