DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 1/7/2021: Toàn bộ điện thoại di động ở Việt Nam phải sử dụng công nghệ 4G

Avatar

 

Toàn bộ điện thoại di động phải sử dụng công nghệ 4G

Toàn bộ điện thoại di động phải sử dụng công nghệ 4G

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 43/2020/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến được ban hành ngày 31/12/2020 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021.

Tại Tiểu mục 1.1 Quy chuẩn quốc gia đính kèm theo Thông tư này, Quy định chung về các thiệt bị đầu cuối thông tin di động như sau:

- Máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA và hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 5 và tuân thủ các quy định kỹ thuật tại điều 2 của quy chuẩn này.

- Trường hợp máy điện thoại di động có tích hợp công nghệ W-CDMA FDD phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục B của quy chuẩn này; trường hợp máy điện thoại di động có tích hợp công nghệ GSM phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục C của quy chuẩn này.

- Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động nếu tích hợp/sử dụng công nghệ E-UTRA thì phải hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần quy định từ Bảng 1 đến Bảng 5 và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại điều 2 của quy chuẩn này; trường hợp nếu tích hợp/sử dụng công nghệ W-CDMA FDD phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục B của quy chuẩn này: trường hợp nếu tích hợp/sử dụng công nghệ GSM phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục C của quy chuẩn này.

Trong đó:

- Công nghệ E-UTRA có thể hiểu là công nghệ 4G

- Công nghệ W-CDMA FDD có thể hiểu là công nghệ 3G

- Công nghệ GSM có thể hiểu là công nghệ 2G

Tuy nhiên, theo Điều 3 của Thông tư này, máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA có hoặc không tích hợp công nghệ W-CDMA FDD, GSM được cấp GCN hợp quy trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn GCN.

Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm dưới đây.

 

  •  1472
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…