DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 4/1/2021, chủ hộ kinh doanh cần biết 4 điều sau

Avatar

 

Chủ hộ kinh doanh cần biết 4 điều sau

Đăng ký hộ kinh doanh - Minh họa

Nghị định 01/2021/NĐ-CP vừa được ban hành gần đây là Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các quy định quản lý hoạt động của Hộ kinh doanh. Dựa trên Nghị định này, xin gửi đến bạn đọc 4 thay đổi đáng chú ý trong việc đăng ký kinh doanh đối với Hộ kinh doanh.

Căn cứ so sánh: Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

1. Quy định mới về địa điểm kinh doanh

Trước đây, quy định tại Điều 72 Nghị định 78 như sau:

"Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh."

Thay thế cho nội dung này, tại Điều 86 Nghị định 01 quy định địa điểm kinh doanh chỉ cần đáp ứng 2 yêu cầu:

- Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

- Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Như vậy có thể hiểu, giờ đây ngoài hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, tất cả các loại hình kinh doanh hộ gia đình khác đều sẽ thực hiện quy định nêu trên.

2. Không hạn chế thời gian tạm ngừng kinh doanh

Trước đây, theo Khoản 1 Điều 76 Nghị định 78, nếu tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

Tại Điều 91 Nghị định 01 không có quy định thời hạn tối đa tạm ngừng kinh doanh, có nghĩa là chủ hộ có thể thông báo tạm ngừng kinh doanh nhiều hơn 1 năm.

3. Các loại giấy tờ kèm theo khi Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Bổ sung vào Điều 77 Nghị định 78, những giấy tờ sau phải được gửi kèm theo khi hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động theo Điều 92 Nghị định 01:

- Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

- Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đồng thời, với quy định mới, nếu thỏa thuận được với chủ nợ, hộ kinh doanh vẫn có thể chấm dứt hoạn động khi chưa thanh toán hết các nghĩa vụ tài chính.

4. Thêm, bớt những trường hợp bị Thu hồi GCN đăng ký hộ kinh doanh

Điều 93 Nghị định 01 và Điều 78 Nghị định 78 quy định về nội dung này có những khác biệt sau:

Nghị định 01

Nghị định 78

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo

Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo

Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế

Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký

Kinh doanh ngành, nghề bị cấm

Kinh doanh ngành, nghề bị cấm

Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập

Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập

Hộ kinh doanh không gửi báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản

Hộ kinh doanh không gửi báo cáo về tình hình kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật

Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Có thể thấy, theo quy định hiện hành, nếu cơ sở kinh doanh không bắt đầu kinh doanh sau 6 tháng kể từ ngày được cấp GCN thì cũng không bị tịch thu GCN.

Thay vào đó, chủ hộ kinh doanh phải báo cáo đúng hạn về tính hình chấp hành pháp luật của cơ sở kinh doanh và có thể bị thu hồi GCN theo đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là 4 điểm đáng chú ý về đăng ký Hộ kinh doanh theo quy định mới nhất, nếu có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, mời các bạn gửi câu hỏi thảo luận tại bài viết!

  •  2089
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…