DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ năm 2021: Nội dung hợp đồng lao động gồm những gì?

Nội dung hợp đồng lao động - Ảnh minh họa

Nội dung hợp đồng lao động - Ảnh minh họa

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về Quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể nội dung hợp đồng lao động  được quy định chi tiết như sau:

1. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động (Quy định tại Điều 3 Dự thảo)

2. Thỏa thuận về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ

- Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến các bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ đảm bảo điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản ngoài hợp đồng lao động hoặc quy định thành các điều khoản trong hợp đồng lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.  

- Nội dung chủ yếu của thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ gồm:

+ Danh mục, thông tin bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ cần bảo vệ;

+  Phạm vi sử dụng bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ;

+ Hình thức bảo vệ bí mật;

+ Quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động;

+ Hình thức xử lý, mức bồi thường đối với hành vi vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ: thực hiện theo thỏa thuận của hai bên hoặc theo nội quy lao động, quy định của pháp luật.

- Thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ

- Bồi thường trong trường hợp vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ

- Trường hợp bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có liên quan đến bí mật nhà nước thì nội dung thỏa thuận, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

(Trước đó, ở nội dung hướng dẫn của Bộ luật lao động 2012 không có quy định chi tiết về vấn đề này.)

3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động đối với người lao động làm một số công việc chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp (Điều 5 Dự thảo).

Mời bạn xem toàn văn dự thảo tại file đính kèm.

  •  3870
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…