DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Từ 1/6 phải có tối thiểu 10 thông tin trên hàng hoá dán mã

Avatar

 

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN có hiệu lực vào 1/6 quy định dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu 10 thông tin cơ bản…

(1) 10 thông tin phải có trên hàng hóa có dán mã

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 02/2024/TT-BKHCN, dữ liệu truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hàng hóa trong hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

1. Tên sản phẩm, hàng hóa;

2. Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;

3. Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;

4. Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;

5. Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm tối thiểu thông tin: mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn);

6. Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);

7. Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa;

8. Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);

9. Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có);

10. Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng.

Bên cạnh đó, để phục vụ người tiêu dùng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

1. Tên sản phẩm, hàng hóa;

2. Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa;

3. Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh;

4. Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh;

5. Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra);

6. Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có);

7. Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

Người dùng có thể tra cứu các thông tin này trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia trong thời gian sắp tới.

(2) Nguyên tắc của hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Theo hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm 4 nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc “Một bước trước - một bước sau”: bảo đảm khả năng giám sát, nhận diện được công đoạn sản xuất, kinh doanh trước và công đoạn sản xuất, kinh doanh tiếp theo trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với một sản phẩm, hàng hóa;

- Nguyên tắc “sẵn có của phần tử dữ liệu chính”: các phần tử dữ liệu chính phải được thu thập, lưu trữ và cập nhật kịp thời trong các báo cáo thông tin chi tiết về các sự kiện quan trọng trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng;

- Nguyên tắc “Minh bạch”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải đạt yêu cầu về tính minh bạch tối thiểu bằng cách sử dụng dữ liệu tĩnh về khách hàng, bên cung ứng, sản phẩm và các điều kiện sản xuất;

- Nguyên tắc “Sự tham gia đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc”: hệ thống truy xuất nguồn gốc phải có sự tham gia của đầy đủ các bên truy xuất nguồn gốc của tổ chức

(3) Sản phẩm, hàng hóa nào phải tuân thủ các quy định trên?

Thông tư 02/2024/TT-BKHCN nêu rõ:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm, hàng hóa quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP thì thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại Thông tư này.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng quy định nêu trên thì được lựa chọn thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Thông tư này nếu có nhu cầu.

Như vậy, các danh mục hàng hóa, sản phẩm được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2022/NĐ-CP sẽ phải bắt đầu áp dụng quy định này vào ngày 01/6/2024.

Xem Thông tư 02/2024/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/6/2024

  •  435
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…